Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-REINKARNATION-Annie-Besant-Åndsvidenskab

REINKARNATION (1 af 11)


Reinkarnation er en naturlig del af åndsvidenskaben, og ideen vinder terræn blandt tænkende mennesker, der ønsker at studere livets og udviklingens mysterier fra en ny synsvinkel.

REINKARNATION (1 af 11)

e-Bog

REINKARNATION

 

Af Annie Besant

 

REINKARNATION-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

Du kan frit downloade e-bogen "REINKARNATION" af Annie Besant. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

REINKARNATION har været en indlysende sandhed og et fundament for milliarder af menneskers livssyn i titusinder af år. I middelalderen gled reinkarnationstanken imidlertid ud af de fleste europæeres bevidsthed, og det medførte, at denne sandhed mistede sin indflydelse på menneskets mentale og moralske holdning til stor skade for den åndelige udvikling.

Reinkarnationsprincippet har været og er stadig et selvfølgeligt og naturligt element i de fleste religioner selvom ideerne i forskellige kulturperioder er blevet opfattet og fortolket forskelligt. Trosretninger overalt i verden har til alle tider bygget på en overbevisning om livets fortsættelse efter døden – men på et tidspunkt blev denne tanke bandlyst af Kirken på trods af, at præsterne i den tidlige kristendom oplyste, at selv Kristus vil blive født igen. Kirkens correctorer bortredigerede alle informationer om reinkarnation i de kristne bibelske tekster – hvilket kan undre, når kilder i Kirken den dag i dag betragter disse skrifter som inspireret af Gud − eller endog respekterer dem som Guds egne ord.

Det er almindelig kendt, at buddhisterne lærer, at Buddha vil blive genfødt, men de færreste ved, at essæerne, farisæerne og flere blandt de jødiske lærde, gik ind for reinkarnation – og derfor kan man roligt regne med, at Jesus kendte denne lære hos jøderne. I Thomas-evangeliet − der accepteres af kristne-gnostiske grupper − siger Jesus: ”... de døde bliver født igen ...”. Naturligvis − overalt i verden har reinkarnation været en indlysende del af livsforståelsen, og i dag breder læren sig med overraskende hast i den vestlige verden – sandsynligvis fordi mere intelligente og tænkende mennesker har svært ved at se logikken i, at alt i Universet uden undtagelse er underlagt periodicitetsloven (den cykliske lov) – bortset fra mennesket. Ifølge reinkarnationstankens modstanderne er mennesket ganske vist en del af naturen − bare ikke på dette universelle område.

Reinkarnation er et naturligt begreb i østlige religioner og filosofier, men den vesterlandske selvopfattelse har vokset sig så dominerende, at den blænder for hele den øvrige verdens fortid. Denne selvforblændelse er farlig. Intellektuelt hovmod må ikke forveksles med intellektuel vækst. Opfattelsen af at ikke-vestlige mennesker generelt er uvidende, og at man intet kan lære af dem, er både primitiv og uintelligent.

Debatten om emnet er voksende − navnlig fordi reinkarnation er en naturlig og selvfølgelig del af nutidens åndsvidenskab. Derfor vinder ideen terræn blandt tænkende mennesker, der ønsker at studere livets og udviklingens mysterier fra nye synsvinkler i stedet for kritikløst at acceptere den dogmatiske opfattelse. E-bogen er et tilbud til mennesker, der ønsker at studere dette basale emne fra en åndsvidenskabelig synsvinkel.

 

R E I N K A R N A T I O N

 

Af Annie Besant

 

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

 

 Reinkarnation-e-bog-Annie-Besant-Åndsvidenskab

Annie Besant

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: REINKARNATION
 • Side 2: Reinkarnationstanken
 • Side 3: Meningen med reinkarnation
 • Side 4: Hvad er det, der reinkarnerer?
 • Side 5: Hvad er det, der ikke reinkarnerer?
 • Side 6: Reinkarnationens proces
 • Side 7: Reinkarnationens mål
 • Side 8: Reinkarnationens årsager
 • Side 9: Beviser for reinkarnation
 • Side 10: Indvendinger mod reinkarnation
 • Side 11: Afslutning

_________________________________ 

 

Indledning


Det er vanskeligt at få accept af en ny sandhed i den strøm af argumenter og modargumenter, der kendetegner nutidens debat og informationsstrøm. Men det er endnu vanskeligere at få opbakning til en sandhed, som de fleste tror, er ny, fordi den er så gammel, at de fleste har glemt den.

Hvis det var muligt at køre filmen baglæns, så man kunne se menneskehedens intellektuelle historie passere forbi, sådan at fortidens århundreder og årtusinder blev repeteret, så ville det sandsynligvis ikke gøre et større indtryk, hvis en verdensomspændende ide forsvandt i nogle få århundreder i nogle få nationer. Men når ideen, der stammer fra en fjern fortid, ignoreres af Europas intellektuelle, og europæerne nu begynder at acceptere den igen, så får ideens relative kortvarige forsvinden uforholdsmæssige proportioner.

Europas bidrag til menneskehedens intellektuelle udvikling er ganske vist omfattende og uvurderligt, men europæerne er tilbøjelige til at overvurdere deres egen betydning og til at glemme, at Europas intellektuelle indflydelse gennem nogle få århundreder reelt er meget lille, og at den europæiske indflydelse ikke er i stand til at opveje det samlede udbytte af de ikke-europæiske nationers tænkning gennem mange årtusinder.

Europas korte fortid fylder endnu så meget i europæernes bevidsthed, at de ikke er i stand til at se den i et større perspektiv og vurdere den objektivt. Den europæiske selvopfattelse har vokset sig så stor og lysende, at den blænder og skjuler hele den øvrige verdens fortid. Denne selvforblændelse er naturligvis farlig. Intellektuelt hovmod må ikke forveksles med intellektuel vækst – og det gælder både for det enkelte menneske og for den enkelte nation. Opfattelsen af at ikke-vestlige mennesker generelt er primitive og uvidende, og at man intet kan lære af dem, er både primitiv og uintelligent. Intelligente mennesker lytter først og fremmest til mennesker, der tænker anderledes end dem selv, for forskellige synsvinkler rummer potentielt muligheden for at erkende nye sider af sandheden i stedet for konstant at søge bekræftelse på den synsvinkel, man selv har valgt. Menneskets kultur, vaner, traditioner og miljø er som farvede glas. Når sandhedens hvide lys ses gennem nationens glas, farves lyset og det hvide lys opfattes som forskellige farvenuancer. Det er ikke muligt at frigøre sig fra kulturens farvede glas og se det rene og klare lys, men hvis menneskeheden i stedet forsøger at forene deres forskellige farvede lysstråler, vil de smelte sammen og blive til rent klart hvidt lys.

Reinkarnation har været en indlysende sandhed og et fundament for milliarder af menneskers livssyn i millioner af år. I middelalderen gled reinkarnationstanken imidlertid ud af de fleste europæeres bevidsthed, og det medførte, at denne sandhed mistede sin indflydelse på menneskets mentale og moralske holdning til stor skade for den åndelige udvikling. I løbet af det 19. århundrede dukkede den igen op hos flere af Vestens store tænkere, der så reinkarnation som en mulig forklaring på nogle af de problemer, der ellers savnede en logisk forklaring. Debatten om dette emne er støt og roligt vokset, og navnlig fordi reinkarnation er en naturlig og selvfølgelig del af åndsvidenskaben, har ideen vundet terræn blandt tænkende mennesker, der ønsker at studere livets og udviklingens mysterier fra nye synsvinkler i stedet for kritikløst at acceptere den anerkendte opfattelse.

Artikel-Reinkarnation-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk
Download-fil: REINKARNATION - Annie Besant


Artikel-Reinkarnation-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION