Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DRØMME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

DRØMME (7 af 13)


Hvad er drømme, og hvordan opstår de? Disse spørgsmål er undersøgt af clairvoyante forskere, og for første gang er spørgsmålene besvaret på et forskningsmæssigt grundlag.

DRØMME (7 af 13)

Sjælens metafysiske opfattelse af tid

 

Hvad enten mennesket husker noget, når det er vågent eller sover, begynder det menneske, der er fuldt bevidst på astralplanet, at forstå nogle af sjælens evner, som langt overstiger de evner, den er i besiddelse af i de lavere verdener, fordi sjælens bevidsthed fungerer anderledes, når den er frigjort fra det fysiske legeme. Opfattelsen af tid og rum er totalt anderledes end i vågen tilstand. Gennemsnitsmennesket oplever, at hverken tid eller rum eksisterer.

Selvom spørgsmålet er meget interessant, er det ikke hensigten at tage hul på en debat om tiden eksisterer − eller om tidsoplevelsen kun er udtryk for en begrænsning af den lavere bevidsthed, som oplever at alt, hvad man kalder tid − fortid, nutid og fremtid – i virkeligheden kun er ét evigt nu. Formålet er kun at fortælle, at når sjælen er frigjort fra de fysiske lænker − når mennesket sover, er i trance eller dødt – ser det ud til, at sjælen bruger en metafysisk målestok for tid, som intet har tilfælles med den almindelige fysiske opfattelse. Der kan gives hundreder af eksempler, der indikerer, at det er en kendsgerning. Det vil imidlertid være tilstrækkeligt med to eksempler. Det første er meget gammelt, og det andet handler om en begivenhed, der skete for knap så lang tid siden, og som aldrig har været offentliggjort.

Illustrerende eksempler

Det siges, at der i Koranen er en smuk fortælling om et besøg, som profeten Muhammed en morgen aflagde i Himlen. Under dette besøg så han mange forskellige egne og fik en meget omhyggelig forklaring på dem alle. Han havde også flere lange samtaler med forskellige englevæsener, men da han vendte tilbage til sin fysiske krop, var hans seng stadig varm, og han forstod, at der kun var gået nogle få sekunder. Desuden siges det, at vandet endnu ikke var løbet helt ud af en krukke, som ved et uheld væltede, da han begyndte ”rejsen”.

En egyptisk sultan mente, at det var umuligt at tro på denne fortælling og han gik så vidt, at han fortalte sin religiøse lærer, at beretningen umulig kunne være sand. Læreren, som var respekteret for sin visdom, sin indsigt i loven og sine mirakuløse evner, besluttede på stedet at bevise for den tvivlende monark, at beretningen bestemt ikke var umulig. Han fik bragt et stort vandfad ind og bad sultanen dyppe sit hoved i vandet og trække det op igen, så hurtigt han kunne.

Sultanen sænkede sit hoved ned i vandet og befandt sig til sin store overraskelse pludseligt på et fuldkomment ukendt sted − på en ensom kyst ved foden af et stort bjerg. Da den første overraskelse havde fortaget sig, dukkede den mest nærliggende tanke op i hovedet på den orientalske monark. Han troede, at han var blevet forhekset, og han forbandede læreren for dette utiltalende bedrag. Tiden gik imidlertid, og han begyndte at blive sulten. Han besluttede sig derfor for at finde et middel livets opretholdelse i dette mærkelige land.

Efter at have vandret omkring i nogen tid traf han nogle mænd, som var ved at fælde træer i en skov, og han henvendte sig til dem og bad om hjælp. De bad ham om at give en hånd med og senere tog de ham med til den by, hvor de levede. Her boede han og arbejdede i nogle år, opsparede efterhånden penge og giftede sig til sidst med en ung enke. Sammen med hende tilbragte han mange lykkelige år i ægteskabeligt samvær. Han fik ikke mindre end 14 børn, men efter konens død skete der så mange ulykker, at han til sidst igen kom i nød og endnu engang i sin høje alder blev han brændehugger.

Da han en dag gik langs strandbredden, tog han tøjet af og dykkede ned under vandet for at tage et bad − og da han løftede hovedet og gned vandet væk fra øjnene, blev han overrasket over at se, at han befandt sig omgivet af sit gamle hof og med sin mangeårige lærer ved siden af sig − og et vandfad foran sig. Det varede længe før han forstod, at begivenhederne i alle disse år ikke havde været andet end et øjebliks drøm, der var skabt af lærerens hypnotiske påvirkning − og det eneste, han havde gjort, var hurtigt at dyppe sit hoved i vandfadet og trække det op igen.

Det er en interessant historie, men der er naturligvis intet bevis for, at den er sand. Det forholder sig imidlertid anderledes med en begivenhed, som en kendt naturvidenskabelig forsker oplevede. Han skulle uheldigvis have to tænder fjernet, og han blev bedøvet på sædvanlig måde. Da han var interesseret i parapsykologiske fænomener, besluttede han meget omhyggelig at lægge mærke til sine oplevelser under hele operationen, men da han indåndede lattergassen, kom der en så døsig tilfredshed over ham, at han glemte sin intention, og tilsyneladende faldt han i søvn.

Næste morgen stod han op og arbejdede som sædvanligt med sine videnskabelige eksperimenter, forelæste for forskellige elevhold osv., men alt sammen med en ejendommelig følelse af forøget evne og glæde. Hver forelæsning var en bemærkelsesværdig bedrift, og ethvert eksperiment førte til nye fantastiske opdagelser. På denne måde gik dag efter dag, uge efter uge i en meget lang periode, selvom den nøjagtige tid er ukendt, indtil han til sidst en dag − da han holdt en forelæsning for ”Royal Society” − blev distraheret af en deltagers forstyrrende bemærkning: ”Det er forbi nu.” Og da han vendte sig om for at se, hvad man mente, hørte han en anden stemme, der sagde: ”De er begge ude”. Så opdagede han, at han sad i tandlægestolen, og at han havde oplevet denne begivenhedsrige periode på nøjagtig fyrre sekunder. Man kan indvende, at ingen af disse tilfælde var en drøm. Men nøjagtig det samme sker i helt almindelige drømme.

En tysk forfatter, der skrev om dette emne, fortæller, hvordan han som dreng sov sammen med sin bror og drømte, at han var i en mennesketom gade, hvor han blev forfulgt af et frygteligt vildt dyr. Han styrtede af sted i stor rædsel, og han var ude af stand til at skrige, indtil han kom til en trappe, som han løb op ad. Udmattet af frygt og træthed blev han indhentet af dyret og bidt alvorligt i låret. Han vågnede med et sæt og opdagede, at hans bror havde knebet ham i låret, fordi han ville vække ham.

En anden tysk forfatter fortæller om en mand, som vågnede ved, at et skud blev affyret, og skuddet blev afslutningen på en lang drøm, hvor han var en soldat, der havde deserteret og gennemgået frygtelige oplevelser. Han var blevet taget til fange og bragt for retten, dømt og til sidst endelig skudt. Hele dette lange drama gennemlevede han i det øjeblik, hvor han blev vækket ved lyden af skuddet.

En anden beretning handler om en mand, som faldt i søvn i sin lænestol, mens han røg en cigar. Efter at have drømt om et langt begivenhedsrigt liv vågnede han og opdagede, at cigaren endnu var tændt. Og sådan kunne man fortsætte med masser af autentiske beretninger.

Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: DRØMME - C.W. Leadbeater


Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DRØMME