Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DRØMME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

DRØMME (1 af 13)


Hvad er drømme, og hvordan opstår de? Disse spørgsmål er undersøgt af clairvoyante forskere, og for første gang er spørgsmålene besvaret på et forskningsmæssigt grundlag.

DRØMME (1 af 13)

e-Bog

DRØMME

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

 

Af C.W. Leadbeater

 

Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

Du kan frit downloade e-bogen "DRØMME - Hvad er drømme, og hvordan opstår de?" af C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

Læs mere om VisdomsNettets formål her: http://www.visdomsnettet.dk/i-4/

 

Kort omtale af denne bog:

 

Drømme betragtes som det enkelte menneskes symbolske billeder, visioner eller fantasier. Men hvad er drømme, og hvordan opstår de? Disse spørgsmål er undersøgt af clairvoyante forskere, og e-bogen er en præsentation af deres eksperimenter, iagttagelser og konklusioner.

Drømme har relation til det psykoanalytiske begreb om menneskets ”ubevidste”. Det ubevidste blev i teorien ”opfundet” af Carus, Schopenhauer og Hartmann og undersøgt eksperimentelt af Charcot, Bernheim, Janet, Freud og andre psykologer, og deres teorier medførte, at det, man tidligere anså for at være et ydre fænomen, nu blev flyttet til menneskets indre. De gamle grækere troede eksempelvis, at drømmene kom ”udefra” – og dermed mente de fra guderne.

Interessen for drømme og deres symbolske indhold går tilbage til antikken. Bibelens drømme er velkendte. De fortolkende drømmeordbøger af kaldæisk, egyptisk og arabisk oprindelse, er også et bevis på den opmærksomhed, drømmene altid har haft, fordi man regnede med, at drømme rummede skjulte sandheder om det enkelte menneskes liv, og – i sjældnere tilfælde – om ydre, objektive realiteter.

Drømmetydning er en form for spådomsteknik, der er baseret på det ubevidstes højere aktivitet, som vil forblive ubevidst, indtil det symbolske indhold kan ”læses” og fortolkes. Jung sagde, at fantasier eller drømme ikke alene altid indeholder det, der er mest afgørende for personen, men også det, som i øjeblikket er det mest smertelige eller det vigtigste. Hvis det er korrekt, har drømme i høj grad en betydning for det enkelte menneske. Og Freud sagde, at ”enhver drøm er et undertrykt begær”, så han havde derfor samme holdning.

Men alle disse iagttagelser er alene udtryk for forestillinger og teorier, da der selvsagt ikke er tale om iagttagelser. Bogen Drømme er til gengæld udtryk for direkte iagttagelser ved hjælp af clairvoyance, og derfor repræsenterer bogen en enestående forskning, hvor spørgsmålene – Hvad er drømme, og hvordan opstår de? – for første gang er besvaret på et forskningsmæssigt grundlag.

 

D R Ø M M E

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

 

Af C.W. Leadbeater

 

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

 

 Drømme-e-bog-forfatter-C-W-Leadbe

C.W. Leadbeater

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: DRØMME - C.W. Leadbeater
 • Side 2: Æterisk
 • Side 3: Astral
 • Side 4: 3. kapitel - Sjælen
 • Side 5: 4. kapitel - Tilstanden under søvnen
 • Side 6: Den æteriske hjerne
 • Side 7: Sjælens metafysiske opfattelse af tid
 • Side 8: Sindets evner
 • Side 9: Eksempler
 • Side 10: Sjælens symbolske tanke
 • Side 11: 5. kapitel - Drømme
 • Side 12: 6. kapitel - Eksperimenter med drømmetilstande
 • Side 13: 7. kapitel - Afslutning

 

 

DETALJERET OVERSIGT:

 

I. Indledning

II. Mekanismen:

 1. Fysisk
 2. Æterisk
 3. Astral

III. Sjælen

IV. Tilstanden under søvnen:

 1. Hjernen
 2. Den æteriske hjerne
 3. Det astrale legeme
 4. Sjælen under søvnen
 • Sjælens metafysiske tidsopfattelse
 • Illustrerende eksempler
 • Sjælens evne til at dramatisere
 • Sjælens evne til prækognition
 • Eksempler
 • Sjælens symbolske tanke

     5. Faktorerne ved drømmes opståen

V. Drømme:

 1. Den ægte vision
 2. Den profetiske drøm
 3. Den symbolske drøm
 4. Den levende og sammenhængende drøm
 5. Den forvirrede drøm

VI. Eksperimenter med drømmetilstande

VII. Afslutning

 

_________________________________

 

1. kapitel

INDLEDNING

 

Mange oplever, at de fleste åndsvidenskabelige emner ligger så langt fra hverdagslivets erfaringer og handlinger, at selvom man føler sig tiltrukket af emnerne – blandt andet fordi man lærer dem at kende og begynder at forstå dem – så har man måske alligevel en fornemmelse af, at emnerne kan være temmelig teoretiske. Når man læser om solsystemets skabelse eller om planetens udviklingsrunder og -kæder, får man nemt en følelse af, at selvom emnerne – set fra et abstrakt synspunkt − absolut er interessante, fordi de trods alt giver oplysning om, hvordan mennesket er blevet til, så har åndsvidenskaben ikke desto mindre kun en indirekte indflydelse på det liv, som man lever her og nu.

