Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Indvielse-Djwhal-Khul

INDVIELSE (2 af 7)


Mestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

INDVIELSE (2 af 7)

På tærsklen til åbenbaring

 

Indvielse-02-Djwhal-Khul

 

Indvielse kan måske defineres som et øjebliks krise, hvor bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring. Sjælens krav og mesterens forslag kan muligvis opfattes, som om de er i konflikt med tid og rum, og fokuseret i personligheden eller i det lavere menneske. I situationen vil man opleve et voldsomt spændingsfelt imellem modsætningernes par. Spændingsfeltet eller selve anstrengelsens fokus findes i disciplen, ”som befinder sig ved midtvejspunktet”. Vil disciplen respondere bevidst på trækket oppefra og gå videre til nye og højere områder med mulighed for åndelige erfaringer, eller vil disciplen falde tilbage i tidens og rummets blændværk og ind i det personlige livs slaveri? Vil disciplen opretholde en afbalanceret og rolig tilstand, hvor hverken den højere mulighed eller det lavere træk påvirker? Det er en af de tre tilstande, der skal karakterisere disciplen og afløse en følelsesmæssigt svingende og usikker oplevelse, hvor disciplen svinger mellem den højere og den lavere beslutsomhed.

Det er i forbindelse med den proces, at mesteren træder til. Mesteren kan reelt intet gøre, for det er disciplens eget problem. Mesteren kan kun forsøge at intensivere sjælen i dens ønske ved at bruge tankens kraft målrettet. Personligheden kan heller ikke gøre noget, for på det tidspunkt fungerer både det fysiske legeme og astrallegemet simpelthen som robotter, der opmærksomme afventer disciplens afgørelse fra mentallegemet. Det er kun disciplen, der kan fungere bevidst på mentalplanet i overgangstilstanden. I samme øjeblik disciplen gør det, er terningerne kastet. Enten bevæger disciplen sig fremad mod lysets dør, hvor mesteren tager disciplen i hånden, og hvor nærværelsens engel bliver magtfuld og aktiv på en måde, som det ikke er muligt at beskrive. Eller også falder disciplen midlertidigt tilbage til det lavere menneskes livsbetingelser.

Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Download-fil: INDVIELSE - Djwhal Khul


Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: INDVIELSE