Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING (2 af 5)


Menneskets tænkeevne udvikler sig. Engang tænkte mennesket analogisk. I dag tænker man analytisk. Fremtidens tænkning bliver en syntese af de to.

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING (2 af 5)

Fra mikrokosmos til makrokosmos

 

Symbolsproget er et åndeligt sprog. Det giver form til det formløse. Det har altid eksisteret, og det vil altid fungere som et kommunikationsmiddel mellem den subjektive og den objektive verden. Alle fysiske begivenheder viser alene formsiden af de bevidsthedsmæssige bevægelser i det åndelige liv. Den ydre verden er i virkeligheden "maya" – uvirkelig. Ikke i den forstand, at det fysiske ikke eksisterer, men den fysiske verdens fasthed er en illusion. Alt er energi.

Opløsning af maya er kun muligt for mennesker, som er i stand til at opfatte det åndelige som lige så virkeligt, som de fleste i nutiden opfatter fysiske genstande og væsener. Hvordan? Når høje bevidsthedsstadier nås, bliver mikrokosmos (mennesket) opmærksom på sig selv som makrokosmos. Mennesket åbner bevidstheden og rummer nu et makrokosmisk bevidsthedsfelt, hvor tid stort set er overskredet, og hvor rum knap nok eksisterer. I denne tilstand er bevidstheden centreret og opfatter alt i naturlige grupperinger. Alt er synligt. Ikke i flygtige glimt, men som et centralt princip bag skabelsesprocessen. Målet med menneskets bevidsthedsudvikling er at nå til denne åbenbaring og overføre den til tankesindet. Og her er symbolsproget genialt, fordi ægte symbolik kommer direkte fra den højere bevidsthed.

Fortidens symbolsprog

Undervisningen i de gamle kulturer var baseret på symbolforståelse, men når man beskæftiger sig med fortidens symboler og symbolik, er der en ting, man skal tage i betragtning. Man forsøger at forstå datidens ord og symboler med nutidens rationelle og konkrete tankesind. Det betyder, at de tanker og følelser, symbolerne vækker i nutidens menneske, er helt anderledes end de tanker og følelser, de vækkede hos datidens studerende. H.P. Blavatsky fortæller om en person ved navn Kenneth Mackenzie, som gjorde opmærksom på, at der er stor forskel på et symbol og et sindbillede. Et symbol, sagde han, vækker en enkelt, specifik idé. Et sindbillede vækker en række af idéer. Forskellige kulturers symboler, som hver især repræsenterer én enkelt idé, danner tilsammen et esoterisk sindbillede. H.P. Blavatsky tilføjer, at de indiske Puranaer er skrevet i sindbilleder. Det samme er både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente − og naturligvis de egyptiske visdomsbøger. I denne artikel skelnes der ikke mellem sindbilleder og symboler. Her skal ordene symbol og symbolik opfattes i betydningen sindbillede.

 

Analytisk-og-Analogisk-tænkning-03-i-esoterisk-lys

 

Den todelte tænkning

 

Overordnet kan nutidens tænkemåde karakteriseres som analytisk (adskillende) og fortidens tænkemåde som analogisk (helhedsskabende). De færreste vil være i stand til umiddelbart at omstille den analytiske tænkning til en analogisk. I bedste fald er man måske i stand til at skabe en syntese mellem disse duale udtryk for menneskelig intelligens. Den analytiske tænknings formål er at finde frem til en klar, logisk og helst entydig forklaring. Den analogiske tænknings formål er at ekspandere tænkningen til at omfatte mangfoldige samtidige betydninger. Hjerneforskerne kender denne polarisering i tænkningen. Man ved, at den konkrete, rationelle, skridt-for-skridt tænkning udtrykkes gennem venstre hjernehalvdel, mens den visuelle, rumlige, holistiske tænkning udtrykkes gennem højre hjernehalvdel. Venstre arbejder i serier med ét input ad gangen. Højre arbejder parallelt med flere samtidige input. Venstre arbejder verbalt – med ord og tal. Højre nonverbalt – med billeder. Venstre arbejder analytisk. Højre analogisk.

Artikel-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys
Download-fil: ANALYTISK OG ANALOGISK TÆNKNING - Erik Ansvang


Artikel-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: ANALYTISK OG ANALOGISK TÆNKNING