Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

RELIGION & RELIGIØSITET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Religion-&-Religiøsitet-Erik-Ansvang

RELIGION & RELIGIØSITET (9 af 9)


Der er forskel på religion og religiøsitet. Religiøsitet er menneskets søgen efter Gud. Religion er forestillinger om, hvordan man finder vejen til Gud.

RELIGION & RELIGIØSITET (9 af 9)

Metafysiske evner

 

Religion-&-Religiøsitet-12-Erik-Ansvang

 

Åndsvidenskaben oplyser, at i fremtiden vil et stigende antal mennesker, kunne se metafysiske farver, for eksempel når der spilles musik. Disse fænomener har ikke særlig betydning, men de bidrager alligevel til at vise en vækst i udviklingen, fordi det, som er uhørligt eller usynligt for mennesker i almindelighed, høres og ses af stadig flere.

Det er interessant at se, at der for tiden fødes et betydeligt antal mennesker med specielle evner. I virkeligheden er næsten ethvert menneske i besiddelse af metafysiske evner, hvis de bringes i trance. I trancen træder det indre liv tydeligere frem, mens det ydre liv træder i baggrunden. Mennesker i hypnotisk trance kan se på lang afstand og høre på lang afstand. I nutiden optræder disse evner som naturlige hos stadig flere.

Det vil medføre, at det finere stofs verdener vil blive udforsket, og efterhånden vil de postulater om indre bevidsthedstilstande og eksistensplaner, som åndsvidenskaben og religionerne har opfordret menneskeheden til at tro på, blive verificeret gennem naturvidenskabens eksperimenter. Åndsvi­den­skaben er blot en form for videnskab, der begynder oppe fra eller inde fra, idet den tager udgangspunkt i udviklingen af menneskets ånd i modsætning til naturvidenskaben, der begynder nede fra eller ude fra med udgangspunkt i det fysiske legeme og den fysiske natur.

Mennesker med et esoterisk livssyn, der er baseret på åndsvidenskabens iagttagelser, anvender deres viden til verdenstjeneste og til at fremskynde menneskehedens udvikling for at løfte den lidt nærmere til lysets store kilder. Det er kun muligt at finde ånden i sit indre ved at beherske tænkeevnen. Tænkeevnen skal blive et redskab for sjælens vilje ved at lære at beherske begærnaturen, som også skal underordnes viljen. Og derfor kan man læse i et gammelt skrift, at:

 

" – kun i sansernes fred og sindets ro

kan mennesket få et glimt af sjælens billede."

 

Esoterikeren ser desuden Gud i ethvert andet menneske. Og efterhånden som det guddommelige i det enkelte menneske udfolder sig, vil menneskeheden trin for trin klatrer op ad den høje stige, der fører fra det laveste til det højeste. Gradvis vokser verden i skønhed, for alle er evige som Gud selv − og for det evige eksisterer hverken tid eller rum.

Ud af disse erkendelser vil der vokse en ny religiøsitet og en ny verdensreligion, som vil gennemstrømme alle aspekter af menneskelivet i Den Nye Tidsalder.

 

Religion-&-Religiøsitet-13-Erik-Ansvang

Artikel-Religion-&-Religiøsitet-Erik-Ansvang
Download-fil: RELIGION & RELIGIØSITET - Erik Ansvang


Artikel-Religion-&-Religiøsitet-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: RELIGION & RELIGIØSITET