Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Indvielse-Djwhal-Khul

INDVIELSE (7 af 7)


Mestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

INDVIELSE (7 af 7)

Indre orientering og ydmyghed

 

Indvielse-07-Djwhal-Khul

 

Indre orientering

Det er vigtigt, at alle forstår én ting inden man påtager sig at samarbejde med mesteren. I en discipelgruppe (som den mesteren Djwhal Khul arbejdede med) har de fleste allerede taget 1. indvielse og er i gang med forberedelserne til en af de senere indvielser. Der er ikke noget overraskende i udtalelsen og heller ingen speciel grund til begejstring eller glæde. Et stort antal af verdens aspiranter viser – via deres åbenhed over for åndelige spørgsmål, gennem intensiteten af deres aspiration og deres kamp for at være gode, selvopofrende og víse − at den iboende Kristus lever i dem og er til stede i deres hjerter. Indvielsen med ”åndelig forankring på det fysiske plan” (som 1. indvielse eller ”fødslen i Betlehem” nogle gange kaldes), har tusindvis allerede gennemgået, og de fortsætter oprigtigt og med sikre skridt fremad på vejen. Vær opmærksom på, at der kan gå mange, mange liv mellem 1. og 2. indvielse – lange, lange mellemstadier med langsom og næsten umærkelig vækst. De er på ingen måde enestående eller langt foran verdens senioraspiranter, og det er en grund til opmuntring og ydmyghed. Det er naturligvis ikke hensigten at tale om, hvem der forberedes til bestemte indvielser. Det er noget, som hver enkelt må opdage ved egen kraft. Det er et spørgsmål om indre orientering og ikke et spørgsmål om ydre information.

 

Indvielse-08-Djwhal-Khul

 

Ydmyghed

Der er et punkt, som vedrører de første tre indvielser, der skal omtales her. Indvielserne skal ikke nødvendigvis altid tages i det fysiske legeme og på det fysiske plan, for på den måde at afsløre den indviedes bevidsthed både via tankesindet og hjernen. Det er et punkt, som ikke understreges tilstrækkeligt, og som af og til afvises.

Det er derfor vigtigt at pointere − med al den klarhed og styrke, der er til rådighed − den absolutte nødvendighed af ydmyghed og den konstante gentagelse af ydmyghed. Der hentydes ikke til et mindreværdskompleks, men til en kontrolleret sans for de rigtige proportioner, som udstyrer ejeren med et afbalanceret syn på sig selv, sin ansvarlighed og arbejdet i livet. Det vil, når det er til stede, gøre det muligt at iagttage sig selv og de muligheder, der viser sig, med samme grad af lidenskabsløshed.

Sand ydmyghed er baseret på kendsgerninger, på vision og på tidspres. Det er en ledetråd, og der skal tænkes dybt over de tre grundpiller til en højere personlighedsholdning, som skal fastholdes og demonstreres forud for hver indvielse. Det er en påmindelse om, at der altid skal være ydmyghed i den sande visions nærvær.

Alice A. Bailey: Discipleship in the New Age, Vol. 1, pp. 91-96

 

Indvielse-09-Djwhal-Khul

 

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Download-fil: INDVIELSE - Djwhal Khul


Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: INDVIELSE