Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VANDBÆRERENS TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen

VANDBÆRERENS TIDSALDER (6 af 8)


Menneskeheden er på vej ind i en ny tidsalder, hvor gruppebevidsthed finder sammen på tværs af alle religiøse og racemæssige skel.

VANDBÆRERENS TIDSALDER (6 af 8)

Den 7. stråle

 

Vandbærerens-tidsalder-10

 

Siden 1675 har 7. stråle været tiltagende, og den har skabt en række virkninger i menneskets bevidsthed. 6. stråle påvirkede især menneskets følelsesliv, men 7. stråle påvirker menneskets materielle verden − herunder kroppen og dens elektriske energifelt.

Strålen kaldes noget kryptisk for ”ceremoniel magi”. Det betyder, at kvaliteten vil give større indsigt i de magiske virkninger, som religiøse ceremonier har på bevidsthedslivet samt en større evne til at samarbejde med åndelige kræfter. Men 7. stråle er også strålen, som skaber lov, orden og organisationsdannelse på det fysiske plan. Dvs. at skabe samfundsstrukturer på grundlag af oplyst lovgivning, som afspejler de humanitære, etiske og moralske værdier, som er ceremoniel praksis på nationalt plan. Oplyst lovgivning skaber de daglige ritualer og arbejdsgange, som i praksis manifesterer rigtige menneskelige relationer. Et effektivt administrationsapparat, god ledelse og retfærdig lovgivning, som regulerer den kollektive adfærd, er vigtige forhold, der udgør forskellen på I-lande og U-lande. 7. stråle forener idealer og praksis og tilpasser formen, så den afspejler de åndelige idéer.

Ceremoniel magi betyder også, at menneskeheden vil indlede et direkte samarbejde med formernes bygmestre – devaerne. Det er et samarbejde, der er baseret på en viden om, at livets mindste dele – atomerne − er levende skabninger, som kan manipuleres (magi), og på den måde vil nye og hensigtsmæssige egenskaber − f.eks. inden for kemi − opstå. Alkymisterne er nutidens naturvidenskabelige forskere, som på det fysiske plan ændrer grundstoffernes egenskaber. På et tidspunkt vil de trænge så dybt ind i formens verden, at de vil være i stand til at bevise sjælens eksistens.

 

Vandbærerens-tidsalder-11

 

Teknologien og navnlig kommunikationsteknologien har revolutioneret verden. Mange oplever det som en verdsliggørelse af menneskets verden, men i praksis er det kulminationen på åndelig styrke. I nutiden er der fysisk set én verden og én menneskehed, og det er en virkelighed, der uundgåeligt vil forplante sig til menneskeheden, sådan at menneskeheden også kulturelt set kan omfavne hinanden.

Videnskab er 7. stråles store gave til menneskeheden og ikke kun i naturvidenskabelig betydning. Åndsvidenskaben vil brede sig og hente stadig større støtte i fysikken, som dokumenterer teorierne om, at alt er energi i bevægelse, der kan påvirkes via tankens kraft.

7. stråles primære indflydelse i de næste ca. 2.250 år vil være at skabe en udbredt universalisme i verden. Den vil farve alle aspekter af menneskelivet − som f.eks. international lovgivning, sammenslutninger og fusioner. 7. stråles indflydelse vil ikke kulminere i en egentlig verdensregering, men resultere i at menneskeheden i stigende grad opretter en række internationale sammenslutninger, der ganske vist bevarer den nationale selvbestemmelse og det kulturelle særpræg, men samtidig regulerer lovgivningen i alle nationer, så alle nationale befolkningsgrupper får del i de universelle menneskerettigheder.

 

Vandbærerens-tidsalder-12

 

Holisme og helhedstænkning vil brede sig, fordi det er en tænkemåde, der er løsningen på menneskehedens problemer i en global verden. Fremtidens unge vil i højere grad tænke gruppebevidst. De vil forlade den individuelle, nationalistiske og egoistiske tilgang, fordi de anerkender den synergieffekt, der opstår i en gruppe af selvbevidste mennesker, som arbejder med samme målsætning. Det er en udvikling, der er i gang. Aldrig før har menneskeheden formået at samarbejde så tæt på tværs af alle skel. De mange konferencer og sammenslutninger er et bevis på denne kendsgerning.

7. stråle vil skabe syntese og fusion overalt i verden. Derfor vil mennesket fortsat − og i højere grad end hidtil − kunne se enheden bag alle ideologierne, videnskaberne og menneskene.

Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Download-fil: VANDBÆRERENS TIDSALDER - Kenneth Sørensen


Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: VANDBÆRERENS TIDSALDER