Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Saraydarian

SKABENDE MEDITATION (10 af 12)


Et af formålene med meditation er at skabe et magnetfelt omkring sig, ladet med psykisk energi. Feltet kan bruges til at skabe kontakt til de højere bevidsthedsplaner.

SKABENDE MEDITATION (10 af 12)

Skabende meditation er en proces

 

Skabende-meditation-Saraydarian-13

 

Skabende meditation er en proces som bruges til at:

  1. Bygge kommunikationslinjer mellem sig selv og højere centre for lys, visdom og skønhed.
  2. Forvandle stoffet i sine legemer fra inerti til rytme.
  3. Kontakte idéer, visioner og tanker i Universet.
  4. Skabe gode kanaler og former for at kunne materialisere idéerne, visionerne og tankerne.
  5. Sende de erkendelser, man har opnået via sine åndelige bestræbelser, ud i menneskehedens bevidsthed og i Universet. Udsendelsen sker i kraft af stærke tankeformer, der består af progressive idéer.
  6. Kaste lys på bestemte områder i verden for at sprede maya,[1] blændværk og illusioner.
  7. Etablere et tjenesteområde ved at formulere de indtryk, man modtager inden for områder som politik, uddannelse, filosofi, kunst, videnskab, religion eller økonomi.

Skabende meditation

Skabende meditation øger menneskets sundhed, glæde, energi, magnetisme og sensitivitet over for indtryk, og meditationen gør mennesket til en effektiv arbejdskraft i livet. Skabende meditation er opbygning af de tankeformer, som til sidst realiserer begreberne skønhed, godhed, retfærdighed, glæde og frihed i dagligdagen.

Skabende meditation er hovedsagelig en søgen efter Det Ene Liv og en stræben efter at smelte sammen med Den Ene, og det sker ved at man giver afkald på alt det, man ikke er. Efterhånden som man i højere grad bliver ét med sjælen, modtager man mere lys, mere kærlighed, mere energi, mere harmoni, mere kreativitet og mere samarbejdsånd, fordi man har en dybere kontakt og dybere kommunikation med det, man dybest set er.

Følelsesmeditation

Meditation, som udføres under indflydelse af følelserne, skaber kontakt til astralplanet, og det medfører krystallisering i tankerne, som ikke kan udvides og uddybes. Meditation, der forbinder den mediterende til astralplanet, overstimulerer kroppen, stimulerer chakraerne og skaber uligevægt mellem dem. Det er en meditationsform, der gør den mediterende til en upraktisk drømmer. Det får den mediterende til kun at tænke på egne interesser. Og endelig bliver man ekspert i at bedrage andre.

 

 

_________________________________

[1] Maya betyder identifikation med det ydre. Maya er en egenskab ved alt begrænset og endeligt og derfor er maya identisk med ”illusion”.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-Saraydarian
Download-fil: SKABENDE MEDITATION - Torkom Saraydarian


Artikel-Skabende-meditation-Saraydarian
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION