Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DISCIPELSKAB & SOLIMPULSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Discipelskab-og-Solimpulser

DISCIPELSKAB & SOLIMPULSER (4 af 9)


Nogle mennesker tror stadig at planeter, sole og galakser ikke er levende skabninger. De tror, at de ikke er intelligente, og at de ikke udfører meningsfulde handlinger.

DISCIPELSKAB & SOLIMPULSER (4 af 9)

Vædder, Tyr og Tvillinger

 

Discipelskab-og-Solimpulser-06-Saraydarian

 

Stjernekonstellationerne Vædder, Tyr og Tvillinger spiller en rolle i den skiftende proces. Vædderenergi bygger bro over kløften mellem 3. og 4. underplan på samme bevidsthedsplan. Tyrens energi forbinder et bevidsthedsplans 7. underplan med det næste bevidsthedsplans 1. underplan. Det er årsagen til, at indvielse er mulig, når Solen står i Tyrens tegn. Pga. brobygningsprocessen kan mennesket løfte bevidstheden op på det næste underplan og blive en transformeret skabning. Menneskets livssyn, livsstil og livsværdier kan ændre sig.

Når Solen får sjælskontakt med Tvillingernes stjernetegn, skaber den de energisubstanser, som gør det muligt for et menneske at give kreativt udtryk for den bevidsthedstilstand, der er opnået via brobygningen og energitilstrømningen. Højt udviklede disciple bruger de fine energisubstanser, når de skabes.

Bevidsthedskontinuitet

Når broerne er bygget, og kløfterne i menneskets natur er udfyldt, får mennesket bevidsthedskontinuitet fra bevidsthedsplan til bevidsthedsplan og lever derfor som en bevidst skabning. Bevidstheden kan ikke skabe forbindelse til højere bevidsthedsplaner før den har samlet tilstrækkelig substans, der gør det muligt at overskride kløften. Processen med at skabe forbindelse fortsætter indtil bevidstheden kan fungere på det højere mentalplan – sjælens plan. Efter det højere mentalplan skal mennesket bygge sit intuitive, atmiske og monadiske legeme.

 

Discipelskab-og-Solimpulser-07-Saraydarian

 

De fleste tror, at de allerede har de højere legemer, men det er ikke tilfældet. Mennesket har kun et intuitionslegeme, hvis det selv skaber det. Bevidsthedsplan og legeme er to forskellige ting. Det ene er energisubstans eller stof, og det andet er en organisme, der er bygget af energisubstansen eller stoffet. Nogle gange er der for lidt energisubstans til at bygge et organ eller en organisme. Mennesket kan tiltrække sig energisubstansen til intuitionslegemet, det atmiske lgeme og det monadiske legemes energisubstans fra stjernernes kemi ved hjælp af sine tanker, sit arbejde og sin stræben. Substanserne er til rådighed, når Solen forbinder sig med stjernetegnene og formidler deres energier til Jorden i de tre vigtige fuldmåneperioder − Vædder, Tyr og Tvillinger. Man må forstå, at mængden af den substans, der strømmer til planeten, er begrænset, og hvis den ikke optages i løbet af kort tid, fordamper den og vender tilbage til sin kilde.

Artikel-Discipelskab-og-Solimpulser
Download-fil: DISCIPELSKAB & SOLIMPULSER - Torkom Saraydarian


Artikel-Discipelskab-og-Solimpulser
Læsefil med vendbare sider: DISCIPELSKAB & SOLIMPULSER