Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

WESAK-LEGENDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Wesak-legenden

WESAK-LEGENDEN (3 af 5)


Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at ingen pris er høj at betale med henblik på at være til nytte for Hierarkiet ved fuldmånen under Wesak-ceremonien.

WESAK-LEGENDEN (3 af 5)

Manuen, Kristus

og Mahachohanen

 

Lidt senere dukker de tre oplyste mestre op i deres æteriske legemer og står foran den store sten med ansigterne vendt mod nordøst. Det er Manuen, Kristus og Mahachohanen. De står i dyb stilhed, og mestrene og de indviede stiller sig i rangorden bag disse ophøjede herrer.

På et tegn danner de ophøjede medlemmer af Hierarkiet tre koncentriske cirkler. De yngste medlemmer står i den yderste. De begynder at synge. Efterhånden som den monotone mantriske sang intensiveres og bliver mere rytmisk, materialiserer de æteriske besøgende sig. En lysende skikkelse materialiserer sig midt i cirklen. Han har flere navne: Maitreya Buddha, Bodhisattvaen eller Kristus − Fredens og kærlighedens herre. Han er lærer for det planetariske hierarkis mestre, der skal gennemføre den guddommelige hensigt på planeten og føre menneskeheden “fra mørke til lys − fra det uvirkelige til det virkelige − fra død til udødelighed − fra kaos til skønhed.”

 

Wesak-legenden-04

 

Kristus står midt i cirklen, klædt i en lysende hvid kjortel. I hånden bærer han den kraftstav, han fik af "Den Gamle af Dage" til denne lejlighed. Denne specielle stav er brændpunkt for de kræfter som Planetlogos − Verdens herre − udsender. Ingen mester må røre kraftstaven bortset fra Kristus − mestrenes mester. Normalt opbevares den af Verdens Herre i Shamballa, og så vidt man ved, er Wesak-ceremonien den eneste lejlighed, hvor den ikke er i hans varetægt. Kraftstaven er ca. 60 cm lang og 5 cm i diameter, og i hver ende er der en stor kugleformet diamant med en kegle, der har den smukkeste lysende blå og orange gennemsigtige stråleglans − som en intenst brændende flamme. De indviede står i to cirkler med ansigterne vendt mod Kristus, som står i midten, og da Kristus bliver mere synlig, bøjer de sig alle mod ham og intonerer et hilsende mantra.

Den yderste cirkel bliver stående, men de to inderste cirkler ændrer sig til en korsform med Kristus i centrum. Igen bevæger en kraftfuld rytmisk sang de tilstedeværendes hjerte og sjæl, og der strømmer mere glæde, fred og velsignelse ud over mængden. Den næste bevægelse medfører, at der dannes en trekant i cirklen, og Kristus går fremad og stiller sig i trekantens toppunkt. Han står lige ved stenen og lægger respektfuldt kraftstaven på den. På stenen står en smuk krystalskål med gyldne udsmykninger. Den er fyldt med det reneste, klareste vand. Alterstenens sider er dækket af smukke flettede blomstrende lotuskranse, der hænger ned over siderne.

Derefter bevæger mestrene sig igen og danner en trekant med en oval på hver af de tre sider, og de tre ovaler griber ind i hinanden i trekantens centrum, hvor Kristus står.

Den næste bevægelse danner en sekstakket stjerne, og derefter Kristi stjerne − den femtakkede stjerne. Kristus står i stjernens top nær ved stenen. I det højre punkt står Manuen, og i det venstre står civilisationens herre, Mahachohanen. En mester står i midten, og to andre står i stjernens to nederste spidser. På dette tidspunkt skaber den intense rytmiske mantriske sang en kraftig spænding i folkemængden, og samtlige tilstedeværende i dalen smelter sammen til en forventningsfuld helhed som er parat. Kristus siger, idet han tager kraftstaven fra stenen og løfter den op over sit hoved:

 

Vi er parat, Herre - kom!

Artikel-Wesak-legenden-Meditation
Download-fil: WESAK-LEGENDEN


Artikel-Wesak-legenden-Meditation
Læsefil med vendbare sider: WESAK-LEGENDEN