Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VANDBÆRERENS TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen

VANDBÆRERENS TIDSALDER (4 af 8)


Menneskeheden er på vej ind i en ny tidsalder, hvor gruppebevidsthed finder sammen på tværs af alle religiøse og racemæssige skel.

VANDBÆRERENS TIDSALDER (4 af 8)

Historisk tid

 

I de seneste ca. 2.000 år har den overordnede ”grundtone” for Fiskenes tidsalder været 6. stråle (forklares senere). Kvaliteten har påvirket livet på Jorden, og den har i særlig grad medvirket til at skabe det, der kaldes den vestlige civilisation. Historie og civilisation er − set i et esoterisk perspektiv − menneskehedens cykliske reaktion på indstrømmende højere energier.

Det, der kendetegner menneskehedens udvikling, er, at den udvikler sig i spring. Historien kan iagttages fra en idéhistorisk synsvinkel, og det afslører, at de store historiske begivenheder på Jorden er udtryk og reaktion på de samme bagvedliggende idéer. Den franske revolution og den amerikanske uafhængighedskrig er eksempler på historiske og idémæssige sammenfald. Begge handlede om borgerlige frihedsbegreber, der afløste adelens dominans.

 

Vandbærerens-tidsalder-07

Uranus

 

På det tidspunkt var 7. stråle (forklares senere) og Vandbærerens tidsalder tiltagende, og man opdagede planeten Uranus, der bl.a. formidler frigørende idéer gennem 7. stråle. Der vil altid være et sammenfald mellem opdagelsen af en ny planet og bestemte historiske begivenheder, som knytter sig til planetens aktivitetsområde. Civilisationer fødes, vokser, kulminerer, degenererer og forsvinder. Det er der historiske beviser for, og det afslører en grundlæggende lov vedr. planetsystemet. Alle livsformer er underlagt periodicitetsloven eller cyklisk opståen, kulmination og tilbagetrækning.

Selv om en stråle i en tidsperiode er dominerende, er alle stråler altid tilstede og tilgængelige. En anden faktor, der har stor betydning, er, at menneskehedens udvikling ikke alene afgøres af strålepåvirkninger. Store grupper af sjæle, der er farvet af den samme stråle, inkarnerer i den tidsperiode, hvor deres sjælsstråle er i aktivitet. Åndsvidenskaben oplyser, at der eksisterer ca. 60 milliarder sjæle, som er fordelt på de syv stråler. 6. stråle sjæle har ofte været i inkarnation i de seneste 2.000 år, men nu er det 7. stråle sjæle, der inkarnerer i tiltagende omfang, og de afløser 6. stråle sjælene, fordi 7. stråle er tiltagende som et aspekt af Planen.

Hvis man ønsker at forstå, hvorfor fuldmånemeditation er fremtidens metode til at forstå Planen, så må man forstå de energimæssige ændringer, der sker i Vandbærerens tidsalder. Det ligger uden for artiklens rammer at beskrive de mange forskellige strålevirkninger og indflydelser i Vandbærerens tidsalder, og derfor gives der kun en kort introduktion til de primære påvirkninger i henholdsvis Fiskenes og Vandbærerens tidsalder. Det er på en måde et svar på, hvor menneskeheden kommer fra, og hvor den er på vej hen.

Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Download-fil: VANDBÆRERENS TIDSALDER - Kenneth Sørensen


Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: VANDBÆRERENS TIDSALDER