Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (3 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (3 af 9)

Verdenstjenergruppens mål

 

Verdenstjenergruppen-04-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Verdenstjenergruppens mål er at skabe et verdenssamfund af alle nationer – et samfund hvor uoverensstemmelser, fjendskaber og det had, der opstår af etniske eller religiøse forskelle, ikke eksisterer. Verdenstjenergruppen tænker og handler i overensstemmelse med princippet om det ene liv og den ene menneskehed, og de repræsenterer tre indlysende og praktiske sand­heder:

  1. At menneskenes fejltagelser i fortiden, som har skabt peri­odiske udbrud af vold og ødelæggende krige, er fælles fejltagelser begået af menneskeheden som helhed. På grundlag af denne erkendelse vil princippet om at dele opstå, og det er der som bekendt et stort behov for i verden i dag.
  2. At der ikke findes problemer eller situationer, som ikke kan løses ved hjælp af viljen-til-det-gode. Den gode vilje bygger på forstå­else og er grundlag for samarbejdets princip. Samarbejdsånd er hemmeligheden bag alle rigtige menneskelige relationer, og er modsætningen til konkurrence.
  3. At alle menneskehedens enkeltindivider udgør en enhed, og at erkendelsen af menneskefamiliens slægtskab vil nedbryde alle barrierer og gøre en ende på had og oplevelse af adskillelse. Den enkeltes problem er alles problem. Denne erkendelse udvikler ansvarets princip og fører til rigtig og fælles handling.

Disse grundlæggende principper inspirerer til tjenestearbejde og handling. De er både praktiske og videnskabelige, og de undergraver ingen regering eller religiøs holdning. De eksisterer allerede i alles åndelige bevidsthed. Accepten af disse principper vil hele internationale sår og bygge bro over kløften mellem mennesker og folkeslag, for millioner af mennesker med den gode vilje er overbeviste om:

Verdenstjenergruppens opgave

Den nye verdenstjenergruppes vigtigste opgave, er (eller bør) være det mål, som verdens disciple arbejder hen imod i dag. Arbejdet med at undervise i gruppehensigt skal gennemføres på tre måder:

  1. Ved identifikation med Verdenstjenergruppen gennem forståelse og aktivt tjenestearbejde. Det kan udmærket foretages som et eks­pe­riment på eget initiativ.
  2. Ved at lære masserne om de principper, der ligger til grund for gruppearbejdet, og ved at stimulere en oplyst offentlig mening med disse principper.
  3. Ved at forberede mange i Verdenstjenergruppen til den store be­vidst­hedsovergang, der kaldes indvielse.

Verdenstjenergruppen-05-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Verdenstjenergruppen repræsenterer en indre holdning

Verdenstjenergruppen er allerede en aktivt fungerende gruppe. Alle men­nesker i alle lande, der arbejder på at bygge bro over kløfter mellem men­nesker, at vække enhedsfølelse, og som ikke accepterer racemæssige, na­tionale eller religiøse barrierer, er medlemmer af Verdenstjenergruppen, selvom de aldrig har hørt den omtalt på denne måde.

Medlemmerne af Verdenstjenergruppen tilhører ikke et parti eller en reli­gion – og dog tilhører de alle partier og religioner. De tager ikke stilling hverken for eller imod nogen bestående regering, religion eller social or­den. De engagerer sig ikke politisk på nogen måde og angriber ikke nogen eksisterende orden. De er hverken for eller imod en regering eller religion, og organiserer ikke kampagner og udsender ikke litteratur, der kan fortol­kes som angreb på eller forsvar for en organisation af politisk, religiøs, social eller økonomisk natur. De udtaler sig ikke og skriver intet, der kun­ne give næring til had eller tjene til at adskille menneske fra men­neske eller nation fra nation. Alligevel kan sådanne medlemmer findes inden for alle politiske partier og alle verdensreligioner. De repræsenterer nemlig en indre holdning.

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN