Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CLAIRVOYANCE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater

CLAIRVOYANCE (3 af 10)


Når man er overbevist om clairvoyancens kraft, er der første spørgsmål: Hvordan kan evnen udvikles? Der er mange teknikker, men der er faktisk kun én, der med sikkerhed kan anbefales.

CLAIRVOYANCE (3 af 10)

2. kapitel

Almindelig clairvoyance

Fuldstændig

 

Almindelig clairvoyance er defineret som en simpel intensivering af det æteriske eller astrale syn, der gør det muligt at se alt, hvad der findes på det æteriske eller det astrale plan, men som regel indebærer det ikke evnen til at se noget på stor afstand eller til at læse hverken fortiden eller fremtiden. Det er sandsynligvis ikke muligt helt at udelukke de sidste evner, for astralt syn har normalt en langt større udstrækning end det fysiske, og fragmentariske billeder af både fortid og fremtid bliver ofte tilfældigt synlige for clairvoyante, der ikke ved, hvordan de specifikt skal bruge evnerne – men alligevel udgør det en meget reel forskel på de tilfældige glimt og den faktuelle evne til at projicere det metafysiske syn enten i rum eller i tid.

Hos sensitive mennesker findes alle grader af almindelig clairvoyance – lige fra det menneske, der modtager et svagt indtryk, der dårlig nok fortjener betegnelsen ”syn”, og til den fuldkomne kontrol over henholdsvis æterisk og astralt syn. Måske er det den enkleste fremgangsmåde, hvis man begynder med at beskrive det, der er synligt, hvis man har en fuldt udviklet clairvoyance, for så vil de tilfælde, hvor evnen kun er delvis udviklet, automatisk indtage deres naturlige plads.

Først skal det æteriske syn studeres. Som nævnt består det æteriske syn simpelthen af sensitivitet over for en udvidet skala af fysiske vibrationer, der er langt større end det, der er normalt for gennemsnitsmenneskets fysiske øje. Men alligevel medfører det æteriske syn, at den clairvoyante kan se meget mere end størstedelen af menneskeheden, og de fleste mennesker på nuværende udviklingstrin vil fortsat vil være blinde over for den æteriske side af det fysiske stof. Først vil det være interessant at vide, hvilke forandringer evnen skaber, når det æteriske syn bruges til at iagttage kendte ting – levende eller livløse. Herefter er det tanken at præsentere de nye faktorer, som evnen afslører. Man skal huske, at det, der nu beskrives, udelukkende er baseret på det fuldstændige og perfekt kontrollerede æteriske syn, og at de fleste af de tilfælde, man møder i det virkelige liv, sandsynligvis mangler meget i en eller anden retning.

Den mest markante forandring, der kan iagttages ved livløse genstandes udseende, når man bruger det æteriske syn, består i, at de fleste genstande bliver næsten gennemsigtige. Årsagen er forskellen i bølgelængden af nogle af de vibrationer, som mennesket nu er blevet sensitivt overfor. Den clairvoyante opdager, at man uden besvær er i stand til at ”se gennem en mur”. For den clairvoyantes æteriske syn minder murens tæthed om en let tåge. Derfor er det muligt at se, hvad der foregår i et tilstødende værelse – næsten som om muren ikke fandtes. Den clairvoyante kan også nøjagtigt beskrive indholdet i en lukket kasse eller læse teksten i et forseglet brev. Med en smule øvelse er det muligt at ”slå op” på en bestemt side i en lukket bog. Det sidste sker uden videre med det astrale syn, men det er en del vanskeligere for et menneske, der bruger det æteriske syn, for det er nødt til at se gennem alle de sider, der ligger oven på den side, man søger.

Mange er interesseret i at vide, om et menneske med æterisk syn altid ser omgivelserne med det udvidede syn, eller kun når det ønsker at gøre det. Svaret er, at hvis evnen er helt udviklet, vil den være under den clairvoyantes fulde kontrol, og det er derfor muligt at bruge enten det æteriske syn eller det mere almindelige fysiske syn efter behov. Hvis evnen er under kontrol, er det muligt at skifte fra det ene til det andet syn lige så let og naturligt, som når et gennemsnitsmenneske skifter fokus med øjnene – eksempelvis når man ser op fra en bog for at følge en genstands bevægelser i det fjerne. Der er i virkeligheden tale om en indstilling af bevidstheden på det ene eller det andet aspekt af det, der iagttages. Og selv om et menneske naturligvis vil have det aspekt for sit blik, som bevidstheden i øjeblikket er rettet imod, vil det desuden være perifert bevidst om det andet aspekt. Det svarer til, at man ser på en genstand, som man holder i hånden, og samtidig med at det perifere syn ser væggen som baggrund i den anden ende af værelset.

En anden interessant forandring, der opstår, når man har udviklet det æteriske syn, er, at den faste jord, som mennesket går på, delvis opleves som gennemsigtig. Derfor er det muligt at se temmelig dybt ned i jorden – omtrent som når man ser ned i nogenlunde klart vand. Det gør det f.eks. muligt at iagttage et dyr, der graver gange under jorden, eller at opdage en kul- eller metalåre, hvis den ikke ligger alt for dybt under overfladen – osv.

Det æteriske syns begrænsning, når man ser gennem fast stof, er tilsyneladende analog med den, der begrænser menneskets fysiske syn, når det ser gennem vand eller tåge. Man kan kun se en vis afstand, fordi det stof, man ser igennem, ikke er fuldkomment gennemsigtigt.

Levende tings udseende bliver også stærkt forandret for det menneske, der har udvidet sin synsevne med det æteriske syn. Menneskers og dyrs legemer bliver hovedsageligt gennemsigtige. Derfor er det muligt at iagttage kroppens indre organer og deres funktioner og til en vis grad diagnosticere eventuelle sygdomme.

Det udvidede syn gør det også muligt mere eller mindre tydeligt at se forskellige grupper af æteriske skabninger, der har legemer, som ikke tilbagekaster de stråler, der ligger inden for grænserne af det almindelige syns spektrum. Blandt de æteriske skabninger, der kan iagttages, vil der være naturånder af de lavere grader, som har legemer, der består af tæt æterisk stof. Til gruppen hører næsten alle de alfer, gnomer og naturånder, som der stadig fortælles historier om på afsidesliggende steder – ofte langt ude på landet men overalt i verden.

Naturåndernes enorme rige er primært et astralt rige, men der er imidlertid en stor afdeling, som hører til den æteriske del af det fysiske plan. Det er naturligvis mere sandsynligt, at det er den æteriske afdeling, der kommer inden for almindelige menneskers synskreds. Når man læser almindelige folkeeventyr, er der ofte tegn på, at det er den æteriske gruppe, man har med at gøre. Hvis man studerer de gamle eventyr, skal man bemærke, hvor ofte der indgår en mystisk salve i handlingen, som, når den smøres på et menneskes øjne, gør det muligt for mennesket at se medlemmer af naturåndernes rige.

Den form for eventyr og resultaterne af de magiske handlinger findes overalt og i forskellige dele af verden, og det er tegn på, at der ligger et aspekt af sandhed til grund for idéen. Det gælder i øvrigt for alle universelle folketraditioner. Der findes naturligvis ingen magisk salve, som man kan smøre på øjnene, for på den måde mirakuløst at åbne for et menneskes astrale syn. Det er udelukkende et symbol på, at øjnenes sensitivitet skal forøges i så høj grad, at de bliver modtagelige for nogle af de højere vibrationer. Eventyret fortsætter ofte med en fortælling om, at det menneske, der bruger den mystiske salve, afslører hemmeligheden om sin udvidede synsevne for en fe eller alf. Feen stikker derfor mennesket i øjet, og på den måde forsvinder ikke alene det æteriske syn, men også det fysiske syn. Hvis synsevnen havde været astral, ville det ikke være muligt, for beskadigelse af det fysiske legeme påvirker ikke astrale evner, men hvis det syn, der skabes af salven, er æterisk, ville ødelæggelsen af den æteriske synssans også ødelægge den fysiske synssans, for det fysiske øje fungerer igennem den æteriske genpart.

Æterlegemet er det fysiske legemes støbeform, og det fysiske legeme er derfor en fortætning af æterlegemet. Enhver, der har udviklet æterisk syn, vil også være i stand til at se andre menneskers æterlegemer, men fordi æterlegemets størrelse næsten er identisk med det fysiske legemes størrelse, fanger det som regel ikke opmærksomheden, undtagen når æterlegemet drives ud af det fysiske legeme i trance eller ved hjælp af bedøvelsesmidler. Efter døden, når æterlegemet trækker sig helt ud af det fysiske legeme, vil æterlegemet være synligt for det æteriske syn, og på kirkegårde eller begravelsespladser vil man kunne se æterlegemet, der svæver over nye grave. Hvis et menneske med æterisk syn deltager i en spiritistisk seance, vil det se det æteriske stof, der siver ud af siden på mediet, og det kan iagttage de forskellige måder, som de kommunikerende ”ånder” bruger det æteriske stof.

Et andet faktum, der sandsynligvis vil vække opmærksomhed, er udvidelsen af farveopfattelsen. Mennesket med æterisk syn vil opdage, at det kan se flere og ukendte farver, som ikke ligner nogen af de farver, der findes i det kendte farvespekter. Derfor er det selvfølgelig helt umuligt at beskrive de æteriske farver. Og ud over evnen til at se nye genstande, som var skjult af de æteriske farver, vil den clairvoyante opdage, at mange genstande har andre farver end de velkendte. De nye farvenuancer skyldes, at de nye farver blandes med de gamle. Selv om to farveflader, der for det almindelige syn ser ud til at være fuldstændig ens, vil de have forskellige nuancer, når de betragtes med æterisk syn.

Det er nogle af de vigtigste forandringer, der vil finde sted i et menneskes verden, når det udvikler æterisk syn, men man skal ikke glemme, at der i de fleste tilfælde også sker en samtidig forandring i de øvrige sanser. Det sensitive menneske vil være i stand til at høre og måske endda føle mere end de fleste. Men hvis man derudover forestiller sig, at mennesket udvikler sin astrale synsevne, vil det være interessant at se nærmere på de forandringer, der vil vise sig.

Forandringerne vil være mange og langt større. En hel ny verden åbner sig for den clairvoyantes øjne. Hvis fænomenerne beskrives i samme orden som før, skal der først fokuseres på den forskel, der viser sig, når man iagttager livløse genstande. Her vil det måske være godt at begynde med at citere et specielt svar, der engang blev givet:

 

”Der er en tydelig forskel på æterisk syn og astralt syn,

for det sidste svarer tilsyneladende til 4. dimension.”

 

Hvis man skal forstå forskellen, vil det letteste være at give et eksempel. Hvis man f.eks. iagttager et menneske med begge slags syn umiddelbart efter hinanden, vil man se knapperne bag på menneskets frakke i begge tilfælde, men hvis man benytter det æteriske syn, vil man se knapperne igennem mennesket, og man vil se dem fra den synsvinkel, man har i forhold til mennesket. Hvis man ser mennesket astralt, ville man ikke alene se det på den måde, men desuden som om man samtidig stod bag ved mennesket.

Et andet eksempel er en træterning med inskriptioner på alle sider. Med det æteriske syn vil man se terningen, som om den var af glas. Man vil se igennem terningen, og man vil se inskriptionen på den modsatte side, men spejlvendt. Højre og venstre side af terningen ville ikke være tydelig, medmindre man flyttede sig. Men hvis man ser træterningen astralt, vil man se alle siderne på én gang – og man ville se alle sider med den rigtige side opad, som om hele terningen foldes ud. Man ser både de udvendige og de indvendige partikler, men man ser ikke terningens sider igennem de andre sider, men fladt udbredt. Med ét blik kan man derfor iagttage terningen fra alle de retninger, man kender.

Hvis man ser æterisk på bagsiden af et ur, ser man alle tandhjulene igennem dækslet. Man ser også urskiven igennem dækslet og tandhjulene, men man ser tallene og viserne bagfra. Hvis man ser uret astralt, ser man skiven den rigtige vej og alle tandhjulene liggende adskilt. Intet ligger ovenpå eller bag ved noget andet.

Det er grundtonen og den vigtigste faktor ved forandringen mellem det æteriske og det astrale syn. Mennesket ser alt fra et absolut nyt synspunkt. Det hele er fuldstændigt anderledes end alt andet, man nogen sinde har forestillet sig. Den clairvoyante har ikke længere nogen som helst problemer med at læse en hvilken som helst side i en lukket bog, for man ser ikke siden igennem alle de andre sider, der ligger foran eller bagved. Man ser præcis den aktuelle side, som om den var den eneste side, man kan se. Dybden på en kul- eller metalåres placering i jorden er ikke længere nogen forhindring, for uafhængigt af dybden kan man se kul- eller metalåren med det astrale syn, for man ser den ikke igennem de mellemliggende jordlag. Tykkelsen af en mur eller antallet af mure, der befinder sig mellem iagttageren og den genstand, man vil iagttage, udgør en markant forskel i klarhed, når den ses med det æteriske syn, for mure skaber ingen begrænsninger for det astrale syn, for på astralplanet kan de ikke komme imellem iagttageren og genstanden. Det lyder naturligvis både paradoksalt og umuligt, og det er helt uforklarligt for en tankegang, der ikke er specielt trænet til at forstå det – men alligevel er det absolut sandt.

Dermed er der taget hul på det stærkt omdebatterede spørgsmål om den fjerde dimension. Det er et spørgsmål, der har stor interesse, selv om det ikke er muligt at give en detaljeret redegørelse på den plads, der er til rådighed her. Hvis man ønsker at studere emnet – og det fortjener det – kan det anbefales, at man begynder med Charles Howard Hintons[1] bog Scientific Romances eller dr. A.T. Schofields bog Another World. Derefter kan man gå videre med den førstnævnte forfatters større værk, A New Era of Thought. Charles Howard Hinton påstår, at han ikke alene selv er i stand til mentalt at forstå nogle af de simplere firdimensionale figurer, men han siger også, at enhver, som følger hans anvisninger, og har en vis udholdenhed, kan opnå den samme mentale forståelse. Det er imidlertid ikke sikkert, at evnen til at forstå anvisningerne, er inden for rækkevidde for alle og enhver, selv om forfatteren mener det, for det kræver uden tvivl en omfattende matematisk indsigt. Men man kan i hvert fald bevise, at tesserakten[2] eller den firdimensionale terning, som han beskriver, er virkelighed, for den er en velkendt figur på astralplanet. Han kompletterede en ny metode til at symbolisere de forskellige dimensioner ved hjælp af farver i stedet for ved skønsmæssige symboler, for som han siger, vil det i høj grad forenkle studiet, for læseren vil være i stand til ved første øjekast at skelne en hvilken som helst del eller et hvilket som helst træk ved tesserakten.

I forbindelse med teorien om den fjerde dimension har H.P. Blavatsky fortalt, at det kun er et klodset udtryk for tanken om stoffets fuldstændige gennemtrængelighed, og at William Thomas Stead[3] fulgte den samme vej, dengang han præsenterede begrebet for sine læsere under betegnelsen ”Throughth”.[4] Omhyggelig forskning og gentagne forsøg med detaljerede iagttagelser viser med stor sandsynlighed, at forklaringen ikke dækker alle fakta. Det er en glimrende beskrivelse af æterisk syn, men den afviger meget fra tankerne om den fjerde dimension, sådan som den beskrives af Charles Howard Hinton. Han er den eneste, der har givet en form for fysisk forklaring på de fakta, der konstant kan iagttages ved hjælp af det astrale syn. Derfor er der grund til med al respekt at bemærke, at dengang H.P. Blavatsky skrev, som hun gjorde, tænkte hun på æterisk og ikke på astralt syn. At udtrykket passede perfekt til en højere metafysisk evne end den, hun i øjeblikket tænkte på, faldt hende åbenbart ikke ind.

I det følgende er det vigtigt at huske den mystiske evne, som er vanskelig at forklare, i alt hvad der nu beskrives. Ethvert punkt i ethvert fast legeme afsløres for den clairvoyantes blik, på samme måde som ethvert punkt inde i en cirkel kan iagttages af et menneske, der betragter cirklen.

Det er ikke det eneste, der opnås af den clairvoyante. Man ser ikke alene både indersiden og ydersiden af enhver fysisk genstand, men også genstandens astrale genpart. Ethvert atom og molekyle af fysisk stof har tilsvarende astrale atomer og molekyler, og den masse, der opbygges af dem, er synlig for en clairvoyant. Som regel strækker en genstands astrale del sig et stykke uden for den fysiske form, og metaller, sten og andre genstande er derfor omgivet af en astral aura.

Det er indlysende, at et menneske vinder ufatteligt meget, alene når det studerer uorganisk stof ved hjælp af det astrale syn. Ikke alene ser den clairvoyante genstandens astrale aspekt, som var et aspekt, der tidligere var fuldstændigt skjult, og ikke alene ser man meget mere af genstandens fysiske struktur, end man gjorde før, men selv det, der før var synligt, ses nu med langt større klarhed og i overensstemmelse med virkeligheden. Det er indlysende, at det clairvoyante syn kommer langt nærmere virkeligheden, end det fysiske. Hvis man f.eks. ser astralt på en terning, vil man se alle terningens sider ens – og sådan er de i virkeligheden. På det fysiske plan ser man terningen i perspektiv, og derfor oplever man, at den fjerneste side er mindre end den side, der er nærmest. Men det er naturligvis ikke tilfældet, og derfor skaber det fysiske syn en illusion, der skyldes det tredimensionale livs fysiske begrænsninger.

Det astrale syn giver endnu større fordele, når man iagttager levende skabninger. Den clairvoyante kan f.eks. se planters og dyrs aura, og for dyrenes vedkommende er det muligt at aflæse begær, følelsesreaktioner og tanker. Men det er primært, når den clairvoyante iagttager mennesker, at evnen giver størst udbytte, for ved hjælp af det astrale syn er det muligt for den clairvoyante at hjælpe sine medmennesker langt mere effektivt, end når hjælpen og rådgivningen alene baseres på mundtlige informationer fra den, der søger hjælp.

Den clairvoyante vil være i stand til at se menneskets astrallegeme, og selv om menneskets højere aspekter stadig er skjult for den clairvoyantes blik, vil det være muligt ved omhyggelig iagttagelse at lære virkelig meget alene ved hjælp af den astrale del, der er inden for synsfeltet. Evnen til at analysere æterlegemet vil være en markant fordel, når evt. mangler eller sygdomme i nervesystemet skal lokaliseres og klassificeres, men ved hjælp af astrallegemets udseende vil det desuden være muligt at aflæse alle følelser, lidenskaber, begær og tilbøjeligheder hos det menneske, der undersøges – og desuden er det muligt at se en del af tankelivet.

Når den clairvoyante iagttager et menneske, vil det være omgivet af den astrale auras lysende tåge, der glimter med alle mulige strålende og konstant skiftende farver, som har en ubeskrivelig stråleglans, der ændrer sig med hver forandring af menneskets tanker og følelser. Auraen gennemstrømmes af den uselviske kærligheds smukke rosenfarve, den hengivne følelses æstetiske blå, egoismens hårde mørkebrune skær, vredens dybe skarlagenrøde lyn, lidenskabens forfærdelige flammerøde farvenuance, frygtens voksagtige grå, hadets og ondskabens sorte skyer – eller et hvilket som helst af de hundredvis af nuancer, der let kan læses og fortolkes af det trænede øje. Og det vil være umuligt for et menneske at skjule følelsernes virkelige tilstand i forhold til menneskelivets mange aspekter.

Den astrale auras forskellige farver og udtryk er i sig selv et meget interessant studie, men her er der ikke plads til at behandle dem i detaljer. Der findes en meget detaljeret forklaring, der er suppleret med et stort antal farveillustrationer i bogen Det synlige og det usynlige menneske.[5]

I den astrale aura ser den clairvoyante ikke kun det øjeblikkelige resultat af den følelse, der passerer igennem mennesket, for organiseringen af og forholdet mellem auraens farver, når den er relativt rolig, er desuden en nøgle til ejerens generelle anlæg og karakter, for astrallegemet udtrykker alt det i mennesket, der kan komme til udtryk på astralplanet eller følelsernes plan. Men desuden kan man fortolke meget andet med forholdsvis stor nøjagtighed, selv om det hører til de højere planer, med udgangspunkt i det, der kommer til udtryk i astrallegemet.

I karakterbedømmelsen får den clairvoyante stor hjælp af den del af menneskets tankevirksomhed, som kommer til udtryk på astralplanet og derfor viser sig inden for det astrale synsfelt. Tankens eget plan er mentalplanet, der befinder sig på en højere frekvens end astralplanet, og al tanke manifesterer sig på mentalplanet som en vibration i mentallegemet. Men hvis tanken er blot en smule egoistisk, eller hvis den er forbundet med en følelse, et ønske eller et begær, sender den omgående vibrationer ned på astralplanet, hvor den iklæder sig en synlig form af astralt stof. Hovedparten af menneskeheden tænker stort set kun tanker, der har relation til begær- og følelseslivet, og derfor kan hele deres personlighed reelt ligge åben for den clairvoyantes astrale syn. Astrallegemet og de tankeformer, der konstant udstråler fra det, er som en åben bog, hvor karakteregenskaberne står skrevet med store typer, hvis man ved, hvordan man skal aflæse dem. Enhver der ønsker at vide mere om, hvordan tankeformerne ser ud når man iagttager dem clairvoyant, vil være interesseret i at studere de beskrivelser og illustrationer, der findes i bogen Tankeformer.[6]

Indtil nu er forandringer i udseendet hos både levende skabninger og livløse genstande blevet omtalt, sådan som de ser ud, når et menneske, der har et veludviklet clairvoyant syn, iagttager dem. Herefter er det tanken at undersøge de nye ting, som den clairvoyante får at se på astralplanet. Den clairvoyante vil under alle omstændigheder blive bevidst om, at naturen er langt mere omfattende end det, et såkaldt almindeligt menneske forestiller sig. Men opmærksomheden vil hovedsageligt blive fanget af den astrale verdens levende beboere. Det er ikke hensigten at give en detaljeret beskrivelse af dem her, for det arbejde er allerede udført med bogen Astralplanet.[7] Derfor vil kun nogle få grupper af de astrale indbyggere kortfattet blive omtalt.

Den clairvoyante bliver imponeret over elementalessensens former og dens uafbrudte bølgegang, der konstant strømmer forbi. Ofte virker elementalerne truende, men de viger altid tilbage for en bestemt manifestation af vilje. Den clairvoyante vil undre sig over den enorme armé af former, der midlertidigt opstår i det astrale ocean, hvor formerne får separat liv pga. menneskehedens tanker, følelser, ønsker og begær – uanset om de er positive eller negative. Den clairvoyante kan iagttage naturåndernes mangfoldige forgreninger og blive betaget af deres arbejde og deres leg. Den clairvoyante vil nogle gange opleve voksende begejstring ved at studere den fantastiske evolution i nogle af devaernes lavere ordener. De svarer omtrent til den kristne terminologis engleskarer.

Men den største oplevelse vil sandsynligvis være astralverdenens menneskelige beboere. Den clairvoyante vil se, at de kan deles i to overordnede grupper. Den ene kan man kalde ”de levende”, og den anden – hvor de fleste reelt er endnu mere levende – kalder menneskeheden i sin uvidenhed fejlagtigt ”de døde”, fordi deres fysiske krop er død. I den første gruppe vil den clairvoyante af og til finde en beboer, der er lysvågen og fuldt bevidst, og som måske er sendt for at overbringe et budskab, eller som iagttager den clairvoyante omhyggeligt for at vurdere de fremskridt, der gøres. Men de fleste af den clairvoyantes astrale naboer, svæver ligegyldigt forbi, for de er ude af deres fysiske legemer under søvnen, og de er så totalt opslugt af deres egne personlige spekulationer, at de stort set er uden bevidsthed om, hvad der foregår omkring dem på astralplanet.

Blandt den større gruppe af nyligt afdøde vil den clairvoyante finde alle niveauer af bevidsthed, intelligens, karakter og moral – for døden, der for det gennemsnitlige menneskes begrænsede bevidsthed, betragtes som en total forandring, ændrer i virkeligheden intet i mennesket. Dagen efter den fysiske død er den afdøde nøjagtigt det samme menneske, som det var dagen før. Det har nøjagtig de samme vaner, nøjagtig de samme egenskaber, nøjagtig den samme moral osv. Der er kun én undtagelse – at mennesket har aflagt sit fysiske legeme. Men tabet af det fysiske legeme ændrer ikke den afdøde. Det forvandles ikke til et helt andet menneske. Afkastelse af det fysiske legeme kan sammenlignes med, at mennesket lægger sin overfrakke. Det er en handling, der heller ikke ændrer et menneske. Den clairvoyante vil derfor blandt de fysisk døde finde mennesker, der både er intelligente og uintelligente, venlige og uvenlige, seriøse og overfladiske, åndelige og egoistiske – nøjagtig ligesom blandt de fysisk inkarnerede.

Fordi den clairvoyante ikke alene kan se de ”døde” på astralplanet, men også kommunikere med dem, er det muligt at hjælpe dem og give dem oplysninger og vejledning, som kan have meget stor værdi for dem. Mange af de nyligt afdøde befinder sig i en slags choktilstand. De tror, at de stadig er levende efter den fysiske død, men befinder sig i en meget anderledes verden, er en stor overraskelse, der skaber total forvirring. Nogle gange er der endda tale om intens lidelse, fordi de ser, at den verden, der møder dem efter døden, overhovedet ikke ligner de naive og barnlige forklaringer, som eksempelvis kristendommen, der er Vestens populære religion, har tilbudt som svar på det vigtige spørgsmål. Spørgsmålet er et af de vigtigste, man kender svaret på, og et menneske, der forstår den astrale verden og livet i efterlivet, kan forklare tingene. Derfor kan en clairvoyant i høj grad være en vigtig ven i nøden.

På mange andre måder kan et menneske, der har en fuldt udviklet clairvoyant evne, være til gavn for både de levende og de døde. Emnet er beskrevet i bogen Usynlige hjælpere.[8] Udover astrale mennesker vil den clairvoyante også se astrallig – dvs. aflagte astrale legemer, for mennesket dør også en astral død. I åndsvidenskaben kaldes de astrale lig for enten skygger eller skaller, som den clairvoyante kan se i alle opløsningsstadier – men der er kun behov for lige at nævne dem her, for hvis man vil vide mere om fænomenet, kan man læse om det i Astralplanet.[9]

Et andet interessant resultat, som fuldt udviklet astral clairvoyance åbenbarer for et menneske, er den ubrudte bevidsthed. Når man går i seng for at sove, overlader den clairvoyante det fysiske legeme til den hvile og opladning, det trænger til, mens der arbejdes med de opgaver, der skal udføres på astralplanet i det langt mere behagelige astrallegeme. Om morgenen vender den clairvoyante tilbage og træder igen ind i det fysiske legeme, men uden tab af bevidsthed eller hukommelse mellem de to tilstande. Det er derfor muligt at leve, hvad man kan kalde et dobbelt liv, i stedet for at glemme den ene tredjedel af livet.

En anden interessant evne, som den clairvoyante måske er i besiddelse af (selv om den fulde kontrol tilhører den højere mentale evne), er evnen til at forstørre den mindste fysiske, æteriske eller astrale partikel til en hvilken som helst størrelse, som om den iagttages med et mikroskop. Og der er aldrig fremstillet et mikroskop, og det vil sandsynligvis heller aldrig blive produceret, der er i stand til at lave bare en tusindedel af den psykiske forstørrelsesevne. Ved hjælp af forstørrelsesevnen bliver molekyler og atomer synlige og levende virkeligheder for det menneske, der studerer åndsvidenskab, og den studerende vil opdage, at atomerne er langt mere komplicerede i deres konstruktion, end naturvidenskaben er klar over. Det gør det også muligt ned til mindste detalje at følge elektriske, magnetiske og andre æteriske processer. Når nogle af eksperterne inden for disse grene af naturvidenskaben udvikler evnen til at se det, de beskriver som teorier, kan menneskeheden forvente nogle helt fantastiske afsløringer.

Det er en af de evner eller siddhier,[10] der beskrives i Østens bøger. Den omtales som ”evnen til at gøre sig stor eller lille, som man vil”. Det er umiddelbart en mystisk beskrivelse, for den vender tilsyneladende op og ned på virkeligheden. Men metoden er netop, som den beskrives i de gamle bøger. Den clairvoyante bruger et midlertidigt synsredskab, der er ubeskriveligt lille, og det er grunden til, at mikroorganismernes og atomernes verden ses tydeligt. På samme måde – eller rettere sagt på modsat måde – er det muligt at se gigantiske ting ved en midlertidig forøgelse af størrelsen af det redskab, der bruges til iagttagelsen. Det er langt ud over alt, hvad naturvidenskaben nogen sinde har drømt om som en mulighed for mennesket. Forandringen i størrelse sker i virkeligheden i den studerendes bevidsthed, og ikke i noget uden for den studerende. Den gamle orientalske bog fremstiller derfor sagen ret præcist.

Psykometri og ”den sjette sans” i højeste potens ville også være blandt de evner, som den clairvoyante får til sin rådighed. Evnerne behandles i et senere kapitel, for manifestationerne omfatter clairvoyance enten i rum eller i tid.

Selv om det kun er i grove omrids, så er der nu givet en beskrivelse af, hvad en trænet clairvoyant vil være i besiddelse af, når det astrale syn er fuldt udviklet. Evnen giver adgang til en langt større verden, men der er endnu intet fortalt om den overraskende forandring, der sker i den clairvoyantes mentale holdning. Forandringen skyldes erkendelsen af sjælens eksistens, sjælens fortsatte liv efter den fysiske død, karmalovens afbalancerende funktion og mange andre erkendelser, der har lige så stor betydning. Forskellen mellem selv den dybeste intellektuelle overbevisning og den faktuelle indsigt, der vindes ved direkte personlig erfaring, skal man selv opleve, hvis den skal forstås.

 

 

_________________________________

[1] Charles Howard Hinton var britisk matematiker og forfatter. Han var interesseret i højere dimensioner, især den fjerde dimension, og han er kendt for at opfinde ordet ”tesserakt”, og for sit arbejde med metoder til at visualisere geometriens højere dimensioner.

[2] Tesserakt er en betegnelse for den firdimensionale terning, der er den mest enkle geometriske figur på astralplanet.

[3] William Thomas Stead var engelsk chefredaktør og pioner inden for undersøgende journalistik, og han blev en kontroversiel skikkelse i den victorianske periode.

[4] Throughth er uoversætteligt.

[5] C.W. Leadbeaters De synlige og det usynlige menneske kan frit downloades: USYNLIGE HJÆLPERE

[6] Annie Besants og C.W. Leadbeaters Tankeformer kan frit downloades: TANKEFORMER

[7] C.W. Leadbeaters Astralplanet kan frit downloades: ASTRALPLANET

[8] C.W. Leadbeaters Usynlige hjælpere kan frit downloades: USYNLIGE HJÆLPERE

[9] C.W. Leadbeaters Astralplanet kan frit downloades: ASTRALPLANET

[10] Siddhi er metafysiske eller paranormale evner. Der er to slags siddhier – de lavere, grovere psykiske og mentale evner, og den højere udvikling af de åndelige evner.

_________________________________

Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
Download-fil: CLAIRVOYANCE - C.W. Leadbeater


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE