Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (7 af 15)


Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (7 af 15)

Indre impulser og erkendelser

 

Oplevelsen skaber glæde. Man oplever, at der sker en bevidsthedsudvidelse, og at livet bliver mere meningsfuldt. Men det er en kort og spontan oplevelse, og resultatet er, at der vækkes et stærkt ønske om en gentagelse og forsøg på at opleve den igen. Det inspirerer til positiv hand­ling. Men der er andre faktorer, der vækker "hjertet" – f.eks. er­ken­delsen af menneskehedens behov for lys og kærlighed og for at for­ene menneskehedens vilje med den guddommelige hensigt og vilje. Her bliver forestillingsevnen aktuel. Ved hjælp af visualisering, hvor et le­ven­de billede opbygges af de virkninger, som de højere energiers nedstrømning til Jorden skaber, kan man i høj grad intensivere brugen af invokationens hjerteenergi.

Viljens anvendelse

Derefter kommer viljens anvendelse. Erkendelsen af, at man har en vilje, som det både er et privilegium og en pligt at bruge rigtigt, giver inspiration til at anvende den i overensstemmelse med Den Store Invokation. I vir­keligheden er ethvert menneske dybest set en vilje – en intelligent og kærlig vilje. Det er menneskets vilje, at det, der påkaldes, skal ske, skal sejre, skal blive virkelighed på Jorden. Med al den energi man rummer, bekræfter man og siger: "Lad det ske". I Den Store Invokation gentages denne bekræftelse ved at repetere ordet "lad".

Vejen til syntese

En anden måde man kan benytte i relation til Den Store Invokation er at sige hvert vers højt og i tankerne fremhæve det, der er vigtigst i verset. F.eks. kan man sige første vers højt med tankerne koncentreret om energi og samtidig visualisere lys. I andet vers koncentrerer man tankerne om hjertets energi, og i det tredje om viljen. Og til sidst det fjerde vers sammen med den sidste linje og alle vers tilsammen i en syntese.

Denne lidt mere avancerede måde til påkaldelse hjælper til at fjerne eventuelle fejl, der ofte er årsag til, at de mere enkle metoder har begrænset effekt eller måske slet ingen virkning. I meditation kan man f.eks. være tilfreds med udelukkende at tænke på emnet − dvs. at praktisere intelligensøvelser uden at skabe resultater. Invokation kan også blive mekanisk og overfladisk, eller den kan blive sentimental og overstrømmende, og det begrænser effekten.

Men der er andre måder til at gøre Den Store Invokation mere effektiv:

  1. At sige Invokationen højt, når det er muligt. Der tilføres kraft fra lyden, som hjælper med at fastholde opmærksomheden.
  2. At intonere Invokationen langsomt. Det giver tid til at forsøge at forstå hvert ords og hver linjes mening.
  3. At holde en lille pause mellem hvert vers med samme hensigt.
  4. At fremhæve ordene "på Jorden" med særlig vægt på viljes-energien, når de udtales. Det medfører, at kvaliteter og ener­gier kanaliseres ned til det fysiske plan og gøres kraftfulde.
Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-02-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6