Denne indvending kan imidlertid ikke bruges i forbindelse med bogens emne, for alle mennesker drømmer. Sandsynligvis drømmer mange mennesker meget ofte – og derfor må de fleste være interesseret i at få en forklaring på drømmefænomenerne.

Den bedste måde at strukturere emnets forskellige grene kunne måske være følgende:

 1. - at iagttage hvordan indtrykkene kommunikeres til bevidstheden.
 2. - at beskrive hvordan bevidstheden påvirker og bruger drømmemekanismen.
 3. - at bemærke tilstanden både i bevidstheden og den måde mekanismen fungerer på under søvnen.
 4. - at undersøge, hvordan de forskellige drømme bliver til.

Da bogen hovedsagelig henvender sig til mennesker, der studerer åndsvidenskab, gives der ikke detaljerede forklaringer på åndsvidenskabens terminologi, da bogen ellers ville vokse voldsomt i omfang. Skulle bogen imidlertid fange interessen hos mennesker, der ikke er fortrolige med terminologien, kan der henvises til de forklaringer, der findes i de fleste elementære esoteriske bøger.

 

--oo0oo--

 

2. kapitel

MEKANISMEN

 

1. Fysisk

Først skal der fokuseres på ”mekanismens” fysiske del. I sin fysiske krop har mennesket en central akse af nervestof – rygsøjlen − som ender i hjernen. Derfra udstråler et netværk af nervetråde i alle retninger gennem hele kroppen. Det er disse nervetråde, som − i overensstemmelse med naturvidenskabens teorier − ved hjælp af vibrationer fører alle ydre sanseindtryk til hjernen, og her omsættes indtrykkene til følelser og fornemmelser.

Det er vigtigt at huske, at strukturen i alle nervetråde er ens. Et separat nervebundt, der kaldes synsnerven − som overfører de impulser til hjernen, der opfanges af øjets nethinde og gør det muligt for mennesket at se − adskiller sig alene fra håndens eller fodens nervetråde, fordi synsnerven igennem evolutionens lange tidsaldre er blevet specialiseret til lynhurtigt at registrere og transmittere en særlig type af ekstremt hurtige vibrationer, som registreres af mennesket som lys. Det samme gælder de øvrige sanseorganer. Høre-, lugte-, og smagsnerverne adskiller sig kun fra hinanden og fra alle andre nerver i kraft af deres specialisering. Deres opbygning er grundlæggende ens, og de udfører alle deres respektive funktioner på nøjagtig samme måde − ved at overføre vibrationer til hjernen.

Hjernen, som er det primære center i menneskets nervesystem, bliver meget hurtigt påvirket af selv de mindste forandringer i det almindelige velbefindende – navnlig af forandringer, der medfører en forandring i hjernens blodcirkulation. Når blodstrømmen i hovedets blodårer fungerer normalt og regelmæssigt, har hjernen (og dermed hele nervesystemet) mulighed for at arbejde regelmæssigt og naturligt. Men en større eller mindre forandring i den naturlige cirkulation – uanset om det er kvantiteten, kvaliteten eller hastigheden, der ændres – medfører straks en tilsvarende virkning i hjernen og via den en virkning på nerverne i hele den fysiske krop.

Hvis der eksempelvis føres for meget blod til hjernen, medfører det ophobninger i blodkarrene, og dermed opstår der uregelmæssigheder i hjernens funktion. Hvis der føres for lidt blod til hjernen − og dermed til nervesystemet − skaber det først irritation og derefter afspænding. Blodets kvalitet har også stor betydning. Når blodet strømmer gennem kroppen, har det to hovedfunktioner – at bringe ilt til kroppens forskellige organer og at forsyne dem med næring.

Hvis ilttilførslen til hjernen reduceres, sker der en ophobning af kulsyre, som resulterer i tyngdefornemmelse og en unaturlig form for afspænding. Et almindeligt eksempel er den følelse af sløvhed og søvnighed, der opstår, når man opholder sig i et overfyldt og dårligt ventileret lokale. Årsagen er, at ilten i lokalet er ved at være opbrugt af det store antal menneskers konstante indånding og udånding. Hjernen modtager ikke den nødvendige portion ilt, og derfor er den ude af stand til at udføre sit arbejde i det normale tempo.

Hjernens funktionsevne påvirkes også af hastigheden af blodstrømmens bevægelse gennem årerne. Hvis hastigheden bliver for høj, fremkalder den feber. Hvis den er for lav, udløser den en træthedstilstand. Det er derfor sandsynligt, at hjernen – som alle fysiske indtryk skal passere igennem – meget let kan forstyrres og begrænses i nøjagtig udførelse af funktionerne på grund af tilsyneladende ubetydelige årsager − årsager, som man sandsynligvis meget sjældent bemærker selv i de vågne timer − og som man uden tvivl er helt uvidende om under søvnen.

Det er desuden vigtigt at bemærke endnu en egenskab ved den fysiske ”mekanisme”, for den har en mystisk tilbøjelighed til automatisk gentagelse af de vibrationer, som den er vant til at respondere på.

Alle disse reaktioner er karakteristiske træk ved hjernen, og reaktionerne er fuldstændig uafhængige af viljen − og som regel er de næsten umulige at overvinde. Som det vil fremgå af det følgende, spiller disse reaktioner en langt større rolle under søvnen end i det vågne liv.

Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: DRØMME - C.W. Leadbeater


Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DRØMME