Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING (5 af 5)


Menneskets tænkeevne udvikler sig. Engang tænkte mennesket analogisk. I dag tænker man analytisk. Fremtidens tænkning bliver en syntese af de to.

ANALOGISK & ANALYTISK TÆNKNING (5 af 5)

Næste udviklingsfase

 

Analytisk-og-Analogisk-tænkning-09-i-esoterisk-lys

 

Det er menneskehedens opgave at udvikle den konkrete tænkning til et højdepunkt. Dette mål er mennesket ved at nå via den analytiske metode, som er tænkningens indåndingsfase. I næste fase bygges der en ny kvalitet oven på den konkrete tænkning. Tænkningen vil bevæge sig ind i en ny udåndingsfase, og den analogiske metode vil igen dominere tænkningen og bevidsthedsudviklingen, men på et højere niveau end i den atlantiske periode.

Menneskeheden skal nu udvikle intuitionen (den buddhiske bevidsthed), som repræsenterer den abstrakte tænkning. Det sker gennem tiltagende sjælskontakt, og åndsvidenskaben oplyser, at sjælen er gruppebevidst på sit eget plan. At være gruppebevidst indebærer, at personlige ambitioner og mål tilsidesættes til fordel for gruppens. Bevidstheden er fokuseret i gruppen, mens personligheden træder i baggrunden. Delen må vige for helheden.

Gruppebevidsthed udvikles altså ved at udvide bevidstheden fra det personlige niveau til gruppens eller enhedens. Nutidens rationelle, konkrete, adskillende og analytiske tænkning må vige for en mere visuel, holistisk, helhedsskabende, analogisk tænkning. Studiet af symboler vil medvirke til virkeliggørelsen af dette. Symbolerne vil hjælpe med at trænge ind bag formen til den subjektive virkelighed. Den vil bidrage til en integration mellem sjæl, sind og hjerne.

 

Analytisk-og-Analogisk-tænkning-10-i-esoterisk-lys

Artikel-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys
Download-fil: ANALYTISK OG ANALOGISK TÆNKNING - Erik Ansvang


Artikel-Analytisk-og-Analogisk-tænkning-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: ANALYTISK OG ANALOGISK TÆNKNING