Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FEM SJÆLSGRUPPER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul

DE FEM SJÆLSGRUPPER (5 af 11)


Sjæle af viljestypen er få. Kærlighedstypen ses oftere. Intelligenstypen er udbredt. Der skabes nu en afbalancering mellem kærligheds- og intelligenssjæle, som indleder den nye civilisation.

DE FEM SJÆLSGRUPPER (5 af 11)

En grundstruktur

 

Der er ingen grund til at gå højere op i udviklingen. I stedet kan man konkludere. Og pga. begrænsningerne i menneskets tankesind er der heller ingen grund til at give en detaljeret analyse. Gennemgangen er kun en bred generalisering, og de forskellige grupperinger glider over i hinanden på kaotiske måder. De mellemliggende typer er utallige, men analysen kan bruges som en grundstruktur, man kan bygge videre på.[1]

 

De-fem-sjælsgrupper-12-Djwhal-Khul

 

1. I forhold til menneskehedens nuværende udvikling er det muligt at studere de forskellige sjælstyper og -kvaliteter, de redskaber, de bruger til at kontakte omgivelserne, og naturen af den kontaktmekanisme, de har udviklet for at være i stand til at fungere i nutidens verden. Naturvidenskab og religion indgår i et samspil, som er ved at skabe den videnskab, man kalder psykologi. Tiden er nu moden til denne udvikling.

2. Alle manifesterede sjæle er udgået fra en eller anden kilde på et eller andet tidspunkt i deres cykliske manifestation. Nutidens tænkere mener, at påstanden er ren spekulation, og den betragtes sandsynligvis som formålsløs – i bedste fald er den interessant, men der er utvivlsomt tale om indbildning. Her er det vigtigt at indskyde, at esoterikeren betragter alle de omtalte udsagn for at være præcis og dokumenteret videnskab, som er præsenteret i symbolsk form som en udfordring til menneskets tankesind og skelneevne. Det er vigtigt, at esoterikere husker det og indser, at opdelinger og grupperinger, bekræftelse og udsagn vedr. åndsvidenskaben og informationer om tid og sted for det meste er symbolske, og derfor skal der reflekteres over dem.

3. Processen, hvor sjælens og formens natur mødes og forenes, kaldes individualisering.

a. Individualisering er sjælens tilsynekomst på den udadgående vej via en form. Formen gør det muligt at komme til udtryk i de tre verdener.[2]

b. Indvielse er en proces, hvor sjælen tapper formlivets ressourcer. Dermed opnår den fuldkommen kontrol over sin tilværelse og sine udtryksmåder, og den vender derfor tilbage til sin kilde. Sjælen fuldfører processen gennem fem stadier, trin eller indvielser. I sjælens indre liv svarer det til de fem stadier, hvor kontrollen og udtryksmåderne udvikles i de primære rodracer, der begynder med den lemuriske rodrace, videre gennem den atlantiske og ariske rodrace osv. og via planetens to sidste rodracer i den nuværende verdenscyklus.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoteric Psychology, II, pp. 201-07

[2] På mentalplanet, astralplanet og det fysisk-æteriske plan.

_________________________________

Artikel-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul
Download-fil: DE FEM SJÆLSGRUPPER - Djwhal Khul


Artikel-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: DE FEM SJÆLSGRUPPER