Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KAN KRIG VÆRE HELLIG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kan-krig-være-HELLIG-Susan-MacNiel

KAN KRIG VÆRE HELLIG? (4 af 5)


Krige opstår i mennesket sind. Derfor er det i mennesket selv, at fred skal opbygges. Derfor handler krig primært om åndelig krig eller om indre kamp.

KAN KRIG VÆRE HELLIG? (4 af 5)

Broen mellem personligheden og sjælen

 

Kan-krig-være-HELLIG-05-Susan-MacNiel

 

Menneskeheden som ét broderskab

Den tibetanske mester Djwhal Khul giver hjælp til at forstå meningen bag sætningen: ”De sagtmodige skal arve verden”. Djwhal Khul oplyser, at me­n­nesker, der er fokuseret på det almindelige livs virkelighed og tjener men­neskeheden i kraft af deres kærlighed til familie og samfund, vejle­des af sandheden i deres egne handlinger. Som gruppe kan man derfor begynde at forestille sig, at det vil gå i opfyldelse i Den Nye Tidsalder. Tænk hvis man havde udviklet både børns og voksnes tankesind til at forstå ideen om én menneskehed og menneskeheden som ét broderskab – så ville ydre kamp og krig være undgået.

Det ville medføre, at menneskeheden ville få en ny målsætning – ska­belse af et nyt spændingsfelt, hvor mennesket kan opleve åbenhed, frihed og fred, som gør det muligt at forny og bygge broen til fremtiden – broen mellem personligheden og sjælen (antahkaranaen). Menneskehe­den skal udvikle en teknik, der kan skabes i et samspil mellem brugen af den skabende imagination og visualiseringen af lys − eller den levende substans (der svarer til ens egen stråle), som projiceres fra den mentale enhed (juvelen i lotusen) til den åndelige triade (så langt som det er muligt). Det er formålet med denne lysforbindelse. Forbindelsen eller broen (der farves af yderligere to af ens egne strålekvaliteter) fastholdes i lyset fra den åndelige triade ved hjælp af sjælens lys.

Kraftord

Ved at benytte ”kraftord” med sjælsstrålens energi opstår der en giv-og-modtag situation, som også kaldes invokation og evokation. Åndsviden­skaben oplyser, at menneskeheden lever i et 2. stråle solsystem, og at kærlighed er systemets grundlæggende kvalitet. 2. stråles kraftord er ”jeg ser det største lys”. Når dette kraftord intoneres af en 2. stråle sjæl, praktiserer man videnskaben om invokation og evokation, og den bruges ved hjælp af tankesindet, sjælen og den åndelige triade.

Alene intentionen om at udføre dette arbejde skaber en indre krise, der fører til en periode med spænding og en reorganisering, der resulterer i fusion og/eller fornyelse og åbenbaring. For at kunne skabe dette spæn­dings­felt, skal man udføre fire stadier med projicering i forlæn­gel­se af stadierne med intension og visualisering. De tre forbindelser af levende, skabende energi strømmer ind i dette mellemspil eller spændingsfelt på mentalplanet, og man vil se, at ved at bruge stråleenergierne, kan man stimulere opbygningen og skabelsen af broforbindelsen mellem sjæl og personlighed.

Artikel-Kan-krig-være-HELLIG-Susan-MacNiel
Download-fil: KAN KRIG VÆRE HELLIG - Susan MacNiel


Artikel-Kan-krig-være-HELLIG-Susan-MacNiel
Læsefil med vendbare sider: KAN KRIG VÆRE HELLIG