Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-stråler-og-indvielserne-Mystik-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (6 af 6)


Energi er grundlaget for den manifesterede verden, og indvielse må være en bevidsthedstilstand, hvor den forberedte discipel anvender de tilgændelige energier.

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (6 af 6)

Indvielse er energipåvirkninger

 

Indvielse er en fortsat række af målrettede energipåvirkninger, der er karakteriseret ved kriser og spændinger og styret – i en betydning som ikke hidtil har været forstået – af loven om årsag og virkning. Den indviede, der gør fremskridt, føler, at loven om årsag og virkning (set fra en åndelig synsvinkel) vender den proces, der indtil nu har styret hans liv. I stedet for at blive drevet videre frem ad evolutionens vej af åndelige energier, som fra højere sfærer påkalder og fremtvinger den indviedes respons og udvider bevidstheden, så bliver de successive indvielser, der gennemgås, forstået, og de kommer til udtryk på det fysiske plan. Det er påvirkninger, der tilskynder den indviede til at gå videre på indvielsens vej. I det ene tilfælde er årsagen til fremskridt en nedstrømning af energier, der skaber virkninger i det, der stimuleres på denne måde. I det andet tilfælde skal årsagen findes i den sjælsgennemtrængte personlighed, og der er her tale om en opadrettet stræben med igangsættende og selvstyret aktivitet med den mængde af kærlighedsenergi, som den indviedes sjæl er i stand til at udtrykke, og med den viljesenergi, der i sig selv er et resultat af alle de fusioner, som den indviede på ethvert givet tidspunkt har været i stand til bevidst at fokusere og anvende. Disse punkter er vanskelige at forstå, men de er meget betydningsfulde.

Mennesket påvirkes på evolutionens vej oppefra og nedad. Den indviede styres indefra og opad. Det er det, der er forklaringen på den bagvedliggende betydning af den frie viljesenergi, som kun kan opnås ved selvstyring. Man kan i dag se, at denne frie viljesenergi kæmper for at komme til udtryk i den store verdensdiscipel − menneskeheden.

Disse begreber er grundige overvejelser værd. Den syvfoldige energi, der i dag oprører menneskeheden, markerer et vendepunkt i menneskenes historie og viser muligheden for menneskehedens indtræden på discipelskabets vej. På denne vej vil frihed til at udtrykke sig og til et bevidst selvstyret liv i stigende grad blive muligt.

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-09-Djwhal-Khul-Alice-Bailey 

 

 

_________________________________

Link til 1. artikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 1:8

Link til 2. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 2:8

Link til 3. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 3:8

Link til 4. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 4:8

Link til 5. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 5:8

Link til 6. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8

Link til 7. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 7:8

Link til 8. arikel i serien: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 8:8

Link til anden artikel om emnet: DEN SYVENDE STRÅLE

Link til anden artikel om emnet: NATIONERNES STRÅLER

Link til e-bog af Hardy Bennis: DE SYV STRÅLER

Link til e-bog af Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER

_________________________________

Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE - Djwhal Khul


Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE