Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ALKYMIENS MYSTERIER & GULDKALVEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-Ove-von-Spaeth

ALKYMIENS MYSTERIER & GULDKALVEN (14 af 14)


Hvorfor tvang Moses israelitterne til at drikke guldstøv fra guldkalven? Var det en straf, eller var det udtryk for alkymisk indsigt?

ALKYMIENS MYSTERIER & GULDKALVEN (14 af 14)

Jung − alkymiproces som indre indvielser

 

Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-21-Ove-von-Spaeth

Carl Gustav Jung (1875–1961) udforskede drømmenes verden,
mytologi, verdensreligioner, Østens og Vestens filosofier
og alkymien, samt astrologi, sociologi, litteratur og kunstarterne.

 

Idéen om alkymisternes 'Store Værk' går langt tilbage i historien. En sen brug af udtrykket var meget fremme i alkymien i middelalderens Europa − og det refererer både til en succesrig afslutning af transmutationen af et grundelement til guld eller til skabelse af "de vises sten" − og til personlig transmutation. Sidstnævnte fænomen blev på ny studeret og meget diskuteret af den svejtsiske psykiater, medgrundlægger af analytisk psykologi, og enestående og indflydelsesrige tænker, Carl Gustav Jung (1875–1961).

Alkymisterne kaldte ofte udøvelsen af deres kunst for magnum opus, der er latin for 'det store værk'. Det refererer til processen af deres selvskabte mentale og åndelige transformation.

C.G. Jung udforskede drømmenes verden, mytologi, verdensreligioner, Østens og Vestens filosofier og alkymien, samt astrologi, sociologi, litteratur og kunstarterne. Blandt hans mest bemærkelsesværdige bidrag er hans koncept for den jungianske arketypologi − det kollektive ubevidste og hans teori om synkronicitet.

I det hele taget betragtede Jung alkymien og dens hermetiske tradition som et led, der forbandt mysterierne og antikkens gnosticisme samt nutidens dybdepsykologi. Han observerede, at bevidsthedens møde med symbolerne, der kommer fra det ubevidste, beriger livet og fremmer psykologisk udvikling. Jung anså denne psykiske vækst- og modningsproces − som han kaldte "individuationsprocessen" − for at være uhyre vigtig for mennesket, og i sidste ende for det moderne samfund.

 

Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-22-Ove-von-Spaeth

 

Emner fra alkymien optræder i psyken som en del af et reservoir af mytologiske billeder, som optræder i personens drømme. Derfor fortolkede Jung alkymiens tekster med vendinger fra sin analytiske psykologi. De var et middel til individuation, som var helt i overensstemmelse med de gamle manuskripter eksempelvis oldtidens gnostikeres omtale af, at den alkymistiske proces − frem til en vellykket fuldendelse af transmutationen af et grundmetal til guld eller frembringelse af "de vises sten" − tilsyneladende forbedrede alkymistens sind og ånd.

Følgende fremragende udtalelse af C.G. Jung, kan bl.a. netop demonstrere hvordan det åndelige kan rummes i almindelig forskning.[1] Jungs udtalelse viser et dybt seriøst forhold til sand videnskab:

 

"… Livets irrationelle fuldkommenhed har lært mig ikke at kassere noget, selv hvis det går imod alle teorier − i bedste fald så kortlivede − eller på anden måde giver adgang til en ikke-øjeblikkelig forklaring."

 

Jung lagde vægt på forståelse af, at verden rummer guddommeligt lys med liv. Han gav også udtryk for − næsten som den gamle filosofi fra Indien eller buddhistisk lære − i sin bog: Mysterium Coniunctionis, an Inquiry Into the Separation and Synthesis of Psychic Opposites in Alchemy (1956) − at det kollektive ubevidste ikke bare omfattede psykologien for mennesket, men for hele Universet.

 

Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-23-Ove-von-Spaeth

 

 

_________________________________

[1] McGuire & Hull, red.: C.G. Jung Speaking. Interviews and Encounters, 1978

_________________________________

Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses" kan frit downloades fra VisdomsNettet:

Link til e-bog: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER

Link til e-bog: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN

Link til e-bog: DEN FORSVUNDE TRONARVING

Link til e-bog: DEN HEMMELIGE RELIGION

Link til e-bog: PROFETEN SOM UKENDT GENI

_________________________________

Ove von Spaeth
forfatter & forsker
Artiklen indeholder uddrag fra Ove von Spaeths bog
Den Hemmelige Religion fra serien Attentatet på Moses.
Yderligere information: www.moses-egypt.net

_________________________________

Artikel-Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-Ove-von-Spaeth
Download-fil: ALKYMIENS MYSTERIER & GULDKALVEN - Ove von Spaeth


Artikel-Alkymiens-mysterier-&-Guldkalven-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: ALKYMIENS MYSTERIER & GULDKALVEN