Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LYS PÅ VEJEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lys-på-Vejen-e-bog

LYS PÅ VEJEN (1 af 9)


I indledningen står der: Reglerne gælder alle seriøse disciple. Bogen er oprindeligt skrevet på meget gamle palmeblade. Håndskriftet består af ti palmeblade, med kun tre linjer på hvert blad.

LYS PÅ VEJEN (1 af 9)

e-Bog

LYS PÅ VEJEN

&

KARMA

 

Nedskrevet af M.C.

Forord, notater og kommentarer af

C. W. Leadbeater.

 

Lys-på-Vejen-e-bog

Du kan frit downloade e-Bogen "LYS PÅ VEJEN & KARMA" nedskrevet af M.C. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen med samtlige afsnit.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse bogen med samtlige afsnit her på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

E-bogen indledes med sætningen: ”Reglerne er beregnet til alle seriøse disciple”. Sætningen indeholder med sikkerhed den helt rigtige pointe, og det vil bogens emner vise. I sine nuværende formuleringer blev den nedskrevet af M.C. efter mesteren Hilarions diktat.

M.C. er en kvinde, der er kendt i esoteriske kredse. Hun arbejdede i længere tid sammen med H.P. Blavatsky i redaktionen af bladet Lucifer (lysbringeren). Mesteren Hilarion modtog den selv fra en af sine egne lærere - den store lærer i visdom, der kaldes Venetianeren. Han er dog kun forfatter til en del af bogen.

Bogen er oprindeligt skrevet på meget gamle palmeblade – så gamle, at menneskeheden allerede før den kristne periodes begyndelse havde glemt, både hvornår de blev til, og hvem, der havde skrevet dem, og man mente, at de blev skrevet engang i forhistorisk tid.

Håndskriftet består af ti palmeblade, og der er kun skrevet tre linjer på hvert blad, fordi linjerne på et palmeblads håndskrift går på langs af siden og ikke på tværs som i nutiden. Hver linje udgør en helhed, og der er en kort læresætning med et sprog, der er en arkæisk form for sanskrit.

Lys på Vejen er blevet kaldt en bog med paradokser, og det er en rigtig påstand. Hvad kunne den ellers være, når den fokuserer på disciplenes virkelige og personlige erfaringer?

 

 

L Y S   P Å   V E J E N

&

K A R M A

 

Nedskrevet af M.C.

Forord, notater og kommentarer af
C. W. Leadbeater

Original titel: Light on the Path

Genoversat og redigeret af Ebba Larsen,
Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

 

Indhold

 

  • Side 1: LYS PÅ VEJEN - Forord
  • Side 2: LYS PÅ VEJEN - Første del
  • Side 3: LYS PÅ VEJEN - Anden del
  • Side 4: LYS PÅ VEJEN - Karma
  • Side 5: LYS PÅ VEJEN - KOMMENTARER I
  • Side 6: LYS PÅ VEJEN - KOMMENTARER II
  • Side 7: LYS PÅ VEJEN - KOMMENTARER III
  • Side 8: LYS PÅ VEJEN - KOMMENTARER IV
  • Side 9: LYS PÅ VEJEN - KOMMENTARER V

 


 

Forord

 

Den første udgave af bogen blev omtalt på titelbladet som en ”afhandling til alle, der ikke har kendskab til Østens visdom, men som ønsker at lære om den”.

Bogen indledes med sætningen: ”Reglerne er beregnet til alle seriøse disciple”. Sætningen indeholder uden tvivl den helt rigtige pointe, og det vil bogens emner afsløre. I sine nuværende formuleringer blev den nedskrevet af M.C. efter mesteren Hilarions diktat.

M.C.[1] er en kvinde, der er kendt i esoteriske kredse. Hun arbejdede i længere tid sammen med H.P. Blavatsky i redaktionen af bladet Lucifer (Lysbringeren). Mesteren Hilarion modtog den selv fra en af sine egne lærere – den indviede visdomslærer, der kaldes Venetianeren. Han er dog kun forfatter til en del af bogen.

Bogen er oprindeligt skrevet på meget gamle palmeblade – så gamle, at menneskeheden allerede før den kristne periodes begyndelse havde glemt, både hvornår de blev skrevet, og hvem, der havde skrevet dem, og man mente, at de blev skrevet engang i forhistorisk tid.

Håndskriftet består af ti palmeblade, og der er kun skrevet tre linjer på hvert blad, fordi linjerne på et palmeblad går på langs af siden og ikke på tværs som i nutiden. Hver linje udgør en helhed, og der er en kort læresætning i et sprog, der er en arkæisk form for sanskrit.

Den venetianske mester oversatte den fra sanskrit til græsk til brug for sine elever i Alexandria. En af eleverne var mesteren Hilarion i sin inkarnation som Iamblichus.[2] Venetianeren oversatte ikke kun aforismerne – han tilføjede også nogle forklaringer, og de bør læses sammen med originalen. Når man f.eks. betragter de første aforismer, kan man se, at en af dem har et firtal, der er fremhævet, og det ligner en optakt til de efterfølgende sætninger, der er forklarende. Aforismerne skal derfor læses på følgende måde:

 

”Nedbryd ambition, men arbejd ligesom de,

der er ambitiøse arbejdere.”

 

”Nedbryd begæret efter inkarnation,

men hav samme respekt for livet, som de,

der begærer det.”

 

”Nedbryd begær efter velstand, men føl dig lykkelig

på samme måde, som de, der føler sig lykkelige.”

 

Den venetianske mesters forklaringer og fortolkninger blev trykt med en stor og almindelig skrifttype, og derfor fik bogen sammen med de oprindelige læresætninger en bestemt form, dengang den første gang blev offentliggjort i 1885. Senere oversatte mesteren Hilarion den fra græsk til engelsk og dikterede den i dens nuværende form.

Kort efter trykningen af bogen tilføjede han en hel del af sine egne særdeles vigtige bemærkninger. Til det første oplag blev de trykt på løsblade, så læserne selv kunne lægge dem ind i det trykte eksemplar. Bemærkningerne i den aktuelle udgave blev tilføjet på de steder, hvor de hører til. Artiklen om ”Karma” stammer også fra den venetianske mester, men afsnittet var ikke med i bogens første oplag.

Lys på Vejen var den første af tre bøger, der fik en særlig plads i den teosofiske litteratur, og som var vejviser for de mennesker, der dengang vandrede ”vejen”. Den er nu givet videre til mennesker, der ønsker at vandre ad samme vej. Den afdøde T. Subba Row fortalte, at bogens regler kan fortolkes på flere niveauer, og derfor kan reglerne bruges som ledetråde af mennesker på forskellige udviklingsstadier.

For det første har bogen betydning for mennesker, der begynder at studere de esoteriske emner og bliver disciple på prøve. Men på et højere niveau og set i et andet lys kan den bruges af mennesker, der har passeret ”porten” til den første af de store indvielser, og som nu befinder sig på den egentlige udviklingsvej. Desuden siges det, at reglerne har en endnu højere betydning og kan bruges mod slutningen af ”vejen” som ledetråde for mennesker, som har opnået mesterskab[3], og som stræber efter at opnå endnu højere fuldkommenhed. På den måde kan bogen føre de mennesker, der har evner til at forstå emnernes dybe esoteriske betydninger, længere frem på udviklingsvejen end nogen anden bog.

Efter Lys på Vejen fulgte H.P. Blavatskys bog Stilhedens Stemme, som hun selv har forfattet. Stilhedens Stemme består i virkeligheden af tre taler af den oplyste lærer Aryasangha (som nu er kendt som den tibetanske mester Djwhal Khul), og hans elev Alcyone, som senere nedskrev talerne efter hukommelsen. Bogen indeholder regler for mennesker, der befinder sig på vejen til at opnå det høje udviklingsniveau som Arhat[4]. Den er på mange måder skrevet ud fra en anden synsvinkel end mesteren Hilarions. En nysgerrig studerende vil sikkert synes, at det er interessant at studere ligheder og forskelle mellem de to bøger.

Den tredje ”ledetråd” er bogen Ved Mesterens Fødder,[5] der også blev nedskrevet af Alcyone. I Ved Mesterens Fødder videregiver Alcyone den undervisning, han fik af mesteren Koot Hoomi. Det var en undervisning, der havde til formål at forberede ham til den første af de store indvielser. Ved Mesterens Fødder er derfor mere begrænset, men den har den fordel, at den belyser vanskelige emner på en klar og let forståelig måde, fordi den lære, den formidler, er beregnet til en fysisk hjerne, der endnu er ret ung.

Det arkæiske håndskrift, der var grundlag for Lys på Vejen er også blevet oversat til egyptisk, og flere af den venetianske mesters forklaringer har mere relation til den egyptiske lære end til den indiske. Men egyptisk eller indisk inspireret, så findes der få bøger i den esoteriske litteratur, som giver et større udbytte, hvis den studeres dybtgående og omhyggeligt. Det følgende citat stammer fra Ved Mesterens Fødder:

 

”Ordene om læren er ikke mine men den mesters, som underviste mig. Uden mesteren kunne jeg intet gøre, men med hans hjælp blev jeg i stand til at gå vejen. Hvis man ønsker at gå samme vej, kan mesterens ord, der hjalp mig, også blive en hjælp, hvis man følger dem. Det er ikke nok at sige, at man opfatter læren, som sand. Man skal efterleve mesterens undervisning for at nå målet. De sultne bliver ikke mætte af at se på maden. De må spise den for at blive mætte. På samme måde kan man ikke nøjes med at høre mesterens ord. Man må med største omhu koncentrere sig om hvert eneste ord og lille impuls. Hvis man går glip af ord eller impulser, er de tabt, for mesteren gentager ikke sine ord.”

 

Da formålet med bøgerne er at fremskynde de menneskers udvikling, som er på ”vejen”, indeholder de idealer, som mennesker som regel ikke er parat til at anerkende. Det er først, når mennesket ”lever læren”, at det forstår den. Hvis mennesket ikke praktiserer læren, vil den fortsat være en lukket bog, og den vil være værdiløs. Ethvert ærligt forsøg på at leve læren, vil hurtigt kaste lys over den. Kun på den måde er det muligt at forstå og vurdere bogen som en sjælden perle.

C.W. Leadbeater

 

 

_________________________________

[1] Mable Collins

[2] Iamblichus (ca. 250-325 e.Kr.) er blandt de vigtigste af de såkaldte neoplatoniske filosoffer, kun overgået af Plotin.

[3] Mesterskab svarer til 5. indvielse.

[4] Arhat svarer til 4. indvielse.

[5] Ved Mesterens Fødder kan frit downloades fra www.VisdomsNettet.dk

_________________________________

Link til e-Bog: VED MESTERENS FØDDER - Alcyone

_________________________________

Artikel-Lys-på-Vejen-e-bog
Download-fil: LYS PÅ VEJEN - nedskrevet af M.C.


Artikel-Lys-på-Vejen-e-bog
Læsefil med vendbare sider: LYS PÅ VEJEN