Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE FEM SJÆLSGRUPPER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul

DE FEM SJÆLSGRUPPER (4 af 11)


Sjæle af viljestypen er få. Kærlighedstypen ses oftere. Intelligenstypen er udbredt. Der skabes nu en afbalancering mellem kærligheds- og intelligenssjæle, som indleder den nye civilisation.

DE FEM SJÆLSGRUPPER (4 af 11)

Sjæle på forskellige

udviklingsniveauer

 

De-fem-sjælsgrupper-07-Djwhal-Khul

 

I. Sjæle, som lever, selv om bevidstheden sover. Det er ”sovende” mennesker med en intelligens, der befinder sig på et så lavt trin, og deres bevidsthed om sig selv og livet er så uklar og tåget, at kun de laveste former for menneskelig eksistens hører ind under kategorien. I forhold til race, nation og stamme eksisterer de ikke som rene typer, men af og til dukker mennesketypen op i storbyernes slumkvarterer. De minder om et ”tilbagefald” i udviklingen. De ses aldrig blandt de mennesker, man kalder naturfolk eller jævne mennesker.

II. Sjæle, som ganske enkelt er bevidste om livet og oplevelserne på det fysiske plan. Det er mennesker, der er langsomme, inaktive, uartikulerede og forvirrede pga. omgivelserne, men de er ikke − ligesom de mere fremskredne og følelsesbetonede typer − forvirrede pga. begivenheder. De har ingen sans for tid eller formål. De kan sjældent blive uddannet efter de normale mentale retningslinjer, og de har meget sjældent specielle færdigheder. De kan slide og slæbe, hvis de ledes. De spiser, sover og forplanter sig, fordi de følger den dyriske krops naturlige instinkter. Men følelsesmæssigt ”sover” de, og mentalt er de overhovedet ikke vækket. Det er mennesketyper, der er relativt sjældne, selv om der findes mange tusinde på planeten. De kan identificeres ved deres fuldstændig manglende evne til at respondere på følelsesmæssig og mental træning og kultur.

III. Sjæle, som er begyndt at integrere, og som følelsesmæssigt og psykisk er levende. Det er sjæle, hvor den dyriske natur naturligvis er vågen, og begærnaturen er i kraftig vækst. Det er mennesketyper, der findes i alle racer i begrænset antal, og mange findes i den sorte race, for det er en race, som i nutiden rummer en stor gruppe af de mennesker, der udviklingsmæssigt tilhører menneskehedens barndom. Det er unge sjæle, og selv om den mentale udrustning er til stede, og nogle kan trænes til at bruge den, lægges der generelt set udelukkende vægt på fysisk aktivitet, fordi de er motiveret af ønsket om tilfredsstillelse af en eller anden slags og af et overfladisk ”lystbetonet” liv, eller af en begærnatur, der næsten udelukkende er orienteret mod det fysiske liv. Det er sjæle, som er nutidens sidestykke til de gamle lemuriske kulturer.

 

De-fem-sjælsgrupper-08-Djwhal-Khul

 

IV. Sjæle, som først og fremmest er følelsesorienterede. Den mentale natur har ikke en stærk virkning, og den inspirerer kun sjældent til aktivitet. Det fysiske legeme glider konstant ind i underbevidsthedens verden. I hver race og nation er der millioner af denne sjælstype. De kan betragtes som nutidens atlantider.

V. De sjæle, som kan klassificeres som intelligente mennesker, er i stand til at bruge intellektet, hvis de trænes i det, og det viser, at de er i stand til at tænke, når der er behov for det. De er imidlertid stadig hovedsagelig følelsesbetonede. De udgør størstedelen af nutidens menneskehed på nuværende tidspunkt. De er gennemsnitsmennesker i nutidens verden – gode og velmenende – og de er i stand til at foretage stærke følelsesmæssige handlinger, for den følelsesmæssige natur er nærmest overudviklet. De svinger mellem følelseslivet og tankelivet. De svinger mellem erfaringens poler. Deres liv leves i astral uro, men der opstår stadig længere og længere pauser, hvor tænkeevnen kortvarig aktiveres, og derfor kan den få indflydelse på vigtige beslutninger. Det er pæne og gode mennesker, der alligevel i høj grad styres af massebevidstheden, fordi de er relativt tankeløse. De er nemme at ensrette og manipulere − f.eks. ved hjælp af ortodoks religion eller af politikere. De er menneskehedens ”gode får”.

 

De-fem-sjælsgrupper-09-Djwhal-Khul

 

VI. Sjæle, som tænker, og som har forstand. Deres antal øges konstant, og de får stadig større indflydelse, efterhånden som de uddannelsessystemets pædagogiske processer og de naturvidenskabelige opdagelser skaber indsigt og udvider menneskets bevidsthed. De udgør menneskehedens elite. Det er de mennesker, der får succes på flere områder i menneskelivet. Det drejer sig om forfattere, kunstnere, tænkere inden for forskellige områder af viden og aspiration, politikere, religiøse ledere, forskere, faglærte arbejdere og håndværkere, og alle de mennesker, som går foran, opfanger idéer og forslag og arbejder med dem for i sidste instans at gavne menneskeheden. Det er verdens aspiranter, som er ved at blive bevidste om tjenestearbejdet.

 

De-fem-sjælsgrupper-10-Djwhal-Khul

 

VII. Sjæle, hvis bevidsthed på det fysiske plan nu har en kvalitet, der gør det muligt for dem at gå videre til prøvestadiet. Det er mystikerne, som er bevidste om dualitet, og som er splittet mellem modsætningernes par, men de er ikke i stand til at finde ro, før de er polariseret i sjælen. Det er sensitive og kæmpende mennesker, som længes efter at blive befriet for mislykket stræben og for livet i nutidens verden. Deres tankesind er levende og aktivt, men de har endnu ikke den nødvendige kontrol over det, og den højere oplysning er stadig kun et lykkeligt håb, som til sidst bliver en mulighed.

 

De-fem-sjælsgrupper-11-Djwhal-Khul

 

VIII. Sjæle, hvis intelligens og kærlighedsnatur er ved at være så aktiv og integreret, at de kan begynde på discipelskabets vej. Det er nutidens praktiske mystikere eller esoterikere.

IX. Sjæle, som er indviet i det overmenneskelige riges mysterier. Det er sjæle, som ikke alene er bevidste om deres udtryksformer − dvs. deres legemer og den integrerede personlighed − men de er også bevidste om sig selv som sjæle, men de er ikke i tvivl om, at der ikke eksisterer noget som ”min sjæl og din sjæl”, men ganske enkelt ”sjælen”. Det er ikke bare en mental forestilling eller en følt virkelighed − det er en kendsgerning i deres egen bevidsthed.

X. Sjæle, som har opnået frigørelse fra alle formnaturens begrænsninger, og som lever evigt i den ene sjæls bevidsthed. De har fjernet sig fra identifikationen med enhver aspiration i formlivet, uanset hvor højt den er udviklet. De kan bruge formen ved hjælp af deres vilje, og de gør det til gavn for menneskeheden. De mestrer livet, og de er fuldkomne adepter.

Artikel-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul
Download-fil: DE FEM SJÆLSGRUPPER - Djwhal Khul


Artikel-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: DE FEM SJÆLSGRUPPER