Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (6 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (6 af 9)

Målrettet tjeneste

 

Mennesker af god vilje må sammen med Verdenstjenergruppen forsøge intelligent at forstå de aktuelle problemer, og studere verdenssituationen fra alle synsvinkler. Intelligent forståelse, kærlighed til sine medmenne­sker og sund fornuft er forudsætningen for al tjenestearbejde. Mennesker burde dyrke disse egenskaber, afvise al sentimentalitet og realistisk be­skæf­tige sig med forholdene. Det er indlysende, at opgaverne vil tage tid, og mennesker af god vilje må være forberedt både på en langsigtet indsats og modstand, dovenskab og sygelig træghed hos folkemasserne i alle lande. Det umiddelbare arbejde er:

  1. At identificere de mennesker i alle lande som reagerer på visionen af den nye verdensorden, og som er mennesker af god vilje.
  2. At få dem til at fokusere på de fremtidige muligheder for folkemasserne i alle lande.

Verdenstjenergruppens medlemmer og mennesker af god vilje kommer fra alle grene af menneskelig aktivitet. De skal søges indenfor alle livsområ­der. De findes blandt tilhængere af alle de almindelige ideologier og i poli­tiske og videnskabelige kredse, blandt fabrikanter, lærere og filantroper, skabende kunstnere og blandt industriens folk, i almindelige hjem og blandt arbej­dere. Der er forskere, som ivrigt afviser alt, hvad der ikke kan bevises, men som alligevel stiller deres videnskabelige kapacitet og viden til rådighed for menneskeheden. Der er kapitalstærke mennesker, som føler ansvar for fornuftig anvendelse af pengene til gavn for andre. Der er pæda­goger, som forsøger at bruge deres indsigt intelligent og opnå en all round forståelse af den evige visdomslære – en visdom, som bruges til at inspirere de yngre generationer til moralske, konstruktive og skabende livsværdier. Der fin­des præster og religiøse ledere inden for alle trosretnin­ger, som har både indsigt og visioner. Hos alle disse mennesker finder man en lysende ånds­kraft. De elsker menneskeheden på en intelligent måde.

Hierarkiet arbejder gennem disciple i alle lande, og aldrig tidligere i histo­rien har der været så mange, der prøver at kvalificere sig til at fungere som “formidlere af hensigten”, og aldrig før har der været så stærk en indre sam­hørighed og subjektiv forbindelse mellem de, der arbejder på de for­skel­lige områder over hele verden. For første gang i historien findes der en sammenhængende gruppe, som mestrene kan bruge i deres arbejde for menneskeheden. Hidtil har der kun været enkeltstående og isolerede disci­ple eller små adskilte grupper, og det har i stor udstrækning hæmmet ar­bejdet. Men det har nu ændret sig.

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN