Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-REINKARNATION-Annie-Besant-Åndsvidenskab

REINKARNATION (3 af 11)


Reinkarnation er en naturlig del af åndsvidenskaben, og ideen vinder terræn blandt tænkende mennesker, der ønsker at studere livets og udviklingens mysterier fra en ny synsvinkel.

REINKARNATION (3 af 11)

Meningen med reinkarnation

 

Lad os først forsøge at få en klarere forståelse af, hvad der menes med reinkarnation. Ordet ”reinkarnation” stammer fra det latinske ”in carno” eller ”re-in-carno”, der betyder ”igen i kødet”. Det kan også oversættes til ”genfødsel”. Reinkarnation vil derfor sige, at sjælen igen “indtræder i kødet”. Med andre ord eksisterer der noget relativt vedvarende, som med mellemrum indtræder i noget relativt ikke-vedvarende. Men selve ordet afslører intet om det relativt vedvarendes og det relativt ikke-vedvarendes natur − bortset fra, at det ikke-vedvarende består af ”kød”.

Et andet ord, der nogle gange benyttes i betydningen reinkarnation, er det græske ord metempsykosis”overdragelse af sjælen til et andet legeme.” Ordet henleder opmærksomheden på den ene side af processen, for vægten lægges på sjælen − det relativt vedvarende. De to ord beskriver på en måde hele ideen, for i sammenhæng beskriver de en sjæl, der med visse intervaller indtræder i forskellige legemer af kød. Og selvom ordet sjæl ikke er klart defineret, og selvom ordets teologiske betydning er en anden, vil de fleste mennesker forstå, at ordet beskriver et liv, der er varer længere end det fysiske legemes liv.

Reinkarnation og metempsykosis er to ord, der begge forklarer, at et legeme af synligt stof er belivet af et usynligt princip, der overlever det fysiske legeme, og som efter en kortere eller længere periode efter det fysiske legemes død, igen træder ind i et nyt legeme af fast stof. Denne sandhed er måske aldrig blevet udtrykt klarere og smukkere end i Shri Krishnas berømte opmuntring til Arjuna i Bhagavad Gita:

Den Ene, som er evig, uforanderlig og ubegribelig, har iført sig legemer, som vi ved, er endelige − jeg siger dig derfor, at den, der tror, at han kan dræbe, og den, der tror, at han kan dræbes, de er begge uvidende. Han dræber ikke, ej heller kan han dræbes. Han er ikke født, ej heller kan han dø. Han hverken var eller ophører nogen sinde med at være. Ufødt, udødelig evig og uden alder, dræbes han ikke, fordi legemet slås ned. Den, der ved, at han er uforgængelig, ufødt, at hans væsen ikke kan tilintetgøres, hvordan kan dette menneske dræbe, O’ Partha − eller tilskynde nogen til at dræbe? Ligesom et menneske aflægger en gammel slidt klædning og ifører sig en ny, således aflægger et menneske, hvis bolig er legemet, det udslidte legeme og ifører sig andre og nye. Våben kan ikke fælde ham, ild ikke fortære ham, vind kan ikke udtørre ham. Uendelig er han, og han kan i sandhed hverken skades af vand eller vind − vedvarende, altgennemtrængende, bestandig, urokkelig, ældgammel, umanifesteret, utrolig, uomskiftelig kaldes han − derfor − når du kender ham som den, han er, burde du ikke sørge.[1]

Man kan derfor sige, at den esoteriske filosofis reinkarnationsteori er en påstand om, at der eksisterer et levende, individualiseret princip, som beliver og besjæler et fysisk legeme. I døden forlader dette princip det fysiske legeme, og efter en kortere eller længere periode indtræder det igen i et nyt fysisk legeme. Et menneskes liv kan derfor betragtes som en serie af liv i skiftende legemer, der er forbundet med hinanden som perler på en snor, hvor snoren symboliserer det levende princip, og perlerne repræsenterer de skiftende fysiske liv.

_________________________________

[1] Citeret fra Annie Besants oversættelse, 2. samtale 19-25 v.

_________________________________

Artikel-Reinkarnation-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk
Download-fil: REINKARNATION - Annie Besant


Artikel-Reinkarnation-Annie-Besant-Åndsvidenskab-Esoterisk
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION