Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LYS PÅ VEJEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lys-på-Vejen-e-bog

LYS PÅ VEJEN (3 af 9)


I indledningen står der: Reglerne gælder alle seriøse disciple. Bogen er oprindeligt skrevet på meget gamle palmeblade. Håndskriftet består af ti palmeblade, med kun tre linjer på hvert blad.

LYS PÅ VEJEN (3 af 9)

LYS PÅ VEJEN

Anden del

 

Fra den stilhed, der udstråler fred, toner en rungende stemme frem. Og stemmen siger: ”Det, du har høstet, er ikke godt – nu skal du så, og fordi du ved, at det er selve stilhedens stemme, adlyder du.”

Nu er du discipel, og derfor er du i stand til at ”stå fast”, i stand til at ”høre”, i stand til at ”se”, og i stand til at ”tale”, og fordi du har overvundet begærene og opnået selverkendelse, har du set din sjæl blomstre. Du har genkendt den, og derfor har du hørt stilhedens stemme.

At være i stand til at stå fast betyder, at man viser tillid. At være i stand til at ”høre” betyder, at man har åbnet døren ind til sjælen. At være i stand til at ”se” betyder, at man har opnået sensitivitet. At være i stand til at ”tale” betyder, at man har opnået evnen til at hjælpe andre. At have overvundet begær betyder, at man har lært, hvordan man skal bruge og styre personligheden. At have opnået selverkendelse betyder, at man har trukket sig ind i sit indre, hvorfra det personlige menneske kan iagttages med upartiskhed. At have set sin sjæl i fuld blomst betyder, at man har fået et øjebliks glimt af sin egen forvandling, der senere vil medføre, at man bliver mere end et menneske. At ”forstå” er det samme som at få den krævende opgave at se et blændende lys uden at blive chokeret, og uden at blive grebet af angst, som om man så et spøgelse. Det sker for nogle disciple, og derfor – hvis selve sejren kun vindes delvis, er kampen tabt. At høre stilhedens stemme betyder, at man forstår den indre kilde, som den kommer fra, og som er den eneste sande vejleder. At gå ind i Lærdommens Hal betyder, at man kommer i kontakt med en bevidsthedstilstand, hvor man bliver i stand til at modtage lærdom. Derefter vil mange ord blive skrevet til dig, og skriften vil være med flammende bogstaver, så du nemmere kan læse dem. Når disciplen er parat, er mesteren også parat.

Gå nu til Lærdommens Hal og læs det, der står skrevet til dig.

 

1. Træd til side i den kommende kamp

– og selv om du kæmper,

så undgå at blive kriger.

 

2. Søg efter den indre kriger og lad krigeren kæmpe i dig.

 

3. Hør krigerens ordrer om at kæmpe og adlyd dem.

 

4. Adlyd ham ikke som om han er din general,

men som om han er dig selv. Hans ord giver udtryk

for dine hemmelige begær, for han er dig selv

– og alligevel er han meget klogere og har

større styrke end dig selv.

 

Find krigeren, for måske går du forbi ham i kampens hede og tumult, for han kender ikke dig, før du kender ham. Hvis hans ører opfanger dine råb, vil han kæmpe i dit indre og udfylde det mørke tomrum i dit indre. Hvis det er tilfældet, kan du roligt og utrætteligt gå ind i kampen, for du står ved han side og lader ham kæmpe for dig. Og så vil du ikke kæmpe en eneste kamp forgæves. Men hvis du ikke prøver at finde ham eller går forbi ham, kan du ikke længere føle dig tryg. Din hjerne vil ét, dit hjerte vil noget andet og bliver usikkert, og slagmarkens støv vil få dit syn og dine sanser til at svigte. Du vil ikke være i stand til at se, hvem der er dine venner, og hvem der er dine fjender.

Krigeren er dig selv. På trods af at du er dødelig og er tilbøjelig til at begå fejl. Han er evig og sikker. Han er evig sandhed. Og når han har sluttet sig til dig for at blive din kriger, vil han aldrig svigte dig helt, og på dagen for den store fred vil han blive ét med dig.

