Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (5 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (5 af 9)

Verdenstjenergruppens

kraftkilder

 

Verdenstjenergruppen-08-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Den kraft, som Verdenstjenergruppen i sidste instans vil opnå, stammer fra to kilder. Den første er Hierarkiet, som udsender de strømme af in­spiration, der er ophav til de ideer og idealer, som har ført menneskeheden fremad gennem tidsaldrene. Hierarkiet har altid eksisteret, og men­ne­ske­slæg­tens store ledere på alle områder har været forbundet med det. Hie­rarkiets medlemmer findes i mange grader, og deres rækkevidde er enorm, men fælles for dem alle er deres kærlighed til menneskeheden og deres opofrende arbejde for en forbedring af menneskelige vilkår. Disse store sjæle har ingen mental begrænsning, og på grund af deres inklusivitet er race­skel og religiøse uoverensstemmelser ikke-eksisterende for dem.

Verdenstjenergruppens anden kilde er mennesker med god vilje, som fin­des overalt i verden. De vil når som helst kunne etablere en sådan tanke­kraft og rejse så stærk en offentlig mening, at de for alvor kan påvirke ud­viklingen i verden.

Verdenstjenergruppens styrke beror på tre faktorer:

  1. Denne gruppe befinder sig i en midterposition mellem masserne og den indre subjektive verdensstyrelse – Hierarkiet.
  2. Gruppens medlemmer kommer fra alle sociale grupper – overklassen, intelligentsiaen, den højere og lavere middelklasse, og den højerestående del af arbejderklassen. Den er derfor virkelig repræsentativ.
  3. Medlemmerne er indbyrdes nært forbundet og altid i kontakt med hinanden gennem deres fælles mål, de samme metoder og den gode vilje.

 

Menneskehedens

virkelige ledere

 

Bag menneskeheden (og dermed også Verdenstjenergruppen), står Hierar­kiet – det vil sige oplyste mestre, som overvåger evolutionen og fører men­nesket frem mod dets mål. De har mange navne. I Vesten taler man om Kristus og hans disciple. I Østen har mestrene mange navne. De kaldes også Guds repræsentanter eller hierarkiet af frigjorte sjæle, der konstant hjælper menneskeheden ved at inspirere tænkende mennesker med strøm­me af ideer, og til sidst accepteres disse ideer, og bliver styrende faktorer i menneskelivet. Der skabes på denne måde et konstant pres på menneskets bevidsthed, som inspireres af de store begreber, der ligger til grund for evo­lutionsprocessen, og som udvikler menneskets evne til at tænke, vælge og virkeliggøre et solidt fundament for menneskelivet.

 

“Det må ikke glemmes,

at Hierarkiets arbejde i denne tid

og Verdenstjenergruppens opgave

først og fremmest er forbundet med ideer.”

 

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 144

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN