Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (4 af 10)


Latent i æg- og sædcelle findes det færdige menneske. Latent i den ide, der undfanges, ligger den færdige tankeform.

KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 (4 af 10)

Meditation

 

Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-04-Erik-Ansvang

 

Om meditation siger den tibetanske mester Djwhal Khul i bogen Fra intellekt til intuition:

 

”Meditation er en ordnet proces,

hvorved mennesket finder Gud.”

 

Tibetaneren mener ikke en Gud i Himlen, men Gud i mennesket … sjælen.

Hensigten med meditation er at skabe kontakt mellem personligheden og sjælen. Når personligheden bliver ét med sjælen, opstår der synergi. Synergiens inderste væsen er, at individets mål fremmer helhedens mål. F.eks. er der synergi, når en celle i menneskets organisme fungerer i afbalanceret overensstemmelse med andre celler og til organismens bedste.

Personligheden er på sit eget plan selvbevidst. Sjælen er på sit eget plan gruppebevidst. Ånden (monaden) er på sit plan gudsbevidst. På sjælsplanet fungerer mennesket derfor i afbalanceret overensstemmelse med andre sjæle og til helhedens bedste.

Den direkte personlige oplevelse af enhed med alt kan man ikke lære. Denne enhed skal hverken tænkes eller forstås, men opleves. Men ét er oplevelsen, noget helt andet er at få enhed til at blive grundlaget for al oplevelse, tænkning og handling. De fleste, der oplever disse enhedstilstande, vender tilbage til den oprindelige oplevelse af adskilthed − af dualitet. Et virkeligt identitetsskift kræver en ophobning af denne oplevelse, indtil der nås et punkt, hvor den gamle identitet ikke længere kan opretholdes.

Det er forskellen på mystikeren og esoterikeren. Mystikeren stræber efter selve oplevelsen − og for sin egen skyld. Esoterikeren erkender, at oplevelsen skal trækkes ned i den fysiske verden og omsættes til aktivt tjenestearbejde til gavn for helheden.

Målet er enhed med sjælen. Midlet er meditation. Gennem meditationen er det muligt gradvis at erkende, at et menneske er sit inderste væsen. Tænkeevnen responderer på sjælen, der påkalder opmærksomhed til det arbejde, som skal udføres. Det vil sige det mål, sjælen før den fysiske fødsel beslutter, den skal nå i denne inkarnation, og det er et delmål i den overordnede plan og hensigt.

Under meditationen lærer man at modtage nøjagtigt og opbygge tankeformer korrekt. Derfor lægges der i de sande esoteriske skoler stor vægt på fokuseret tænkning − på evnen til at visualisere og til at opbygge korrekte tankeformer − og til nøjagtig forståelse af sjælens hensigt.

Sjælens hensigt er inkarnationens vision eller målsætning. Forståelse af visionen vil fremmes, hvis man kender sin sjælsstråle.

Hvad sker der under meditationen? Inspirationen eller det kreative gennembrud kommer som regel efter en periode med bearbejdning og udklækning. Men når gennembruddet kommer, kommer det uden varsel − som et pludseligt glimt af indsigt. Pludselig er løsningen på et problem tydelig.

Herefter må ideen virkeliggøres. Det kan kræve måneders, års, et helt livs eller flere livs arbejde. Glimtet skaber ikke virkeligheden. Opgaven er at virkeliggøre den indsigt, der er opnået. Ideen eller inspirationen fra sjælen er som sagt et resultat af en proces − en bearbejdning, der fører til forståelse. Men meditation er ikke nok. Viden, forståelse og skelneevne kræver studier.

Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Download-fil: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7 - Erik Ansvang


Artikel-Kreativitet-Traditionelt-&-Spirituelt-06-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: KREATIVITET - TRADITIONELT & SPIRITUELT - 6:7