Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVOR GAMMEL ER EGYPTEN?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvor-gammel-er-Egypten-Erik-Ansvang

HVOR GAMMEL ER EGYPTEN? (6 af 9)


Egypten er meget ældre end egyptologernes forestilling om, at dynastierne begyndte ca. 4000 f.Kr., og pyramiderne stammer heller ikke fra 4. dynasti.

HVOR GAMMEL ER EGYPTEN? (6 af 9)

Nordstjernen

 

Hvor-gammel-er-Egypten-10-Erik-Ansvang

Udsnit af zodiaken på loftet i “Tilsynekomstens hal” i Dendara-templet

 

Egypterne var kompetente astronomer

Findes der mon andre informationer, der kan underbygge denne teori? Ja – svaret findes på stjernehimlen. I åndsvidenskabelige kredse er der ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved, at de gamle egyptere havde et særdeles indgående kendskab til stjernehimlen og kosmos. De vidste, at Jorden er rund. De kendte Jordens placering i himmelrummet. De havde præcis viden om afstande på Jorden og på himlen. Denne detaljerede viden havde ikke kun videnskabelig interesse for det egyptiske præsteskab − den var selve fundamentet for civilisationen. De gamle egyptere forsøgte bogstaveligt at skabe en kopi af himlen på Jorden. De ønskede at åndeliggøre Jorden, ved at bringe himlen ned på Jorden. Egypten skulle være en nøjagtig kopi af det kosmiske eller guddommelige forbillede, og derfor var de gamle egyptere optaget af helt præcise positioner og proportioner. Den minutiøse orientering og de ekstremt nøjagtige mål og proportioner, gør det ikke alene muligt at identificere stjerner og konstellationer på datidens stjernehimmel. Nutiden står samtidig med nøglen til en beregning af pyramidernes korrekte alder, og dermed får man også en dokumentation for den egyptiske civilisations rigtige alder.

 

Hvor-gammel-er-Egypten-11-Erik-Ansvang

 

Nordstjernen

Alle egyptiske pyramider er orienteret mod nord, og i pyramiderne er der et bemærkelsesværdigt hovedmønster. Hældningen på hovedgangene i stort alle pyramider peger direkte mod stjernerne omkring nordpolen. I den store pyramide, som egyptologerne kalder Khufu-pyramiden (græsk: Cheops-pyramiden) peger den nedadgående passage næsten nøjagtig mod Nordstjernen. Der er dog en beskeden misvisning på nogle få grader. Når det er muligt at benytte gangsystemet som et præcist redskab til at måle pyramidernes orientering, skyldes det, at den nedadgående passage er udhugget med ufattelig præcision. Gangen afviger med mindre end en fjerdedel af en inch fra side til side og mindre end en tiendedel af en inch fra top til bund – og dermed kommer den helt på højde med nutidens bedste laserkontrollerede boringer.

Alt tyder på, at pyramidebyggerne havde til hensigt at lade passagen pege mod nord – nærmere bestemt mod Nordstjernen. Den ekstreme præcision indikerer også, at pyramidebyggerne kunne have ladet passagen pege præcist mod den nuværende Nordstjerne, hvis de havde ønsket det. Hvorfor gjorde de så ikke? Det er langt mere sandsynligt, at passagen sigtede nøjagtigt mod den stjerne, som var nordstjerne på byggetidspunktet. Nordstjernen er nemlig ikke en bestemt stjerne. Nordstjernen er ganske enkelt en klar stjerne, der nemt kan ses fra Jorden, og som er nærmest ved nordpolen på det pågældende tidspunkt.

Artikel-Hvor-gammel-er-Egypten-Erik-Ansvang
Download-fil: HVOR GAMMEL ER EGYPTEN? - Erik Ansvang


Artikel-Hvor-gammel-er-Egypten-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: HVOR GAMMEL ER EGYPTEN?