Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (15 af 17)


Femte år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (15 af 17)

Teknikker til den-gode-vilje

 

Det horisontale liv

1. Enhed. Som et resultat af et vellykket vertikalt liv føler disciplen sig ét med alt liv i alle former og specielt med menneskeheden.

2. Det kommer naturligt til udtryk som forståelse. Hvis der ikke er barrierer, og hvis der heller ikke længere er forskelle, kan disciplen leve i harmoni med livet i alle former og på denne måde træde ind i en altomfattende relation til alt, hvad ordet indebærer.

3. Disciplens motivation er den gode vilje. Det er en voksende kraft, der efterhånden som viljen-til-det-gode (som disciplen har indirekte kontakt med i det ashramiske liv) begynder at virke. Tænk over dette udsagn. Massernes gode vilje er baseret på en instinktiv guddommelig tilbøjelighed. Disciplens gode vilje er baseret på viden om og modtagelighed for bestemte energier fra Shamballa.

4. Den gode vilje – når den frigøres – kommer normalt til udtryk på det fysiske plan.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, 218-219

 

"Hvordan udnyttes den gode viljes kraft, og hvordan udnyttes viljen til at etablere rigtige menneskelige relationer? Det vil vise sig via det arbejde, der gøres og den måde, man møder de krav, som verdenssituationen stiller. Den velkvalificerede brug af kraft i forbindelse med den gode vilje og rigtige menneskelige relationer vil vise sig at være mulig, og derfor kan verdens nuværende ulykkelige tilstand kan ændres. Det vil ske, ikke ved hjælp af fortidens sædvanlige krigeriske tiltag, eller en aggressiv eller velhavende gruppes påtvungne vilje, men ved hjælp af den veluddannede offentlige menings vægt – en offentlig mening, der er baseret på god vilje, intelligent forståelse af menneskehedens behov, beslutningen om at skabe rigtige menneskelige relationer og erkendelsen af, at de problemer, som menneskeheden står overfor, kan løses ved hjælp af den gode vilje."

Alice A. Bailey: Menneskehedens Problemer, s. 167

 

"Det aktuelle åndelige problem, som alle står overfor, er at modarbejde had og begynde at praktisere den nye metode og at uddanne sig i den gode vilje, der er kreativ, skabende og praktisk."

Alice A. Bailey: Menneskehedens Problemer, s. 12

 

"Et af de primære mål for uddannelse skal være at fjerne den konkurrenceprægede holdning og erstatte den med bevidstheden om samarbejde. Her rejser sig straks spørgsmålet: Hvordan kan det lade sig gøre og samtidig opfordre til en personlig indsats på højt niveau? Er konkurrence ikke en væsentlig impuls til al stræben? Sådan har det været indtil nu, men det behøver ikke nødvendigvis at være sådan. Udviklingen af en atmosfære, der kan fremme barnets ansvarsfølelse og gøre det fri for de hæmninger, der skabes af frygt, vil gøre det i stand til at nå bedre resultater. Set fra lærerens synsvinkel vil det indebære etableringen af rigtige omgivelser for barnet, og under disse betingelser vil bestemte evner blomstre op, og bestemte tegn på ansvarsfølelse og god vilje vil vise sig."

Alice A. Bailey: Menneskehedens Problemer, s. 49-50

Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6