Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MAHATMAER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mahatmaer-N-Sri-Ram

MAHATMAER (2 af 7)


Forfatteren fortæller om A.P. Sinnett og hans brevveksling med de ophøjede skikkelser, der senere blev kendt som mahatmaerne – mestrene eller adepterne.

MAHATMAER (2 af 7)

Den overmenneskelige tilstand

 

Mahatmaer-02-N-Sri-Ram

 

Der er skrevet esoterisk litteratur om emnet, men som herren Buddha sagde, er det ikke muligt for gennemsnitsmenneskets intellekt at forestille sig den tilstand, han kaldte nirvana, selvom alle buddhister betragter den som menneskets højeste og endelige mål. I buddhismens bøger er der hentydninger til nirvana i generelle vendinger – f.eks. ”en overjordisk fred og lyksalighed” eller ”frihed fra al modgang og sorg”.

På samme måde er det kun muligt på en meget generel måde at forstå, hvad en mester er, og hvad der er grundlaget for mesterens viden og evner. De betegnelser, der bruges om dem, afslører karakteren af deres natur og understreger de mest dominerende aspekter, men kun i den udstrækning, man er i stand til at forstå dem.

Ordet ”adept” før og nu

Ordet ”adept” betyder ”oplyst” eller ”indsigtsfuld” – særligt i relation til åndsvidenskab. I begyndelsen brugte H.P. Blavatsky betegnelsen temmelig frit. Hun taler nogle steder om ”indviede adepter”, og hentyder samtidig til mennesker, som endnu ikke er parate til ”indvielse”. ”Indvielse” er et ord, der både betyder indføring i de esoteriske mysterier og begyndelsen til en bevidsthedsudvidelse ved hjælp af metoder, der fører til en fuldstændig forandring af menneskets indre natur.

Hun taler også om adepter på ”venstrehåndsvejen”.[1] Det viser, at der kan være andre, som måske har stor indsigt i bestemte områder som f.eks. magi, men som følger en forkert udviklingsvej. Ordet adept blev derfor i begyndelsen brugt i en anden betydning end i den senere esoteriske litteratur. I nutiden betyder adept noget andet og mere end et menneske, der har stor indsigt i åndsvidenskab, eller som er i stand til at manipulere med metafysiske kræfter.

 

 

_________________________________

[1] Venstrehåndsvejen er betegnelsen for den udviklingsvej, der modarbejder planetens og menneskehedens evolution, og dermed symboliserer venstrehåndsvejen modstand og det ondes princip.

_________________________________

Artikel-Mahatmaer-N-Sri-Ram
Download-fil: MAHATMAER - N. Sri Ram


Artikel-Mahatmaer-N-Sri-Ram
Læsefil med vendbare sider: MAHATMAER