Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (6 af 10)


Latent i æg- og sædcelle findes det færdige menneske. Latent i den ide, der undfanges, ligger den færdige tankeform.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (6 af 10)

Tjenestearbejde

 

Hvad er tjenestearbejde? Hvad vil det sige at tjene? Tjenestens hensigt er i al sin enkelthed at gøre, hvad man hver især kan − ud fra sin egen forståelse og det ansvar, man har påtaget sig − at virkeliggøre sjælens hensigt og dermed den individuelle del af den guddommelige plan. I ”alternative kredse” sidestilles tjenestearbejde ofte med godgørende arbejde − som for eksempel deltagelse i arbejdet hos Røde Kors. Eller Greenpeace. Eller Amnesty International. Eller Kræftens Bekæmpelse etc. Det er også tjenestearbejde. Men det er ikke kun det, der menes med tjenestearbejde. Det er ikke Universets plan, at hele menneskeheden en skønne dag skal være aktive medarbejdere i Greenpeace. Det er naturligvis ikke evolutionens overordnede mål.

Denne opfattelse af tjenestearbejde er symptomatisk for nutiden. Man ser kun kriserne uden for sig selv − og vil derfor yde en indsats dér. Men disse kriser er kun kriser, der vedrører de sociale, økonomiske, teknologiske og politiske paradigmer. Og de er menneskeskabte. Kriserne uden for mennesket har til opgave at få mennesket til intellektuelt at indse, at det er verdensanskuelsen, der er noget galt med. Kriserne udfordrer ikke direkte oplevelsen af mennesket selv. Derfor spørger man, hvad man kan forandre i verden i stedet for, hvad man kan forandre hos sig selv. Selvbilledet er uforandret.

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-06-Erik-Ansvang

 

Men formålet med aktivt tjenestearbejde er ikke alene et forsøg på at ændre den ydre verden. Og det er ikke kun noget, man foretager sig i fritiden som en hobby. Det er heller ikke noget, man kun kan udføre i særlige grupper, organisationer eller foreninger. Tjenestearbejde er nemlig ikke en handling, der er adskilt fra det øvrige liv. Tjenestearbejde er livet! Tjenestearbejde er sjælens udtryk. Ikke som en planlagt handling, men som en spontan reaktion.

For det enkelte menneske er aktivt tjenestearbejde derfor at yde sit eget bidrag til evolutionen − der hvor man er. I familien. På jobbet. I præcis den situation livet til enhver tid placerer det enkelte menneske i. Det er her, man oplever den mest direkte modstand. Det er her, man har mulighed for karakterforandring. Og den enkeltes karakterforvandling er et bidrag til forvandling af menneskeheden. Det bekræftes af mesteren Djwhal Khul i Hvid Magi:

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-07-Erik-Ansvang

 

”Mesteren ser ikke efter en medarbejders

verdslige styrke eller status

ller antallet af mennesker, der er samlet

omkring personligheden, men efter motiverne,

som styrer medarbejderens aktiviteter

og virkningen af indflydelsen på andre mennesker.”

 

Det menneske, der ønsker at tjene – dvs. at være medarbejder på den guddommelige plan − vil forsøge at tilrettelægge livet efter den kreativitet og inspiration, der strømmer ind i løbet af det aktive liv.

I Den Nye Tidsalder vil menneskeheden mere og mere udføre tjenestearbejde som gruppearbejde, fordi sjælen har gruppebevidsthed. Flere og flere vil udvikle sjælskontakt. Inspirationen til livets aktiviteter vil i stigende grad komme fra sjælens verden og vil gradvis øge menneskehedens gruppebevidsthed.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7