Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (16 af 17)


Femte år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (16 af 17)

Anvendelsesområder

 

Den-gode-vilje skal manifesteres som en stærk og effektiv kraft, når det drejer sig om at bekæmpe de egoistiske kræfter, der har fået frit løb. Når den-gode-vilje aktiveres, bliver den dynamisk – f.eks. når den bruges til problemløsning, når forskellige opfattelser skal forenes, eller når der skal mægles. Når problemer viser sig, kan man iagttage, at mennesker med god vilje bliver transformeret. Noget i deres natur vækkes, og spontant frigøres den dynamiske, skabende energi i viljen-til-det-gode.

 

Sammendrag fra brochuren

Den Gode Viljes Teknik

 

"… god vilje er den trædesten,

der forandrer verden."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 85

 

"Fred og god vilje er to nøgleord, der fortæller, at der er bygget bro over en kløft. Den ene i menneskets psyke, navnlig mellem mentallegemet og astrallegemet, og det medfører fred. Den anden mellem personligheden og sjælen. Den sidste repræsenterer fjernelse af en fundamental 'splittelse', og fjernelsen er skabt med viljen-til-det-gode. Der bygges ikke alene bro over den vigtige kløft i det enkelte menneske, men det vil også skabe den kommende fusion mellem den intelligente menneskehed og det åndelige center, der kaldes planetens Hierarki."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 429-430

 

Metoder, der kan anvendes

 

"God vilje er langt mere udbredt i verden,

end mennesker tror.

God vilje skal ganske enkelt

erkendes, læres og praktiseres."

Alice A. Bailey: Menneskeheden Problemer, s. 113

 

"Lad mig pointere, at den vigtigste metode, man kan benytte, og som er Hierarkiets stærkeste redskab, er udbredelse af den gode vilje, der vil resultere i en forenet og nyttig kraft. Udtrykket er bedre end ordene 'organisering af god vilje'. God vilje er foreløbig en drøm, en teori, en negativ kraft … Den skal udvikles til at blive, et aktivt ideal og en positiv energi. Det er opgaven, og alle opfordres udtrykkeligt til at medvirke til, at opgaven fuldføres."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 685

 

"Menneskeheden kan forenes i en union af tænkere og ved at bruge unionens resultater på praktisk måde … En fælles platform med den gode vilje kan skabe sikkerhed i verden og rigtige menneskelige relationer, på samme måde som radar har bevist sin betydning for flyvning og skibsfart over hele verden. Mennesker af god vilje skal mobiliseres overalt og begynde at samarbejde. Menneskehedens fremtid afhænger af disse bestræbelser. I menneskeheden findes der millioner, som – når de mobiliseres og organiseres – vil repræsentere en stor del af den tænkende offentlighed. Verdensenhed kan realiseres via det vedholdende og velorganiserede arbejde, der udføres af mennesker med god vilje overalt i verden. Men disse mennesker er i øjeblikket optaget af organisationsarbejde, og de er tilbøjelige til at føle, at opgaverne er så store, og at de kræfter, der skal bekæmpes, er så omfattende, at deres – for tiden – beskedne indsats ikke er tilstrækkelig til at nedbryde de barrierer af grådighed og had, som de står overfor. De erkender, at der endnu ikke eksisterer en systematisk udbredelse af den gode viljes princip, som rummer løsningen på verdensproblemet. De kender endnu ikke antallet af de, der tænker på samme måde. De stiller de samme spørgsmål, som er i alle menneskers tanker: Hvordan kan man genoprette orden? Hvordan kan man realisere en retfærdig fordeling af verdens ressourcer? Hvordan kan de fire friheder blive virkelige og ikke kun smukke drømme? Hvordan kan sand religiøsitet genopstå og et åndeligt liv vejlede mennesket? Hvordan kan der skabes ægte velstand, som et resultat af enhed, fred og overflod? Der findes kun én farbar vej og meget tyder på, at det er en vej som millioner af mennesker følger. Enhed og rigtige menneskelige relationer – individuelle, samfundsmæssige, nationale og internationale – kan skabes gennem forenet holdning og handling af mennesker med god vilje i alle lande. Mennesker med god vilje skal mødes og organiseres, så man kender deres antal. De udgør en verdensgruppe, der står for rigtige menneskelige relationer, og de skal oplyse menneskeheden om den gode viljes karakter og styrke. På den måde vil de blive i stand til at opbygge en verdensomspændende offentlig mening, der kan blive så kraftfuld og så indlysende, at ledere, politikere, erhvervsfolk og andre vil føle sig inspireret til at lytte og til at rette sig efter den offentlige mening. Roligt og regelmæssigt vil den offentlige mening lære at forstå internationalisme og verdensenhed, der er baseret på almindelig god vilje og samhørighed."

Alice A. Bailey: Menneskehedens problemer, s. 164-165

 

"Det had, der dominerer verden i nutiden, vil – i kraft af det liv, som strømmer ud fra Fredens Ånd, og som virker via Kristus – det fuldkomne udtryk for Guds kærlighed – opvejes af den gode vilje. Og garantien for, at den gode vilje vil vise sig, er netop den nuværende mængde af had – et had, der er vokset i menneskehedens bevidsthed siden begyndelsen af det 19. århundrede, og som nu er ved at nå et nyt højdepunkt. Senere vil en tilsvarende mængde kærlighedsenergi blive udfoldet som følge af Fredens Ånds indflydelse via Kristus … Fredens Ånd kommer ikke ned fra det høje sted, hvor han arbejder og udsender sin energi, men Kristus vil arbejde og fungere som kanal for hans kraft. Indflydelsen fra den guddommelige (ydreplanetariske) energi vil til sidst skabe fred på Jorden pga. den gode vilje. Den gode vilje vil skabe rigtige menneskelige relationer."

Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 75

Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6