 

5. Lyt til livets sang.

 

Led efter den og lyt først til den i dit hjerte. Først vil du måske sige, at den ikke er der, for når du søger, finder du kun disharmoni. Prøv at søge dybere. Hvis du igen bliver skuffet, så hold en pause og søg derefter endnu dybere. Der findes en medfødt melodi i ethvert menneskes hjerte – en ukendt kilde. Den er muligvis skjult. Den ligger helt ubemærket og i tavshed – men den er der. Ved selve kernen i din natur kan du finde tro, håb og kærlighed.

Det menneske, der vælger det onde, nægter samtidig at se ind i sit eget indre. Det lukker for ”hørelsen”, og derfor kan det ikke høre sit eget hjertes melodi. Det lukker ”øjnene”, så det ikke kan se lyset fra sin egen sjæl. Det gør det, fordi det mener, at det er nemmere at leve med begærene. Men alt levende gennemstrømmes af en stærk strøm, som ikke kan kontrolleres. Den findes i alt liv og den er virkelig. Find den, og du vil forstå, at alle – selv de mest elendige skabninger – er en del af den, men dette menneske er blind for denne kendsgerning, og bygger en uvirkelig ydre skal af skræk omkring sig. Det er på den måde, du skal forstå, det der siges til dig. Alle skabninger, bl.a. de mennesker, du stræber sammen med, er fragmenter af det guddommelige. Og så vildledende er den illusion, du lever i, at det er umuligt at sige, hvornår du første gang vil høre den smukke stemme i andres hjerter. Men du skal vide, at stemmen med sikkerhed findes i dig selv. Søg den i dit indre, og når du én gang har hørt den, vil det være nemmere at høre den i dine omgivelser.

 

6. Gem den melodi, du hører i dine erindringer.

 

7. Lær harmoniens lektie fra den.

 

8. Nu kan du stå fast som en klippe midt i kampens hede

 og adlyde din kriger, der er dig selv og din indre konge.

 

Du er ubekymret i kampen, bortset fra at du gør, hvad han befaler, og du bekymrer dig ikke længere for kampens udfald. Det eneste, der betyder noget, er, at krigeren skal sejre. Inderst inde ved du, at han ikke kan tabe, når du står fast, bevarer roen og er opmærksom. Du bruger den ”hørelse”, du har erhvervet via lidelse og ved at bekæmpe lidelse. Det er kun enkelte toner af den store sang, der når dine ører, for du er stadig kun et menneske. Men hvis du lytter koncentreret til sangen, kan du huske den, så ingen af de toner, du hører, går tabt. Du skal forsøge at forstå meningen med det mysterium, der omgiver dig. Efterhånden vil du ikke have behov for en vejleder. Ligesom ethvert menneske har en melodi, har de omgivelser, mennesket lever i, også en melodi. Selve livet har en stemme, der aldrig forstummer. Og fordi du er døv, regner du med, at stemmer lyder som et højt råb. Men det er en smuk sang. Det betyder, at du er en del af harmonien. Lær derfor, at du kan lære at adlyde harmoniens love.

 

9. Iagttag seriøst alt liv, der omgiver dig.

 

10. Lær at se ind i menneskers hjerter med intelligens.

 

Du skal lære at se ind i et menneskes hjerte fra en helt upersonlig synsvinkel, ellers bliver din opfattelse farvet af andre indtryk. Derfor er upersonlighed det første, du skal forstå.

Ægte intelligens er upartisk. Intet menneske er din fjende. Intet menneske er din ven. Alle mennesker er dine vejledere. Din fjende bliver et mysterium, der skal løses, selv om det kan tage tidsaldre, inden du fuldt ud forstår det. Din ven bliver en del af dig selv, en forlængelse af dig selv, en gåde, der er svær at løse. Kun én ting er sværere at forstå – dit eget hjerte. Ikke før du er i stand til at løsne personlighedens lænker, vil du forstå sjælens grundlæggende mysterium. Ikke før du træder på afstand, vil det afsløre sig, så du forstår det. Da – og først da – vil du forstå og vejlede det. Da – og først da – vil du bruge alle mysteriets kræfter og dedikere dem til aktivt tjenestearbejde.

 

11. Iagttag dit hjerte med største alvor.

 

12. Fra dit hjerte strømmer det ene lys,

der kan oplyse dit liv så du kan se det klart.

 

Studer menneskets hjerte, så du kan finde ud af, hvilken slags verden du lever i, og om du ønsker at være en del af den. Iagttag livet, der konstant ændrer sig, bevæger sig og omgiver dig, for det er skabt af mange menneskers hjerter. Efterhånden som du lærer at forstå livets karakter og betydning, vil du blive i stand til at læse de store ord om livet.

 

13. Tale stammer fra viden.

Få viden, og du få evnen til at tale.

 

Det er umuligt for dig at hjælpe andre, før du har fundet en vis sikkerhed i dig selv. Når du har lært de første 21 regler og er trådt ind i Lærdommens Hal med veludviklede evner og med sanserne frigjort fra bindinger, vil du opdage, at der er en kilde i dig, som ”talen” vil strømme fra.

Anvisningerne er udelukkende skrevet til de mennesker, der kan læse, hvad der står skrevet med både de indre og de ydre sanser. Fred være med dem.

 

14. Efter at du nu har lært at bruge de indre sanser, overvundet de ydre sansers begær, transformeret personligt begær, og opbygget viden og indsigt, skal du for alvor forberede dig, kære discipel, til at gå ind på udviklingsvejen. Du har fundet vejen. Gør dig nu parat til at vandre ud ad den.

 

15. Spørg jorden, luften og vandet om de vil afsløre deres hemmeligheder, for udviklingen af dine indre sanser gør det muligt at forstå dem.

 

16. Spørg Jordens hellige vismænd om de vil afsløre deres hemmeligheder. Den der har overvundet de ydre sansers begær, har ret til at stille spørgsmålet.

 

17. Spørg Den Ene om den sidste hemmelighed kan afsløres – den, som har været skjult i alle tidsaldre.

 

Den store og vanskelige sejr over personlighedens begær er et resultat af udviklingen gennem mange tidsaldre, derfor kan du først vente en belønning, når alle erfaringerne er samlet i en syntese. Når tiden er inde til, at mennesket fuldt ud kan lære og forstå alle detaljerne i den 17. regel, står det på tærskelen til at blive mere end et menneske.

 

18. Den viden, der nu er din, er kun din, og din sjæl er blevet ét med alle rene sjæle og med den højere sjæl. Det er en tillid, som Den Ene viser dig.

 

Det er stadig muligt at misbruge din viden, forsømme dine pligter og falde ned fra det høje niveau, du har nået. Selv ophøjede, oplyste indviede kan falde tilbage, selv fra tærskelen, når de føler, at de er ude af stand til at bære vægten af deres ansvar, og de er ude af stand til at formidle. Derfor skal du altid se frem til det store øjeblik med ærefrygt og respekt og være forberedt til kampen.

 

19. Det står skrevet, at der ikke findes en lov og ingen vejleder for den discipel, der står på tærskelen til guddommelighed. Men som oplysning til disciplen kan den endelige kamp komme til udtryk på denne måde: Hold fast ved det, der hverken har substans eller eksistens.

 

20. Lyt kun til stilhedens stemme.

 

21. Se kun på det, der er usynligt for både

de indre sanser og for de ydre sanser.

 

 

FRED VÆRE MED DIG!

Artikel-Lys-på-Vejen-e-bog
Download-fil: LYS PÅ VEJEN - nedskrevet af M.C.


Artikel-Lys-på-Vejen-e-bog
Læsefil med vendbare sider: LYS PÅ VEJEN