Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHATMAER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahatmaer-N-Sri-Ram

MAHATMAER (3 af 7)


Forfatteren fortæller om A.P. Sinnett og hans brevveksling med de ophøjede skikkelser, der senere blev kendt som mahatmaerne – mestrene eller adepterne.

MAHATMAER (3 af 7)

Ordene "mahatma", "mester"

og "nirmanakaya"

 

Mahatmaer-03-N-Sri-Ram

Mahatma Gandhi betyder “Gandhi, den store sjæl”

 

Ordet "mahatma"

”Mahatma” er et ord, som især er benyttet i Indien. Det betyder ”stor sjæl”, men det er også blevet brugt om mennesker, der har iøjnefaldende personlige svagheder, selvom de lever et ikke-materialistisk liv, og derfor har ordet mahatma også fået en anden betydning, end den oprindelige. Mange helt almindelige mennesker, der måske i nogle tilfælde ligefrem er usympatiske og grove, går i Indien for at være mahatmaer. Betegnelsen er et sanskritord, der betyder noget i retning af en ”helgen”. Normalt var helgener – med meget få undtagelser − langt fra fuldkomne. De kæmpede hele tiden mod forskellige fristelser, og flere af dem talte helt åbent om deres kampe og svagheder.

 

Mahatmaer-04-N-Sri-Ram

Mesteren Jesus med sine disciple

 

Ordet ”mester”

Når man bruger ordet ”mester”, betyder det én, der har disciple. Det blev brugt i forbindelse med Kristus, der blev omtalt som mesteren. Ordet mester er efterhånden kommet til at betyde et ideal eller en leder. I den teosofiske litteratur fik ordet ofte samme betydning som sanskritordet ”guru”,[1] der betyder ”åndelig lærer”. Når et menneske kaldes en åndelig lærer, er det interessant at tilføje: ”Hvad menes der med åndelig?” Er det et menneske, der er i stand til at vise vejen til virkeligheden i dens højeste betydning? …

 

Mahatmaer-05-N-Sri-Ram

 

”Nirmanakayaer”

Nogle adepter har ikke et fysisk legeme, men opholder sig på de indre eksistensplaner og hjælper menneskeheden via de energier, de skaber og udstråler. Buddhister kalder dem for ”nirmanakayaer”. Det er en betegnelse, man også finder i Den Hemmelige Lære af H.P. Blavatsky. Selvom nirmanakayaerne ikke har fysisk form, er det alligevel muligt at kontakte dem på de indre planer – dvs. astralplanet eller mentalplanet, som de kaldes i åndsvidenskaben. Nirmanakayaerne kan, når der er behov for det, skabe sig en form, der passer til dem og udtrykker deres natur.

 

 

_________________________________

[1] Ordet "guru" stammer fra sanskritordet "gur", som betyder "at opløfte". En guru er en “lærer” – navnlig i betydningen “en åndelig lærer”. En guru er en indviet, der underviser disciple for at føre dem videre på den åndelige udviklingsvej. Ifølge Paramahansa Yogananda betyder guru "fordriver af mørket". "Gu" = mørke og "ru" = fordriver af.

_________________________________

Artikel-Mahatmaer-N-Sri-Ram
Download-fil: MAHATMAER - N. Sri Ram


Artikel-Mahatmaer-N-Sri-Ram
Læsefil med vendbare sider: MAHATMAER