Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (3 af 10)


I den nye tidsalder vil der ske meget store forandringer i holdningen til både det seksuelle samt til det ægteskabelige forhold.

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (3 af 10)

Forudsætninger for

fremtidsvisionerne

 

Men det er muligt at beskrive de forudsætninger, der vil være grundlaget for de bedste fremtidsvisioner for seksualiteten og ægteskabet. Det drejer sig om tre forudsætninger, og når de er rigtigt forstået, og når de integreres i tidens holdninger og danner grundlag for de anerkendte normer og dermed livsmønstret, så vil enkelthederne om hvordan, hvor og hvornår automatisk vise sig.

1. Den første forudsætning er, at relationen mellem kønnene og deres indstilling til det ægteskabelige forhold betragtes som en del af gruppens liv, og at den skal gavne gruppen. Det vil ikke blive et resultat af ægteskabslovene, men det vil blive resultatet af oplæring i grupperelationer, i tjenestearbejde og i loven om kærlighed − og det skal forstås i praksis og ikke alene sentimentalt. Mænd og kvinder vil komme til at betragte sig selv som celler i en levende organisme, og deres aktiviteter og livssyn vil blive farvet af denne erkendelse. Deres livssyn vil blive betragtet som naturligt og som et resultat af erfaringer fra tidligere liv, og det vil ikke blive betragtet som en teori eller et håb, sådan som det er tilfældet i dag. Det, der er bedst for gruppen, og det, der er nødvendigt for at fremme gruppens effektivitet, vil blive det, der fokuseres på. Menneskeheden vil i stigende grad leve i tankens og forståelsens verden og ikke så meget i en verden af ukontrollerede begær og lavere instinkter. Mænds kærlighed til kvinder og kvinders kærlighed til mænd vil være mere ægte, end i dag, for kærligheden vil ikke udelukkende være følelsesbetonet, for nu vil den også være baseret på intelligens.

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-04-Djwhal-Khul-Alice-BaileyNår den indre skabende drift vendes opad fra sakralcentret til halscentret, vil mennesket leve mindre i de fysiske og seksuelle drifter og mere i overensstemmelse med den skabende evne. Livet på det fysiske plan vil fortsætte, som det plejer, men den måde, som menneskene i denne udviklingsperiode tilfredsstiller deres seksuelle natur på, er unormal og ukontrolleret − men menneskeheden er på vej mod en mere intelligent normalitet. Den stærke længsel efter egoistisk nydelse og tilfredsstillelse af en lavere drift, der instinktiv er rigtig, når den er under kontrol, og katastrofal forkert når den misbruges til ren og skær nydelse, vil blive erstattet af en beslutning, der involverer begge parter. Denne beslutning vil opfylde et naturligt behov på en rigtig og kontrolleret måde. I dag er den ene af parterne mange gange offer − enten på grund af overdreven afholdenhed eller som følge af overdrevne krav.

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-05-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

2. Den anden forudsætning er en regel, der er baseret på udviklingstrinnet, og som forudsætter en ægte integrering af personligheden. Denne regel lyder sådan: Det sande ægteskab og den rigtige seksuelle relation skal indeholde den menneskelige naturs tre aspekter, sådan at parret mødes samtidigt på alle tre bevidsthedsniveauer − det fysiske, det astrale og det mentale. For at en mand og en kvinde kan sige, at de er lykkeligt gift, må de kunne komplettere hinanden på alle tre områder af deres natur, og alle tre områder bør forenes samtidigt. Det er usædvanligt, og det ses meget sjældent. Det er ikke nødvendigt, at uddybe det yderligere, for denne sandhed er indlysende − og den er ofte blevet omtalt.

Senere − men det varer meget længe − vil man opleve ægteskaber, der er baseret på den integrerede personligheds udviklingstrin, og kun de, der har nået det samme trin ved at transmutere de lavere energier til de højere centre, vil møde hinanden i det hellige ægteskabs ritual. Et ægteskab vil blive betragtet som uønsket, hvis parterne ikke passer sammen − og hvis den ene lever den forædlede personligheds liv over mellemgulvet og den anden det intelligente dyrs liv under mellemgulvet. Endelig vil nogle få vælge deres ægtefælle blandt dem, der udtrykker Kristus-bevidsthed. Men denne tid er endnu ikke inde, bortset fra få og meget sjældne tilfælde.

Når de tre forudsætninger studeres omhyggeligt, og når mænd og kvinder tilpasser deres fysiske relation til hinanden, til deres gruppeansvar, til deres forening med hinanden på alle tre planer samtidigt og til at tilbyde mulighed for sjæle, der ønsker at inkarnere, at blive undfanget, vil man uden tvivl opleve, at det åndelige aspekt i ægteskabet vender tilbage. Man vil opleve begyndelsen til en æra, hvor god vilje vil være det gennemgående karaktertræk, og hvor egoistiske mål og lavere instinkter vil glide i baggrunden.

Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER - Djwhal Khul


Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER