Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEKRAFT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEKRAFT-e-Bog-Annie-Besant-Åndsvidenskab

TANKEKRAFT (5 af 13)


Bogen er en hjælp til mennesker, der vil udvikle de mentale potentialer. Mestrer man de principper, der beskrives i bogen, vil det være muligt at udnytte de iboende egenskaber.

TANKEKRAFT (5 af 13)

3. kapitel

Telepati

Mange ønsker, at de vidste, hvordan man laver tankeoverføring. De forestiller sig, hvor dejligt det vil være, hvis man uafhængigt af afstande kan komme i forbindelse med venner og bekendte uden at bruge fysiske kommunikationsmidler. Mange forestiller sig også, at det er noget, man kan opnå uden store anstrengelser, og derfor forstår de ikke, hvorfor deres forsøg mislykkes. Men det er indlysende, at man skal kunne tænke, før man kan overføre sine tanker, og evnen til fast og fokuseret tænkning er naturligvis nødvendig, hvis man skal være i stand til at sende en tankestrøm igennem rummet. De fleste mennesker tænker svage og diffuse tanker, og de skaber kun flakkende vibrationer i tankestoffet. De kommer og går fra det ene minut til det andet, og skaber ikke bestemte former, for de er kun belivet med den mindst mulige energi. En tankeform skal være krystalklar og livskraftig, hvis den skal sendes i en bestemt retning, og når den når sit mål, skal den være stærk nok til at reproducere sig selv.

Der findes to teknikker for telepati. Den ene kan kaldes fysisk, den anden psykisk, for den første skabes af hjernen og mentallegemet, mens den anden kun skabes af mentallegemet. En tanke, der skabes af bevidstheden, skaber vibrationer i mentallegemet og derefter i astrallegemet. Den sætter derefter bølger i bevægelse i æterlegemet og til sidst i de tunge molekyler i den fysiske hjerne. Den form for hjernevibrationer påvirker den fysiske æter. Og bølgerne fortsætter udad, indtil de når en anden hjerne og skaber vibrationer i den anden hjernes æteriske energifelt. I den modtagende hjerne skabes der nu vibrationer i astrallegemet og derefter i mentallegemet, og vibrationerne i mentallegemet skaber en tilsvarende frekvens i bevidstheden. Det er de mange stadier, tanken skal igennem. Men den lange omvej er ikke nødvendig. Når bevidstheden skaber vibrationer i mentallegemet, kan den rette vibrationerne direkte mod den modtagende bevidstheds mentallegeme og dermed undgå den lange omvej.

Hvad sker der mere præcist i de to tilfælde?

Inde midt i hjernen er der en lille hormonproducerende kirtel. Den kaldes pinealkirtlen. Fysiologer i Vesten kender endnu ikke dens funktion, og Vestens psykologer beskæftiger sig ikke med den. Hos de fleste mennesker er pinealkirtlen en rudimentær kirtel, men den er under udvikling og ikke under afvikling. Derfor er det muligt at stimulere pinealkirtlens udvikling, så den bliver i stand til at udføre den funktion, som den kommer til at udføre hos alle mennesker engang i fremtiden. Pinealkirtlen er et redskab for evnen til telepati, på samme måde som øjet er et redskab for evnen til at se, og øret er et redskab for evnen til at høre.

Når man tænker virkelig intenst med stor koncentration og uafbrudt opmærksomhed på en enkelt idé, vil man føle en svag vibration eller kriblende fornemmelse i pinealkirtlen. Fornemmelsen er blevet sammenlignet med en kriblende myre. Vibrationen foregår i æteren, som gennemtrænger kirtlen, og det skaber en svag magnetisk strøm, og det er den, der giver den kriblende fornemmelse i kirtlens tætte molekyler. Hvis tanken er stærk nok til at skabe den nødvendige magnetiske strøm, så véd tænkeren, at det er lykkedes at gøre tanken så skarp og stærk, at den kan overføres.

Den magnetiske vibration i pinealkirtlens æter, skaber bølger i den omgivende æter på samme måde som lysbølger − bare meget finere og hurtigere. Bølgerne strømmer ud i alle retninger og sætter æteren i bevægelse. De æteriske bølger skaber herefter bølgebevægelser i pinealkirtlens æter i en anden hjerne, og fra hjernen overføres bevægelserne først til astrallegemet og derefter til mentallegemet, og på den måde når de bevidstheden. Hvis modtagerens pinealkirtel ikke kan genskabe bølgebevægelserne, opfattes tanken ikke. Det kan sammenlignes med, at lysbølger heller ikke kan opfattes af et blindt menneskes øjne.

Hvis man bruger den anden teknik til telepati, skaber tænkeren en tankeform på mentalplanet, men den overføres ikke til hjernen. I stedet sendes den direkte til modtageren på mentalplanet. Evnen til målbevidst at bruge teknikken kræver en langt højere mental udvikling end den fysiske form for telepati, for afsenderen skal være selvbevidst på mentalplanet for at kunne praktisere teknikken.

I virkeligheden praktiseres teknikken indirekte og ubevidst af alle mennesker, for al tænkning skaber vibrationer i mentallegemet, og derfor forplantes vibrationerne altid til det omgivende tankestof. Og der er ingen grund til at reducere ordet telepati til kun at omfatte den bevidste og tilsigtede overførsel af en bestemt tanke fra et menneske til et andet. Alle mennesker påvirker uafbrudt hinanden med tankebølger, der udsendes uden bestemt hensigt, og det, man kalder ”den offentlige mening”, skabes hovedsagelig på den måde. De fleste mennesker tænker ad bestemte tankebaner. Ikke fordi de omhyggeligt har gennemtænkt en problemstilling og er kommet til et resultat, men udelukkende fordi et stort antal mennesker tænker ad nøjagtig de samme tankebaner, og vibrationerne får andre til at respondere. En viljestærk tænkers intensive tanke sendes ud på mentalplanet og opfanges af modtagelige tankesind. De reproducerer vibrationerne og forstærker dermed tankebølgen, som derefter påvirker andre, der ville have været uimodtagelige for de oprindelige bølgebevægelser. Når de responderer, giver de tankebølgerne forøget kraft, så de bliver endnu stærkere og påvirker stadig større menneskemængder.

Når den offentlige mening er skabt af de kollektive tankestrømme, har den en dominerende indflydelse på flertallets tankesind, for vibrationerne strømmer uafbrudt ind i flertallets hjerner og skaber responderende bølgebevægelser. Nationale særpræg skabes på den måde, for det er bestemte nationale måder at tænke på, der skaber bestemte, definerede og dybe tankekanaler, der er skabt af nationens borgere, som i århundreder har tænkt ensartede tanker, og som stadigt tænker de samme tanker igen og igen. Det er tanker, der bl.a. er skabt af nationens historie, krige og vaner. De gennemstrømmer og modificerer i høj grad alle sjæle, der inkarnerer i nationen, og alle tankevibrationer, der strømmer ind i nationen udefra, forandres af den nationale vibrationshastighed. Det svarer til de tankevibrationer, der strømmer ind i et menneske fra den ydre verden. De modificeres også af mentallegemet, og når man modtager vibrationerne udefra, blandes de med mentallegemets normale vibrationer, og på den måde modificeres de indtryk, som nationerne modtager fra andre nationer, af nationens nationale vibrationshastighed. Når f.eks. englænderne og franskmændene ser de samme fakta, kan de kun se dem i relation til deres egne forudfattede meninger, og i god tro beskylder de hinanden for at fordreje de faktuelle forhold og manipulere. Hvis sandheden om de nationale tankevibrationer var kendt og anerkendt, ville det være meget nemmere at løse mange af de internationale konflikter, end det er tilfældet i nutiden, og mange krige ville være undgået. Det ville også være nemmere at afslutte de krige, der er i gang. Anerkendelse af tankens kraft ville få enhver nation til at anerkende, hvad man kan kalde ”den personlige ligning”, for i stedet for at anklage modparten, pga. en anden mening, ville parterne forsøge at mødes på midten. Ingen ville stå urokkeligt fast på sit eget synspunkt.

Når det enkelte menneske får indsigt i den konstante og almindelige tankeoverføring, opstår der naturlige og praktiske spørgsmål, for hvor meget godt kan man opnå, og hvor meget ondt kan man undgå, når man er nødt til at leve i et grumset tankeklima, hvori positive og negative tankebølger konstant er aktive og skyller imod hjernen? Hvordan kan man beskytte sig imod negativ og skadelig telepati, og hvordan kan man få gavn af den positive og opbyggende? Indsigt i hvordan evnen til at vælge og fravælge virker, har derfor stor betydning.

Det enkelte menneske er den instans, som konstant påvirker sit eget mentallegeme. Andre påvirker det af og til, men ejeren påvirker det altid. Underviserens foredrag, man lytter til, forfatterens bøger, man læser, påvirker mentallegemet. Men det er kun afgrænsede begivenheder i livet. Mennesket er selv den permanente faktor. Menneskets egen indflydelse på mentallegemets sammensætning er langt større end andres, og mennesket bestemmer selv mentallegemets normale vibrationshastighed. Tanker, som ikke svinger med den normale frekvens, afvises, når de kommer i kontakt med mentallegemet. Når et menneske tænker i overensstemmelse med sandheden, kan en usandhed ikke få adgang til tankesindet. Når der tænkes på kærlighed, kan hadefulde tanker ikke forstyrre kærlighedens frekvens. Når der tænkes på visdom, kan tankevibrationen ikke lammes af uvidenhed. Det er en lovmæssighed, der ikke alene skaber sikkerhed, men også udgør en reel kraft. Mentallegemet skal ikke ligge i dvale, for så er der risiko for, at ethvert tankefrø slår rødder, spirer og vokser. Mentallegemet skal ikke have lov til at vibrere, som det passer det eller som det passer omgivelserne − for så vil det besvare enhver forbipasserende vibration.

Det er den mulighed, der præsenteres i den praktiske åndsvidenskab. Det menneske, der praktiserer den esoteriske lære, vil hurtigt lære dens værdi at kende. Den studerende vil både opdage, at livet kan gøres mere ægte og lykkeligt ved hjælp af tænkeevnen, og at det er sandt, at visdom er et effektivt middel til afskaffelse af lidelse.

Artikel-TANKEKRAFT-e-Bog-Annie-Besant-Åndsvidenskab
Download-fil: TANKEKRAFT - Annie Besant


Artikel-TANKEKRAFT-e-Bog-Annie-Besant-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TANKEKRAFT