Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-stråler-og-indvielserne-Mystik-og-åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (2 af 6)


Energi er grundlaget for den manifesterede verden, og indvielse må være en bevidsthedstilstand, hvor den forberedte discipel anvender de tilgændelige energier.

DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE (2 af 6)

De primære og

de sekundære stråler

 

Det er vigtigt at huske, at alle mennesker til sidst vil blive et udtryk for en af de tre primære strålers kvalitet og liv, selvom deres sjæl − i tid og rum − oprindeligt var på en af de fire sekundære stråler. Her vil det måske være formålstjenligt at nævne strålerne:

Primære stråler:

1. Strålen for kraft, vilje og hensigt
2. Strålen for kærlighed-visdom
3. Strålen for aktiv skabende intelligens

Sekundære stråler:

4. Strålen for harmoni gennem konflikt
5. Strålen for konkret videnskab eller viden
6. Strålen for idealisme eller hengivenhed
7. Strålen for orden eller ceremoniel magi

 

De-syv-stråler-og-indvielserne-02-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Det er kontakt med energien fra 3. stråle for aktiv intelligens eller − som den af og til kaldes − strålen med den "intense energi af guddommelig mental forståelse", der giver den indviedes bevidsthed adgang til "hemmelighederne i Guds sind". Det er de fire sekundære stråler, der i den evolutionære cyklus betinger karakteren (eller kontaktredskabet), og skaber den indviedes egentlige kvalitet. De tre primære stråler gør det muligt at tage de fire højere indvielser − 6., 7., 8. og 9. − og blive forbundet med Shamballa − centret hvor Guds vilje er kendt. De fire sekundære stråler har − især fordi de skaber en syntese med den primære 3. stråle som mellemled − en mere direkte relation til Det Store Hvide Broderskab, og derfor har de relation til de fem første indvielser. De primære stråler har dybest set relation til guddommens livs- eller viljesaspekt, hvor de sekundære stråler har relation til bevidsthedsaspektet.

Alle mennesker kommer i de første stadier af deres udvikling (som foregik i det gamle Lemurien og Atlantis, eller hvis de i dag har en lemurisk eller atlantisk bevidsthed − og dem er der mange af) i inkarnation på en af de fire sekundære stråler, fordi disse stråler på en særlig måde har relation til det fjerde naturrige og således til det fjerde skabende hierarki. I den nuværende femte rodraces − den såkaldt ariske races, meget, meget lange evolutionscyklus − var der en periode (i en meget fjern og for længst glemt fortid), hvor individer, som havde opnået en bestemt bevidsthedstilstand, blev overført til en af de tre primære stråler i overensstemmelse med den fremherskende energi eller kraftstrøm, der var betinget af disse stråler.

Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE - Djwhal Khul


Artikel-De-7-stråler-og-Indvielserne-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE