Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Indvielse-Djwhal-Khul

INDVIELSE (6 af 7)


Mestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

INDVIELSE (6 af 7)

Mesterens problem

 

Indvielse-06-Djwhal-Khul

 

Når en neofyt første gang henvender sig til en mester og anmoder om den træning, som er nødvendig forud for indvielsen, hvad tror man så, der er mesterens problem? Udgangspunktet er, at mesteren kender sin discipel godt, at han er overbevist om disciplens oprigtighed, og at anmodningen er hensigtsmæssig. Udgangspunktet er også, at man erkender, at den såkaldte ”anmodning” består af kvaliteten af det liv, der leves, det tjenestearbejde, der udføres, og tilstedeværelsen af et oplyst sind – oplyst via en klar sjælskontakt i et vist omfang.

Mesterens problem er at lære disciplen at stabilisere relationen mellem sjæl og legeme, sådan at der efter behov kan skabes kontakt mellem dem. Astrallegemet repræsenterer ikke en større forhindring, og via sjælskontakten kan der let skabes en relation til Hierarkiet og dets hensigt og ressourcer. For det andet nævnes energiens art og dens intelligente anvendelse via en integreret personlighed.

Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Download-fil: INDVIELSE - Djwhal Khul


Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: INDVIELSE