Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (1 af 10)


I den nye tidsalder vil der ske meget store forandringer i holdningen til både det seksuelle samt til det ægteskabelige forhold.

SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER (1 af 10)

SEKSUALITET

I DEN NYE TIDSALDER

  

Af Djwhal Khul
(Alice A. Bailey)
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

 Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

Du kan frit downloade "SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER" af Djwhal Khul (Alice A. Bailey). For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

SEKSUALITET

I DEN NYE TIDSALDER

 

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-01-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

At profetere er altid risikabelt, men ofte er det muligt at ræsonnere sig frem til en forudsigelse på grundlag af eksisterende og generelle tendenser.

Saturn i første dekanat

I løbet af de næste cirka to hundrede år vil de gamle indflydelser, som menneskeheden indtil nu har levet under, gradvis forsvinde, og nye kræfter vil vise sig. Der er tre områder, som man véd, vil karakterisere den kommende Vandbærertidsalder, for påvirkningen fra de tre planeter, der styrer stjernetegnets tre dekanater, vil vokse i styrke. I det første dekanat vil Saturns påvirkning blive mærkbar, og den vil skille vejene og åbenbare muligheder til dem, der er i stand til at bruge dem. Der vil derfor komme en periode med større disciplin og med pligt til at foretage vigtige valg. Og når menneskeheden tager forskellige afgørende valg bruger den sin fødselsret. Denne påvirkning er nu ved at blive stærkt mærkbar.

 

Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-02-Djwhal-Khul-Alice-Bailey

 

Merkur i andet dekanat

Senere vil der gennem Merkurs påvirkning i det andet dekanat komme en indstrømning af lys − af mental og åndelig indre oplysning − og af en mere korrekt fortolkning af den esoteriske lære. Det første dekanats påvirkning vil gøre det muligt for mange at foretage de valg og yde den indsats, der vil gøre det muligt for dem at løfte de lavere energier op til de højere centre, og til at flytte brændpunktet for deres opmærksomhed væk fra “under mellemgulvet” til “over mellemgulvet”. Andet dekanats påvirkning vil gøre det muligt for mennesker, der er parate, at sammensmelte personligheden og sjælen, og dermed kan lyset bryde frem og Kristus-bevidstheden blive født. Påvirkningen fra det tredje dekanat vil introducere broderskabets ånd, og her vil Venus påvirke med intelligent kærlighed. Gruppen og ikke det enkelte menneske, vil være den enhed, der har betydning, og en uselvisk og samarbejdsvillig holdning vil i stigende grad fortrænge tendensen til isolation og konkurrence.

Det seksuelle princip og ægteskabet

På intet livsområde vil disse kommende store forandringer være stærkere end i menneskenes holdning til det seksuelle princip samt i en nyvurdering af det ægteskabelige forhold. Den nye holdning vil efterhånden vinde indpas, når videnskaben om psykologi videreudvikles og får større indflydelse. Når mennesket i sin udvikling når frem til at forstå sin egen trefoldige natur, og til at opfatte sin bevidstheds natur samt dybden af sit eget underbevidste liv bedre, vil der gradvis og automatisk ske en ændring i mænds holdning til kvinder og i kvinders holdning til deres skæbne. Disse nødvendige holdningsændringer vil ikke være et resultat af regeringers lovgivning og beslutninger for at forsøge at forhindre tidens katastrofer. Disse ændringer vil ske langsomt som et resultat af almindelig sund interesse hos de kommende tre generationer. De unge, der nu kommer i inkarnation − og de, der inkarnerer i løbet af dette århundrede − vil vise sig at være i stand til at løse seksualproblematikken på en hensigtsmæssig måde, ganske enkelt fordi de ser mere klart end den ældre generation. Desuden kan de tænke i bredere og større baner, end det, der i dag er almindeligt. De vil være mere gruppebevidste og mindre individualistiske og egoistiske. De vil være mere interesseret i nye ideer end i gamle teologier, og de vil være fordomsfrie og mindre intolerante end hovedparten af de velmenende mennesker i dag. Psykologi er først nu ved at blive taget alvorligt, og først nu begynder man at forstå psykologiens budskab.

Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Download-fil: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER - Djwhal Khul


Artikel-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Djwhal-Khul-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: SEKSUALITET I DEN NYE TIDSALDER