Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DRØMME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

DRØMME (12 af 13)


Hvad er drømme, og hvordan opstår de? Disse spørgsmål er undersøgt af clairvoyante forskere, og for første gang er spørgsmålene besvaret på et forskningsmæssigt grundlag.

DRØMME (12 af 13)

6. kapitel

Eksperimenter med drømmetilstande

 

Det, der blev lagt særlig stor vægt på ved den undersøgelse, der nu skal beskrives, var at udforske, om det er muligt at påvirke et gennemsnitsmenneskes sjæl under søvnen, sådan at det ville være i stand til at huske, hvad der var sket, når det vågnede. Det var også hensigten at finde ud af, hvilke forhindringer, der normalt blokerer for denne erindring. Det første forsøg blev gjort med et mindre udviklet menneske med et groft fysisk legeme. Man kunne se dette menneskes astrallegeme svævende over det fysiske legeme, og astrallegemet var stort set kun en formløs tågehvirvel.

Det viste sig, at bevidstheden i det fysiske legeme i sengen var svag og sløv både i den grove fysiske hjerne og i den æteriske del af hjernen. Den fysiske hjerne responderede delvist på ydre stimulanser. Da man eksempelvis stænkede to-tre vandråber på kroppen, tonede der ret langsomt et billede frem i hjernen af en kraftig regnbyge, mens den æteriske del af hjernen stadig fungerede som en passiv kanal for den uendelige strøm af usammenhængende tanker – selvom den sjældent responderede på nogen af de vibrationer, tankerne skabte. Og selv når den reagerede, skete det på en temmelig sløv måde. Sjælen − der svævede ovenover – befandt sig i en uudviklet og halvt ubevidst tilstand. Astrallegemet var til gengæld i voldsom aktivitet, selvom det var formløst og udflydende i konturen.

Det svævende astrallegeme kunne til enhver tid påvirkes af en anden persons bevidste tanke, og det skete med forbavsende lethed. I dette tilfælde gik eksperimentet ud på at flytte astrallegemet et lille stykke væk fra det fysiske legeme i sengen. Resultatet var imidlertid, at så snart astrallegemet var nogle få meter fra det fysiske legeme, opstod der en stærk uro i begge legemer. Det var nødvendigt at indstille forsøget, for hvis astrallegemet var fjernet yderligere, frygtede forskerne, at det ville have vækket forsøgspersonen − sandsynligvis i en tilstand af stor rædsel.

En bestemt scene blev nu valgt − en fantastisk smuk udsigt fra toppen af et bjerg i troperne − og forskeren overførte et klart og levende tankebillede til sjælens drømmende bevidsthed, som modtog det og undersøgte det – selvom det skete på en svag, uvedkommende og ligegyldig måde. Da denne scene havde været præsenteret et stykke tid, blev forsøgspersonen vækket for at se, om det var muligt at huske billedet som en drøm. Forsøgspersonens tanke var imidlertid totalt blank. Bortset fra en udefinerbar lavere trang, var der ingen erindringer fra søvntilstanden.

Man formodede, at den konstante strøm af tankeformer udefra, som passerede gennem hjernen, muligvis skabte en blokering, der kunne forvirre hjernen og gøre den uimodtagelig for indtryk fra de højere principper. Da forsøgspersonen igen var faldet i søvn, blev der derfor dannet en magnetisk skal omkring det sovende legeme for at forhindre denne strøm i at trænge igennem, og eksperimentet blev gentaget.

Da forsøgspersonens hjerne på denne måde var forhindret i at indtage sin almindelige næring, begyndte den meget langsomt og drømmende for sig selv at udvikle scener fra tidligere liv, men ved den efterfølgende vækning var resultatet nøjagtig det samme − hukommelsen var fuldstændig blank, bortset fra en svag fornemmelse af at have drømt om en begivenhed fra sin fortid. Forsøgspersonen blev herefter − for denne gang − opgivet som håbløs, for det var tydeligt, at sjælen var alt for lidt udviklet, og det astrale begærprincip var alt for stærkt til, at man kunne forvente et bedre resultat.

Resultatet af et andet forsøg, der blev foretaget med den samme forsøgsperson på et senere tidspunkt, blev knapt så dårligt. Scenen, der i dette tilfælde blev vist, var en meget dramatisk episode på en slagmark. Den var valgt, da det var mere sandsynligt, at den appellerede til denne tanketype end det smukke landskab. Det dramatiske tankebillede blev i høj grad modtaget med større interesse end det andet, men da forsøgspersonen blev vækket, var erindringen stadig borte. Det eneste, der blev tilbage, var en tåget forestilling om at have deltaget i en kamp, men hvor og hvorfor var der ingen bevidsthed om.

Det næste forsøg blev udført med et væsentligt højere udviklet menneske − en forsøgsperson med god moral, opmærksom og intelligent, med udprægede filantropiske holdninger og en søgende natur. Dette menneskes fysiske legeme reagerede øjeblikkeligt på vandprøven med et meget tydeligt tankebillede af et forfærdeligt tordenvejr − og det skabte derefter en association, idet billedet påvirkede den æteriske del af hjernen, som fremstillede en hel serie af levende scener. Da denne forstyrrelse var overstået, begyndte den sædvanlige strøm af tanker at fare igennem den æteriske del af hjernen, men forskerne kunne se, at en langt større del af disse tanker udløste en respons i den fysiske hjerne. De tilsvarende vibrationer var desuden væsentlig stærkere, og der blev i hvert tilfælde sat en associationsrække i gang, som nu og da i et længere tidsrum helt lukkede af for tankestrømmen udefra.

Astrallegemet hos denne forsøgsperson havde en væsentlig tydeligere ægform, og indeni den astrale aura kunne man se, at den tættere del af astrallegemet var en meget smuk gengivelse af det fysiske legemes form. Da begæret tydeligvis var mindre aktivt, var selve sjælen i besiddelse af en langt højere grad af bevidsthed. Astrallegemet kunne i dette tilfælde fjernes i en afstand på mange meter fra det fysiske legeme uden tilsyneladende at skabe den mindste følelse af uro i nogen af legemerne.

Da det tropiske landskab blev præsenteret for denne sjæl, greb den det straks med stor interesse, for den beundrede og satte pris på dets skønheder på den mest engagerede måde. Efter en tid blev forsøgspersonen vækket − men resultatet var temmelig skuffende. Udover erindring om at have haft en smuk drøm, men var det ikke muligt at genkalde detaljer fra drømmen. Og de få uklare brudstykker, som dominerede hukommelsen, var rester af hjernens egen omflakken.

Eksperimentet blev gentaget − ligesom med den anden forsøgsperson − ved at forme en magnetisk skal omkring legemet, og i dette tilfælde − ligesom i det andet − begyndte hjernen straks at udvikle sine egne billeder. Sjælen tog imod det smukke landskab med endnu større begejstring end før og undersøgte det punkt for punkt helt beruset af beundring over dets mange herligheder. Men mens forsøgspersonen var optaget af landskabsbilledet, arbejdede den æteriske hjerne i baggrunden med at genkalde billeder fra personens skoletid. Det mest bemærkelsesværdige var en scene med en vinterdag, hvor jorden var dækket af sne, hvor forsøgepersonen og nogle legekammerater sloges med snebolde i skolegården.

Da forsøgspersonen ligesom før blev vækket, var virkningen helt speciel. Det var muligt at genkalde særdeles levende erindringer om at stå på toppen af et bjerg og beundre en enestående smuk udsigt, og det var også muligt helt tydeligt at huske hovedtrækkene fra scenen − men i stedet for det pragtfulde grønne tropiske landskab, der blev præsenteret af forskerne, så forsøgspersonen den omgivende egn helt dækket af sne. Og mens skønheden i panoramaet blev nydt i fulde drag, skiftede scenen − ved en af de hurtige overgange, der er så typiske i drømme – til barndommens gamle skolegård, hvor forsøgspersonen kastede med snebolde sammen med drengeårenes glemte kammerater.

Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: DRØMME - C.W. Leadbeater


Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DRØMME