Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (4 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (4 af 9)

Verdenstjenerne er ikke

upraktiske mystikere

 

Verdenstjenergruppen-06-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Medlemmerne af Verdenstjenergruppen er imidlertid ikke en gruppe upraktiske mystikere. De ved præcis, hvad de forsøger at udrette, og deres planer er udarbejdet på en sådan måde, at de – uden at forstyrre en eksi­sterende situation – kan identificere mennesker med god vilje og sætte dem i for­bindelse med hinanden. Deres fælles håb er, at disse mennesker skal ar­bejde sammen og udgøre en langsomt voksende gruppe. Deres inte­resse er menneskeheden og ikke først og fremmest deres egne umiddelbare in­teresser eller omgivelser.

Den større interesse vil imidlertid ikke afholde dem fra at være gode borgere i det land, som deres karma har ført dem til. De vil rette sig efter og acceptere den situation, de befinder sig i, men vil (i den givne situation og under den givne regering eller religiøse orden) arbejde for god vilje, for nedbrydning af barrierer og for verdensfred. De vil undgå alle angreb på eksisterende regimer og personligheder. De vil overholde lovene i det land, de befinder sig i, men de vil opdyrke en ikke-hadets ånd, udnytte enhver lejlighed til at betone fællesskab mellem nationerne, enhed i tro og indbyr­des økonomisk afhængighed og tillid. De vil bestræbe sig på ikke at sige noget eller handle på en måde, der kan skabe adskillelse og uvilje. De er ikke revolutionære.

 

Verdenstjenergruppen-07-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Åndelighed

De er en del af en indre sjælsgruppe, som arbejder for menneskeheden. Denne nye gruppe kan ikke, og vil ikke styre det enkelte menneske, men den stimulerer og styrker den åndelige virksomhed, det er involveret i. Ordet “åndelig” har en bred betydning for disse mennesker. For dem er “åndelighed” en betegnelse for ægte bestræbelser på at forstå, forbedre og højne menneskelige forhold. De går ind for tolerance, internationalt fælles­skab og religiøs inklusivitet, og de forbinder “åndelighed” med alle tan­keretninger, der arbejder for menneskets integration og udvikling.

Derfor har Verdenstjenergruppen ikke en terminologi, en bibel eller noget andet af den art. Den har ingen trosbekendelse eller dogmatiske formule­ringer af sandhed. Motiveringen for den enkelte er Det Ene Livsvæsens kærlighed til menneskeheden.

Verdenstjenergruppens primære opgave består i at omsætte ideer eller teo­rier til praktisk handling. Medlemmerne forsøger at løfte teorierne fra fø­lel­ser­nes, idealismens og den romantiske aspirations verden og præsentere dem som noget konkret og realisabelt for offentligheden. De er fokuseret på at udtrykke god vilje og kærlighed og ikke på at være medlemmer af or­ganisationer med deres etiketter og doktriner.

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN