Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (3 af 15)


Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (3 af 15)

Formål, hensigt og mål

samt vurdering og motivation

 

Den første og vigtigste egenskab før en viljeshandling er, at man beslutter det formål, der skal danne grundlaget, og at der er en klar vision af målet. Men det er ikke nok. Både formålet og målet skal vurderes, og motivet til at nå det skal overvejes. Her skal man være på vagt over for både ubevidste motiver og de, der er besluttet lidt for hurtigt. Denne ran­sagelse er vigtig, for den vil resultere i en meget dybere erkendelse af hensigten, og den vil desuden stimulere den psykologiske energi, der skal aktiveres, for at nå målet. Hvis der ikke er tilstrækkelig dynamik i motivet, vil der ikke være tilstrækkelig drivkraft til at gennemføre hensigten. Det vil fortsat være en drøm eller en teoretisk idé. Planen vil aldrig kunne gennemføres i fuldt omfang og heller ikke korrekt. Med andre ord – "det kommer ikke i gang".

Overvejelse

Overvejelse betyder: Debat, drøftelse, analyse, refleksion og gennem­tænk­ning. Begreberne skal bruges til gennemgang og prioritering af mo­tiverne. Motiver er impulser til handling, men de er afhængige af de planlagte mål, og af hvordan de prioriteres. Ærlighed over for egne motiver er nødvendig for at konstatere, om det er de rigtige motiver, der inspirerer til handling. Man kan let snyde sig selv, for personlige ønsker eller underbevidste motiver er ofte forklædt som pseudo-ra­tio­nelle eller idealistiske motiver. Det er vigtigt at være opmærksomhed på denne faldgrube, og motivvurderingen er vigtig, for hvis viljen bru­ges til at opfylde egoistiske og separatistiske formål, får den de­struktive virk­ninger. Og jo stærkere viljen er, jo værre bliver resultaterne.

Egoistisk vilje er destruktiv

Denne fare er så alvorlig, at al undervisning i udvikling af viljen må begynde med denne advarsel. Man er også vigtigt at forstå, at de destruktive virk­ninger af egoistisk brug af viljen ikke alene påvirker andre mennesker, men uundgåeligt før eller senere vender tilbage til ophavsmanden. Den kompromisløse lov om årsag og virkning, der er baseret på princippet om harmoni og ligevægt, siger, at virkningen fra alle handlinger vender tilbage ligesom en boomerang til den, der har sendt den ud. Ikke desto mindre er udvikling af viljen ikke kun hensigtsmæssig men i høj grad nødvendig. Ofte er det sådan, at mennesker, der har et godt motiv, også har en svag vilje, som de ikke ved, hvordan de skal anvende, men det er netop den gode vilje og en kraftfuld "vilje-til-det-gode" hos den slags mennesker, der specielt er behov for som modvægt til virkningerne fra forkert brug af viljen hos mange stærkt viljesbetonede mennesker.

Man kan afsløre sine egne motiver ved ærlig selvanalyse, som er en form for refleksiv meditation, hvor man bruger denne hensigt som tema. Det er et interessant eksempel på forskellige former for veksel­virkning og samspil i indre handling. Meditation kræver, at man i et vist omfang bruger viljen, og meditationen hjælper med at afdække de motiver, der giver impuls til handling og til at erkende, hvilke der er gode og konstruktive.

Men det er ikke nok at have de rigtige motiver og et positivt, tiltrækkende eller "magnetisk" mål. Målet skal også være opnåeligt. Og for at vurdere, om det er opnåeligt eller ej, må man være realistisk og tage både den eksisterende situation og de midler, der står til rådighed, i betragtning. På dette stadie i overvejelserne skal man igen vurdere, i hvilken grad det er nødvendigt at handle. Og igen skal man vurdere udbyttet af handlingen fra forskellige synsvinkler, og de tilstande, der gør situationen til noget særligt. Man kan sige, at alt dette er en form for refleksiv meditation.

Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6