Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SJÆLEN OG DENS EVNER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sjælen-og-dens-evner-Kenneth-Sørensen

SJÆLEN OG DENS EVNER (8 af 10)


Sjælens primære kendetegn er bevidsthed, og på sjælsplanet medfører den højere bevidsthed en række specifikke evner og egenskaber.

SJÆLEN OG DENS EVNER (8 af 10)

Ånd, legeme og bevidsthed

 

Sjælen-og-dens-evner-09-Kenneth-Sørensen

 

Sjælen er som nævnt åndens redskab til at opnå selvbevidsthed i de lavere verdener. Sjælen er resultatet af åndens nedstigning i stoffet. Når liv (ånd) møder stof, udvikles der bevidsthed i spændingsfeltet. I begyndelsen er bevidstheden særdeles begrænset, eksempelvis når den kommer til udtryk i mineraler, planter og dyr. Men når ånden har udviklet sig frem til menneskeriget opstår muligheden for selvbevidsthed og mental skelneevne.

Bevidsthedens lys kan også defineres som evnen til at være i bevidst eller oplyst og sensitiv kontakt med andre sensitive enheder. Bevidsthed vedrører mest af alt evnen til at opfatte relationer og at indgå i dem. Fuldkommen bevidsthed er erkendelse af altings enhed.

Der findes mange typer af bevidsthed, men der findes kun ét liv. Det liv, der lever i mineralet, planten, dyret og mennesket og i alle usynlige manifestationer, er det samme liv. Bevidsthed er evnen til at opfatte og i højeste forstand at skelne mellem det, der er ånden i dens højeste og laveste aspekter.

Bevidsthed er også den opbyggende evne til at tiltrække og indbygge de forædlede æteriske, astrale og mentale partikler, som muliggør, at ånden kan manifestere sit fuldkomne liv via personligheden. Men det er også evnen til at frastøde alle de uønskede partikler, der begrænser ånden.

Sjælen eller den indespærrede bevidsthed i legemerne er den indre tilskuer og iagttager til livet. Sjælen er det lys i mennesket, som helt frit kan registrere, hvad der sker i tankens, følelsernes og handlingens verden uden at identificere sig med sansningerne. Sjælens natur er lys og bevidsthed, og via lyset erkender mennesket. Når lyset er indespærret i de tre former, sløres og forvrænges lyset af de skygger (eller mindre lys), som lyset åbenbarer. Hvis mennesket identificerer sig med sine skygger i stedet for med lyset, opstår der lidelse og forvirring. Mennesket ved ikke, hvem det selv er, og selvbevidsthed er derfor udelukket. I lang tid udkæmpes slaget mellem de forskellige identifikationsmuligheder − ånd eller legeme – indre eller ydre − og på dette kors er sjælen korsfæstet. Efterhånden som det lykkedes for sjælen at løfte sin bevidsthed op i de højere verdener, får de tre legemer og deres erfaringer mindre betydning for sjælen. De bruges udelukkende til tjenestearbejde.

Under hele sin tilværelse er sjælen på sit eget plan bevidsthedsmæssigt orienteret i tre retninger − mod ånden i de højere verdener (gudsbevidsthed) − mod gruppen af sjæle på dens eget plan (gruppebevidsthed) − og mod sin skygge i den lavere verden (selvbevidsthed).

Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Download-fil: SJÆLEN OG DENS EVNER - Kenneth Sørensen


Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SJÆLEN OG DENS EVNER