Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VANDBÆRERENS TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen

VANDBÆRERENS TIDSALDER (5 af 8)


Menneskeheden er på vej ind i en ny tidsalder, hvor gruppebevidsthed finder sammen på tværs af alle religiøse og racemæssige skel.

VANDBÆRERENS TIDSALDER (5 af 8)

Den 6. stråle

 

Vandbærerens-tidsalder-08

 

6. stråle kaldes strålen for abstrakt hengivenhed. Den har især præget den kristne og muslimske religion, og dens primære virkning har været udviklingen af intelligensprincippet i mennesket og massemodtagelighed for viden. Abstrakt hengivenhed udvikler evnen til at se idealernes verden. Kristendommens betoning af idealisme udtrykt som næstekærlighed, tjeneste og tilgivelse har givet menneskeheden en række nye idealer, der har været med til at forme civilisationen. 6. stråle har skabt en forståelse for idealer blandt de brede befolkningsgrupper. Ofte har idealerne været formuleret i dogmatiske læresætninger, og der blev stillet krav om, at de troende skulle følge dem blindt. Det har været en nødvendig uddannelsesproces for en relativ ung og uoplyst menneskehed.

Hengivenhed har været den grundlæggende drivkraft bag mennesket i Fiskenes tidsalder, og uanset om målet for hengivenheden har været fokuseret på at stifte familie, erhverve sig penge, opnå popularitet, indfri ambitioner – åndelige eller verdslige – eller ethvert andet mål, så har menneskets hengivenhed investeret alt, hvad det har, for at opnå målet. 6. stråle har − selv om den har udviklet intelligensprincippet i mennesket − haft en primær virkning på følelseslivet. Målet har været forædling af menneskets følelsesliv via idealet om opofrelse. De oplyste historiske mystikere er blomsten på udviklingen af 6. stråle.

De religiøse institutioner har været blandt de forløbne 2.000 års væsentligste dannelsesinstitutioner. De har bidraget til at skabe nutidens uddannelsesinstitutioner − hvis man ellers ser bort fra de sidste 300 år, hvor kirken som institution i høj grad har medvirket til at modarbejde menneskets fremskridt − specielt på det naturvidenskabelige område. Offervilje og hengivenhed over for det åndelige mål har i tidens løb elimineret de gamle materialistiske værdier. Det, man i nutiden kalder materialisme, er for intet at regne i sammenligning med det, der var gældende for 2.000 år siden. På det tidspunkt kendte menneskeheden stort set ikke til idealisme. Materialismen var derfor fremherskende.

Vandbærerens-tidsalder-096. stråle har også udviklet individualismen via kristendommen, og det er sket ved at betone medmenneskets eller næstens betydning. Med udviklingen af tænkeevnen og den tiltagende virkning fra 6. stråle kom også separatismen, nationalismen og sekterismen. Det var nødvendige trin, der skulle sikre, at der også i den brede befolkning blev udviklet selvbevidste mennesker, grupper og nationer − noget der var forholdsvis ukendt for 2.000 år siden.

De negative sider af 6. stråle har været blind fanatisme, der er årsag til grusomhed, dæmoniseringen af stof og legeme (det syndige kødelige menneske), snæversyn og konservatisme.

Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Download-fil: VANDBÆRERENS TIDSALDER - Kenneth Sørensen


Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: VANDBÆRERENS TIDSALDER