Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (10 af 10)


I den nye tidsalder vil der ske meget store forandringer i holdningen til både det seksuelle samt til det ægteskabelige forhold.

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (10 af 10)

Familieliv og graviditet

 

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-13-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Man kan ikke foretage sig en større tjeneste for menneskeheden end at undfange legemer til sjæle, der ønsker at komme i inkarnation, og at give disse sjæle omsorg og opdragelse inden for hjemmets rammer. Men hele indstillingen og problematikken med hensyn til familieliv og graviditet er blevet fordrejet og misforstået, og det vil vare længe, før ægteskab og børn indtager deres legitime plads som et sakramente. Det vil vare endnu længere, før smerte og lidelse på grund af menneskenes fejltagelser og misbrug af seksuelle relationer er forsvundet − og før skønheden i og helliggørelsen af ægteskabet erstatter de eksisterende fejlagtige holdninger.

Disciplen og aspiranten på udviklingsvejen og den indviede på den “oplyste vej” får ikke et bedre grundlag for sin udvikling end den ægteskabelige forbindelse, når den engang bliver forstået og etableret på et korrekt grundlag. Det forudsætter, at den lavere natur kommer under rytmisk disciplin, at den emotionelle og den instinktive natur højnes og til sidst ofres, samt at det personlige offer, som familielivet kræver, forædles og udvikles. Det ”cølibat”, der kræves, er et cølibat, hvor den højere natur ikke længere opfylder kravene fra den lavere natur − og hvor det åndelige menneske afviser at blive domineret af personligheden og af kødelige drifter. Det tvungne cølibat har for mange disciple resulteret i misbrug og perversioner af de guddommelige funktioner og evner. Og selvom der ikke har været disse uheldige tilstande, og selvom livet har været normalt og sundt, har der ofte været unødvendig lidelse, mange mentale problemer og streng disciplinering, før de uregerlige tanker og tendenser kom under kontrol.

Cølibat-problematikken

Det er naturligvis rigtigt, at et menneske nogle gange inkarnerer i et bestemt liv, hvor det stilles over for cølibat-problematikken. Det tvinges til at afholde sig fra fysiske relationer og leve i strengt cølibat for at vise sig selv, at det faktisk er i stand til at beherske den lavere og instinktive side af sin natur. Men denne karmiske situation skyldes ofte et udsvævende og hæmningsløst liv i en tidligere inkarnation. Det er ofte nødvendigt med skrappe metoder og unormale tilstande i et forsøg på at udligne og afbalancere fortidige fejltagelser og give den lavere natur tid til at tilpasse sig. Men igen − det er ikke et tegn på åndelig udvikling − snarere det modsatte. Glem ikke, at her tales der helt specifikt om det selvpålagte cølibat og ikke om den eksisterende tilstand i verden, hvor mænd og kvinder af økonomiske og andre årsager tvinges til at leve en unaturlig tilværelse.

De seksuelle problemer må i sidste instans løses i hjemmet og under normale betingelser, og det er de intelligente og fremskredne mennesker i verden og disciple af alle grader, der må løse dem på den måde, der her er beskrevet.

 

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-14-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

 

 

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER - Djwhal Khul


Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER