Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (3 af 10)


Latent i æg- og sædcelle findes det færdige menneske. Latent i den ide, der undfanges, ligger den færdige tankeform.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (3 af 10)

Studier, meditation

og tjenestearbejde

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-03-Erik-Ansvang

 

Hvordan kan et menneske bruge denne viden og deltage i det skabende arbejde? Alle mennesker deltager allerede mere eller mindre enten bevidst eller ubevidst. Når det almindelige menneske opbygger ubevidste tankeformer, skaber mange aldrig de ønskede virkninger på det fysiske plan. Heldigvis! Det er kun godt, så længe mennesket er overvejende egoistisk. De fleste mennesker arbejder udelukkende med astral- eller begærmateriale, for det er begærene, der skaber tankeformerne. Få arbejder i mentalt stof.

Fantasi eller visualisering

Hvad er forskellen? Forskellen er at arbejde med sin fantasi eller sin visualiseringsevne. Når man bruger fantasien, vender man bevidstheden nedad og udad mod den fysiske verden. Her oplever man enten et begær, der skaber en tankeform, eller man genkalder en gammel tankeform, der skaber et begær. I begge tilfælde er motivet et ønske om at få sit begær tilfredsstillet.

Når man visualiserer, vendes bevidstheden opad og indad mod sjælen. Man arbejder direkte i mentalt stof og opbygger tankeformen uden udsigt til belønning i form af tilfredsstillelse af begær. Begærformerne, der er skabt i astralt stof, er ofte sejlivede, men de er ikke så målrettede, som det mentale plans stof. Derfor gør de ikke så stor skade.

Energi følger tanken, og når det mentale stof påvirkes af koncentreret tænkning, er det potentielt nyttigt eller skadeligt. Når den mentale faktor for alvor træder i funktion og bliver dominerende, bliver et menneske enten farligt eller nyttigt − en modstandskraft eller en tjenende kraft.

Alle mennesker skal naturligvis udvikle sig til at blive nyttige medarbejdere, som hver især bruger de iboende skaberevner til at virkeliggøre sjælens plan, som er en del af den overordnede eller universelle plan. Alle kan blive ægte verdenstjenere og skabe hensigtsmæssige resultater i den fysiske verden.

Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at når der tales om at ”virkeliggøre en ide” − eller at ”gennemføre et projekt” − eller om ”opdagelser” og ”opfindelser” − så tales der reelt i åndsvidenskabelige begreber, fordi det refererer til en indre forståelse af de metoder, hvorved alt, som er blevet tænkt, skabes.

Disciplens tredobbelte arbejde

Hvis man vil deltage som medarbejdere i udførelse af ”Det Ene Arbejde”, må man arbejde med tre områder i livet: Meditation, studier og tjenestearbejde. Det er tre aspekter, som før eller senere kan få overordnet betydning i livet …

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7