Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SJÆLEN OG DENS EVNER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sjælen-og-dens-evner-Kenneth-Sørensen

SJÆLEN OG DENS EVNER (2 af 10)


Sjælens primære kendetegn er bevidsthed, og på sjælsplanet medfører den højere bevidsthed en række specifikke evner og egenskaber.

SJÆLEN OG DENS EVNER (2 af 10)

Andre højere åndelige evner

 

Selv om der er skrevet meget om sanserne og de højere psykiske genparter, skal man ikke tro, at alle menneskets indre evner er udførligt beskrevet, for emnet er særdeles omfattende og kompliceret. Alice A. Bailey beskriver de højere åndelige evner på følgende måde:

 

Sjælen-og-dens-evner-02-Kenneth-Sørensen

 

1. Intuitiv respons på idéer.

2. Sensitivitet overfor telepatiske indtryk fra Hierarkiet – især i forbindelse med fuldmånemeditation.

3. Hurtig respons på virkelige behov – dvs. viden fra hjertet og ikke en solar plexus reaktion.

4. Korrekt iagttagelse af virkeligheden på sjælens plan. Det medfører korrekt mental opfattelse, frihed fra illusion og oplysning af hjernen.

5. Korrekt håndtering af indstrømmende kraft. Det forudsætter evnen til at skelne imellem de forskellige krafttyper, og evnen til at bruge dem i den ydre verden.

6. En sand forståelse af tidselementet med dets cykliske ebbe og flod og de korrekte tidspunkter for handling. Evnen kan mestres ved hjælp af tålmodighed.

7. Mental polarisering via et liv i meditation og i kraft af kontrol over følelseslivet.

Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, I, pp. 49-50

 

Intuitiv respons på idéer

Det første punkt fokuserer på udvikling af intuitionen, der er den altoverskyggende evne, som alle åndeligt stræbende mennesker skal udvikle.

Sensitivitet overfor telepatiske indtryk fra Hierarkiet.

Det andet punkt fokuserer på den telepatiske sensitivitet, som gør mennesket bevidst om de åndelige bevidsthedsplaner, og som oplyste sjæle bestræber sig på at udfolde i de tre verdener.

Hurtig respons på virkelige behov

Det tredje punkt inddrager hjertets visdom som en klar vejleder, når mennesket skal afhjælpe nød i omgivelserne. Man skal kunne vurdere, hvilken hjælp der er den rigtige i enhver situation set i forhold til det menneske, der skal hjælpes. Lidelse er ikke altid af det onde, selv om følelserne i solar plexus området forsøger at give den opfattelse. Lidelse er en af de væsentligste udviklingsfaktorer, som giver sjælen erfaringer. Det er en upersonlig skelnen, der udgår fra hjertet, og den giver dyb indsigt i medmennesket. Upersonlighed er derfor ikke udtryk for ligegyldighed over for andre menneskers lidelser, sådan som nogen fejlagtigt tror.

 

Sjælen-og-dens-evner-03-Kenneth-Sørensen

 

Korrekt iagttagelse af virkeligheden på sjælens plan

Det fjerde punkt understreger nødvendigheden af at bygge broen (antahkaranaen) ind til sjælen ved hjælp af daglig meditation, hyppige studier og aktivt samfundsengagement.

Korrekt håndtering af indstrømmende kraft

Det femte punkt beskriver kravet om at være i stand til at skelne mellem de mange energityper, som menneskets sensitive bevidsthed kan registrere.

En sand forståelse af tidselementet

Det sjette punkt handler om den rigtige timing. Det er en lang række faktorer, der skal være på plads, før de store projekter kan føres ud i livet − herunder tiltrækning af den gruppe, der skal stå for arbejdet.

Mental polarisering via et liv i meditation

Det syvende punkt er kardinalpunktet for alle mennesker i nutiden. Mennesket skal have kontrol over følelseslivet, begærene og ønskerne. Det kræver udvikling af et oplyst og målrettet tankesind, samt en indsats for at forædle følelsesnaturen, så den kan afspejle den højere intuitive indsigt.

Det er vigtigt at tage samtlige punkter alvorligt, når man overvejer, hvilke sjælsegenskaber man vil udvikle. De tjenesteorienterede egenskaber ligger langt fra den dyrkelse af fænomener, der i nutiden ofte er forbundet med opfattelsen af åndelige evner.

Før der gives en beskrivelse af flere af sjælens højere åndelige evner, er det vigtigt at give en indsigt i sjælens natur og andre kvaliteter.

Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Download-fil: SJÆLEN OG DENS EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SJÆLEN OG DENS EVNER