Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SJÆLEN OG DENS EVNER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sjælen-og-dens-evner-Kenneth-Sørensen

SJÆLEN OG DENS EVNER (5 af 10)


Sjælens primære kendetegn er bevidsthed, og på sjælsplanet medfører den højere bevidsthed en række specifikke evner og egenskaber.

SJÆLEN OG DENS EVNER (5 af 10)

Forskellige former for lys

 

Sjælen-og-dens-evner-06-Kenneth-Sørensen

 

Åbenbaring, der er et vigtigt aspekt i et menneskets oplysningsproces, handler om åbenbaring af lys. Derfor taler man om at blive oplyst. Mennesket skaber lys. Mennesket bruger lys. Mennesket opdager et større lys − indtil mennesket forlader lysets verden og går ind i en verden af liv (åndens verden), som på nuværende udviklingsniveau er mørke for menneskeheden.

Der findes følgende typer af lys, som sjælen bruger i sin oplysningsproces:

Stoffets lys

Stoffets lys er lyset i alle substans-atomer, som udgør det faste fysiske plan. Lyset oplyser den fysiske hjerne sammen med lyset på det æteriske plan. Kvantefysikken har opdaget dette lys.

Æterens lys

Æterens lys er en genspejling af det forenede lys, fordi det forener personlighedens lys og på et senere tidspunkt sjælens lys. Det afhænger af bevidsthedens udvikling og polarisering. Lyset forener alle lysene på det fysiske plan, og derfor kan det også kaldes for det transmitterende eller overførende lys.

Instinktets lys

Instinktets lys kaldes også astrallyset eller begærets lys. Instinktets lys er ikke et lys i sig selv, for det er en refleksion af enten stoffets eller kundskabens lys. Lyset kunne kaldes for ”det flakkende lys, der kaster skygger over Solens ansigt”, og betegnelsen henviser til de afveje, som menneskets lidenskaber og begær lokker det ud på.

Kundskabens lys

Intellektets eller kundskabens lys er tankesindets mentale lys og personlighedens lys. Kundskabens lys er den laveste form for lys, der udgår fra sjælen, men det betragtes som personlighedens lys. Når lyset blander sig med det iboende lys i tankesindet og det mentale stof, kommer fornuftens lys til syne – dvs. lyset for evnen til ræsonnement og skelneevne.

Visdommens lys

Visdommens lys opstår, når mennesket er nået til et udviklingsniveau, hvor det kan arbejde med sjælens eget lys i dens egen verden. Mennesket bliver modtageligt for visdommens lys, der strømmer ud og blander sig med kundskabens lys. Visdommens lys er en forædlet kombination af kundskabens lys, der er erhvervet via erfaring og motiveret af sjælens kærlighedsnatur. Sjælens visdom er den intuitive opfattelse af sandheden, der er erhvervet via erfaring, i modsætning til den resonerende opfattelse, der tilhører tankesindet.

Intuitionens lys

Intuitionens lys bryder frem, når kundskabens (personlighedens) lys og visdommens (sjælens) lys forenes og intuitionens lys, der er større og kraftigere, slukker de andre pga. sin rene udstråling. Intuitionens lys strømmer ind i sjælen fra bevidsthedsplanet over sjælens plan − det buddhiske plan. De tre lys er alle aspekter af Det Ene Lys. Intuitionens lys er en evne til at opfatte helhedsperspektivet i ét nu.

Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Download-fil: SJÆLEN OG DENS EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SJÆLEN OG DENS EVNER