Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FØDSLENS MIRAKEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-Esoterisk-forskning

FØDSLENS MIRAKEL (1 af 13)


Denne artikel hjælper til en åndsvidenskabelig forståelse af fødslens mirakel og til at skabe respekt for moderskabet. Dette er især vigtigt for mennesker, der arbejder med mødre og småbørn.

FØDSLENS MIRAKEL (1 af 13)

FØDSLENS MIRAKEL

Et clairvoyant studie af et menneskefoster

 

Af Geoffrey Hodson

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

 Fødslens-mirakel-af-Geoffrey-Hodson

Du kan frit downloade "FØDSLENS MIRAKEL" af Geoffrey Hodson. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

  

FØDSLENS MIRAKEL

Et clairvoyant studie af et menneskefoster

 

 Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-01-Esoterisk-forskning

 

Introduktion

Af C.V. Pink

 

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-02-Esoterisk-forskningSokrates lærte menneskeheden, at ”begyndelsen er den vigtigste del af ethvert arbejde, specielt i forbindelse med alt det, der er ungt og sart”. Nu om dage er der mange læger, der pointerer, at hvis menneskenes sundhed skal forbedres, er de første atten måneder (ni før fødslen, ni efter fødslen) de vigtigste.

Mere og mere erkendes det, at grundlagene for fysisk, følelsesmæssig og mental sundhed lægges før fødslen. Denne artikel kan kaste et interessant lys over disse påstande.

Studier af den art, som denne artikel er udtryk for, hjælper til en bedre forståelse af fødslens mirakel og til at skabe den respekt for moderskabet, der kendetegner et virkeligt civiliseret samfund. Dette kan især være stimulerende for mennesker, der er aktivt engageret i et arbejde med mødre og småbørn.

Det skal bemærkes, at denne artikel er baseret på observationer foretaget under tekniske vanskeligheder, så mindre detaljer kan være fejlvurderet, men det forringer på ingen måde observationernes værdi.

Når en clairvoyant indtager sin plads ved siden af naturvidenskabelige forskere, sådan som Geoffrey Hodson gør, skal man huske, at det ikke er ret længe siden, at clairvoyance blev anset for at være magi.

Det er sandsynligt, at fremskridt inden for lægekunsten vil bevæge sig ad veje, der tager samme hensyn til det indre liv som til det fysiske legeme. Går udviklingen den vej, vil clairvoyante personer i nær fremtid kunne forsyne lægerne med viden om naturens processer i det indre og derved hjælpe dem til bedre at forstå og samarbejde med dem.

 

Forfatterens forord

 

Denne beskrivelse af clairvoyante undersøgelser er udgivet i håbet om at øge den generelle viden om forældrerollen ved at studere den ud fra et esoterisk synspunkt.

 

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-03-Esoterisk-forskning

 

En af de mange ændringer, der sker i den nuværende overgangsperiode fra den gamle civilisation til den nye tidsalder, er, at der vil blive født en ny mennesketype. Åndsvidenskaben oplyser, at det er mænd og kvinder af denne nye type, der vil blive pionerer og opbyggere af en ny civilisation. Evolutionsprocessen vil komme til at foregå inden for to områder − på den ene side ved at udvikle liv og bevidsthed og på den anden side ved at graduere den udvikling, der fører til fuldkommengørelse af stof og form. Det ideelle vil være, at disse to processer supplerer hinanden, sådan at den bevidsthed, der er under udvikling, kan finde egnet stof til opbygning af de legemer, den ønsker at inkarnere i. Bliver dette synspunkt accepteret og integreret i menneskenes liv, så vil det på én gang stå klart, hvilken stor betydning det vil have, at legemerne til den nye tidsalders børn bliver opbygget af det fineste materiale, og at de bør undfanges, fødes og plejes under de bedst tænkelige forhold.

Pligten og ansvaret hos alle, der påtager sig forældrerollen, har derfor særdeles stor betydning. Rene, sensitive og sunde legemer er nødvendige for de fremskredne sjæle, som skal vejlede og føre menneskeheden fremad under opbygningen af en ny civilisation. Disse legemer kan kun skabes af forældre, der erkender deres ansvar over for menneskeheden. Forældre til den nye tidsalders børn bør være inspireret af de højeste åndelige idealer og erkende, at menneskets evne til at skabe er en guddommelig egenskab.

Dette forsøgsvise clairvoyante studie af opbygningen og udviklingen af menneskets mentale, følelsesmæssige og fysiske legemer under fostertilstanden har vist, hvilken stor betydning forældrenes mentale og åndelige indstilling har på denne periode.

Ægteskabet og forældrerollen er i sandhed sakramental i sin natur, og moderskabet er helligt og bør æres. Børn bør fødes som et resultat af et samleje, der er inspireret af uselvisk kærlighed og af de højest tænkelige idealer, for på den måde kan løftet om en bedre menneskehed blive indfriet i den nærmeste fremtid og den nye menneskeheds børn blive født.

Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Download-fil: FØDSLENS MIRAKEL - Geoffrey Hodson


Artikel-Fødslens-mirakel-Esoterisk-artikel-af-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: FØDSLENS MIRAKEL