Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEVA & MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Deva-og-Menneske-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

DEVA & MENNESKE (4 af 8)


Mennesket er menneske og deva i et. Devaer er bevægelse. De legemliggør energi og opbygger former med energi på alle livets ydre og indre niveauer.

DEVA & MENNESKE (4 af 8)

Den deviske treenighed

 

Som en konklusion kan man sige, at der er tre store devaordener, som er tilknyttet menneskets vækst og udvikling på både livs- og formsiden. Disse tre ordener er:

  1. Lysbæreren og hans lysengle.
  2. Det buddhiske plans dhyani-buddhaer.
  3. Det højere mentalplans dhyan-chohaner.

De tre ordener danner en devisk treenighed, der svarer til menneskets treenighed − atma-buddhi-manas. Fra begyndelsen er Lysbæreren og atma ét. Dhyanierne er på samme måde ét med de tilsvarende menneskelige principper buddhi og manas, men kun ved begyndelsen af deres udvikling, når mennesket går i inkarnation. De er stadig implicitte og subjektive, hvor foreningen af atma og Lysbæreren bliver eksplicit og objektiv i samme øjeblik mennesket inkarnerer − både i forholdet mellem deva og menneske og i menneskets forhold til den ydre verden.

 

Deva-og-Menneske-05-Phoebe-D-Bendit

Jacobsstigen

 

Lysbæreren − lysets engel − betragtes desuden som mørkets ånd og dermed ondskabens repræsentant. I virkeligheden er lys og mørke hinandens forudsætninger. De er uadskillelige. Hvis der ikke er skygge eller mørke forbliver lyset umanifesteret, dvs. usynligt. Og det samme gælder hvis der ikke er lys, for så er der ingen manifestation, og mørket forbliver usynligt.

De deviske "lysende sønner af daggryet" har til opgave at skabe de syv trin eller planer på "Jakobsstigen", der forbinder Himmel og Jord. Lysbæreren, der bringer den menneskelige monade med sig, stiger ned ad denne stige. Derfor opstod mysteriet om dens "fald". Den "lokker" mennesket til fysisk inkarnation på den nedad- eller udadgående vej eller ved involution i stoffet, men på tilbagevejen – den opad- eller indadgående vej eller evolutionsvejen − erstattes dens indflydelse gradvis af atma som en ydre kraft i det individuelle menneske, sådan at det til syvende og sidst bliver fuldendt (eller "frelst") i kraft af sin selvstændige indsats.

Det er årsagen til, at menneskets udvikling ikke alene har relation til ånden (monaden) i mennesket. Den er desuden udviklingsområde for en menneskelig-devisk treenighed: Menneskets monade, dhyani-buddha og dhyan-chohan. Det deviske element indgår i og er en del af den bevidsthed, der erhverves af mennesket. Den ene part har lige så stor betydning for bevidstheden som den anden, men det vigtigste er, at den erhverves på en afbalanceret måde. Det afhænger af den kraft, som det atmiske center får fra Lysbæreren, hvor dhyanierne er brændpunkt for det buddhiske og manasiske center, som de skaber i mennesket.

Artikel-Deva-&-Menneske-Phoebe-Bendit
Download-fil: DEVA & MENNESKE - Phoebe D. Bendit


Artikel-Deva-&-Menneske-Phoebe-Bendit
Læsefil med vendbare sider: DEVA & MENNESKE