Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Indvielse-Djwhal-Khul

INDVIELSE (3 af 7)


Mestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

INDVIELSE (3 af 7)

Enten eller

 

Indvielse-03-Djwhal-Khul

 

Blændværk og maya[1] hviler igen over disciplen, og ”tærsklens vogter”[2] stiller sig mellem disciplen og lyset fra den åbne dør og fortsætter sin aktivitet. Enten vågner disciplen pludseligt op til en større forståelse af virkeligheden og en dybere forståelse af den guddommelige plan og disciplens rolle i den, eller også lukker ”Jordens slør” sig over disciplens hoved. Visionen blegner, og disciplen vender tilbage til et liv som et almindeligt menneske − sandsynligvis i resten af den inkarnation, hvor muligheden for indvielse opstod. Hvis disciplen i stedet går fremad og passerer gennem den åbne dør, så vil (afhængig af hvilken indvielse, det handler om), åbenbaringen ske og det samme gælder konsekvenserne af åbenbaringen. Åbenbaringen vil ikke være en åbenbaring af muligheder. Der er tale om en håndgribelig oplevelse, som resulterer i udvikling af nye kræfter og evner, og en erkendelse af nye former og områder for tjenestearbejde. Kræfterne er betinget af fortidens udvikling, indflydelsen fra evnerne og friheden til at ”bevæge sig inden for Hierarkiets grænser”, som rækker langt ud over, hvad disciplen har drømt om som muligt. Nye hierarkiske kontakter er nu mulige, nyt ansvar lægges på disciplens skuldre, og nye ”magtfulde områder” står til rådighed til brug i verdenstjeneste.

 

 

 

_________________________________

[1] Maya betyder identifikation med det ydre − dvs. identifikation med menneskets legemer (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme) i stedet for med det, mennesket i virkeligheden er – sjælen.

[2] Tærsklens vogter er et åndsvidenskabeligt begreb, der er en betegnelse for summen af den lavere naturs kræfter, som den til enhver tid kommer til udtryk i personligheden på udviklingsvejen.

_________________________________

Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Download-fil: INDVIELSE - Djwhal Khul


Artikel-Indvielse-Djwhal-Khul
Læsefil med vendbare sider: INDVIELSE